งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด สุพรรณบุรี เขต 2 เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด สุพรรณบุรี เขต 2 เขต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 2 เขต 1 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด สุพรรณบุรี เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง สุพรรณบุรี 617,478466,43575.54 เขต 1 358,553267,55974.62 เขต 2 258,925198,87676.81 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 24.46% 75.54%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 2 เขต 1 บัตรเลือกตั้ง จังหวัด สุพรรณบุรี เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน สุพรรณบุรี 91.455.083.47 เขต 1 90.995.843.17 เขต 2 92.064.053.88 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด สุพรรณบุรี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2 เขต 1

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี ชาติไทย ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2 เขต 1

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัด สุพรรณบุรี เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) บรรหาร ศิลปอาชา ชาติไทย 209,98978.4858.57 ณัฐวุฒิ ประเสริฐ สุวรรณ ชาติไทย 199,29074.4855.58 วราวุธ ศิลปอาชา ชาติไทย 197,82173.9455.17 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัด สุพรรณบุรี เขต 2 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) เสมอกัน เที่ยง ธรรม ชาติไทย 108,90554.7642.06 ยุทธนา โพธสุธน ชาติไทย 108,83154.7242.03 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google