งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด สุพรรณบุรี เขต 2 เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด สุพรรณบุรี เขต 2 เขต 1

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 2 เขต 1 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด สุพรรณบุรี เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง สุพรรณบุรี 617,478466, เขต 1 358,553267, เขต 2 258,925198, ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 24.46% 75.54%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 2 เขต 1 บัตรเลือกตั้ง จังหวัด สุพรรณบุรี เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน สุพรรณบุรี เขต เขต บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด สุพรรณบุรี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2 เขต 1

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี ชาติไทย ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2 เขต 1

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัด สุพรรณบุรี เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) บรรหาร ศิลปอาชา ชาติไทย 209, ณัฐวุฒิ ประเสริฐ สุวรรณ ชาติไทย 199, วราวุธ ศิลปอาชา ชาติไทย 197, ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : จังหวัด สุพรรณบุรี เขต 2 ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) เสมอกัน เที่ยง ธรรม ชาติไทย 108, ยุทธนา โพธสุธน ชาติไทย 108, ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google