งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด อุบลราชธานี เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด อุบลราชธานี เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด อุบลราชธานี เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง อุบลราชธานี 1,178,173901, เขต 1 334,067265, เขต 2 302,146224, เขต 3 303,561235, เขต 4 238,399176, เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 23.47% 76.53%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัด อุบลราชธานี เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน อุบลราชธานี เขต เขต เขต เขต บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด อุบลราชธานี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด อุบลราชธานี พลัง ประชาชน ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ชาติไทยเพื่อแผ่นดิน เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2 เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2 เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2 เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พลัง ประชาชน 96, วุฒิพงษ์ นามบุตร ประชาธิปัต ย์ 88, ศุภชัย ศรีหล้า ประชาธิปัต ย์ 85, พรรคการเมือง : จังหวัด อุบลราชธานี เขต 1 เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สุทธิชัย จรูญเนตร พลัง ประชาชน 87, รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ ชาติไทย 86, ชูวิทย์ พิทักษ์พร พัลลภ พลัง ประชาชน 85, พรรคการเมือง : จังหวัด อุบลราชธานี เขต 2 เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ตุ่น จินตะเวช ชาติไทย 94, ศักดิ์ชัย จินตะเวช ชาติไทย 90, สุชาติ ตันติวณิชชา นนท์ เพื่อแผ่นดิน 65, พรรคการเมือง : จังหวัด อุบลราชธานี เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3

11 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ( ต่อ จำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สุพล ฟองงาม พลัง ประชาชน 60, อิสสระ สมชัย ประชาธิปั ตย์ 58, พรรคการเมือง : จังหวัด อุบลราชธานี เขต 4 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 4


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google