งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดราชบุรี

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี เขต 1 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี เขต 1 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด ราชบุรี เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ราชบุรี 597,975478,90380.09 เขต 1 366,427294,83480.46 เขต 2 231,548184,06979.49 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 80.09% 19.91%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน ราชบุรี 92.782.894.32 เขต 1 93.652.453.90 เขต 2 91.403.595.00 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 2

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดราชบุรี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชาติไทย เขต 1 เขต 2 ประชาธิปัตย์ พลัง ประชาชน มัชฌิมาธิป ไตย เขต 1 เขต 2 เขต 1 เขต 2 เขต 1 เขต 2

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) บุญลือ ประเสริฐ โสภา พลัง ประชาชน 109,31237.0829.83 ปารีณา ปาจรียางกูร ชาติไทย 102,34934.7127.93 ปรีชญา ขำเจริญ ประชาธิปัตย์ 92,16931.2625.15 พรรคการเมือง : จังหวัด ราชบุรี เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) มานิต นพอมรบดี มัชฌิมาธิป ไตย 75,13640.8232.45 สามารถ พิริยะ ปัญญาพร ประชาธิปัตย์ 65,68135.6828.37 พรรคการเมือง : จังหวัด ราชบุรี เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google