งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครปฐม

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดนครปฐม เขต 2 เขต 1

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดนครปฐม เข ต 1 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด นครปฐม เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง นครปฐม 603,558469,49377.79 เขต 1 357,770280,46178.39 เขต 2 245,788189,03276.91 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม เข ต 1 เขต 2 77.79% 22.21%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เข ต 1 เขต 2 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดนครปฐม เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน นครปฐม 89.922.607.48 เขต 1 90.742.217.06 เขต 2 88.713.198.10 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดนครปฐม ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 พรรคการเมือง จังหวัดนครปฐม ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชาติไทย เขต 1 เขต 2 พลังประชาชน

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สมพัฒน์ แก้ว พิจิตร ชาติไทย 113,46940.4631.72 อนุชา สะสม ทรัพย์ พลังประชาชน 111,58739.7931.19 รัฐกร เจนกิจ ณรงค์ พลังประชาชน 78,43327.9721.92 พรรคการเมือง : จังหวัดนครปฐม เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร พลังประชาชน 79,69342.1632.42 เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พลังประชาชน 75,60039.9930.76 พรรคการเมือง : จังหวัดนครปฐม เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google