งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดศรีสะเกษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดศรีสะเกษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ เขต 3

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด ศรีสะเกษ เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ศรีสะเกษ 945,060718,09475.98 เขต 1 320,433253,30879.05 เขต 2 312,453230,91573.90 เขต 3 312,174233,87174.92 เขต 1 เขต 2 เขต 3 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 75.98% 24.02%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เข ต 3 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะ เกษ เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน ศรีสะเกษ 95.442.122.44 เขต 1 95.611.772.61 เขต 2 95.712.192.10 เขต 3 94.992.422.59 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 3 พรรคการเมือง จังหวัดศรีสะ เกษ ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ชาติไทย พลังประชาชนมัชฌิมาธิปไตย เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 1 เขต 2 เขต 3

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ธเนศ เครือรัตน์ พลัง ประชาชน 117,52546.4036.68 สิริพงศ์ อังคสกุล เกียรติ ชาติไทย 107,35142.3833.50 ปวีณ แซ่จึง พลัง ประชาชน 105,23141.5432.84 พรรคการเมือง : จังหวัดศรี สะเกษ เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พลัง ประชาชน 97,34942.1631.16 พรศักดิ์ เจริญ ประเสริฐ พลัง ประชาชน 88,32838.2528.27 กุเทพ ใสกระจ่าง พลัง ประชาชน 78,81734.1325.23 พรรคการเมือง : จังหวัดศรี สะเกษ เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) อุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ มัชฌิมาธิป ไตย 107,33845.9034.38 ธีระ ไตรสรณกุล พลัง ประชาชน 100,43542.9432.17 วิวัฒชัย โหตระไวศ ยะ พลัง ประชาชน 97,64941.7531.28 พรรคการเมือง : จังหวัดศรี สะเกษ เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดศรีสะเกษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google