งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนนทบุรี

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดนนทบุรี เขต 1 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดนนทบุรี เขต 1 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด นนทบุรี เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง นนทบุรี 755,613560,66274.20 เขต 1 382,158277,60472.64 เขต 2 373,455283,05875.79 เขต 1 เขต 2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 74.20% 25.80%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดนนทบุรี เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน นนทบุรี 89.021.949.04 เขต 1 88.592.329.09 เขต 2 89.451.568.99 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดนนทบุรี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัดนนทบุรี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง พลังประชาชนประชาธิปัตย์ เข ต 1 เขต 2 เข ต 1 เขต 2

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) อุดมเดช รัตนเสถียร พลัง ประชาชน 118,21642.5830.93 นิทัศน์ ศรีนนท์ พลัง ประชาชน 112,43140.5029.42 มานะศักดิ์ จันทร์ ประสงค์ พลัง ประชาชน 109,10839.3028.55 พรรคการเมือง : จังหวัด นนทบุรี เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เข ต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สมบัติ สิทธิกร วงศ์ ประชาธิปัตย์ 93,65433.0925.08 ทศพล เพ็งส้ม ประชาธิปัตย์ 92,78632.7824.85 อภิวันท์ วิริยะชัย พลังประชาชน 92,39532.6424.74 พรรคการเมือง : จังหวัด นนทบุรี เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google