งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16
วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16 วันที่ 4 มิถุนายน 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด

2 Agenda รายงานผลการดำเนินงานโครงการ รายงานการดำเนินการร่วมกับทีม OC
การนำเข้าข้อมูล การประมวลผลออกรายงาน รายงานการดำเนินการร่วมกับทีม OC ปฏิทินและกำหนดการดำเนินงาน ผลการปรึกษาร่วมกับทีม OC ปัญหาและข้อเสนอแนะ

3 แผนการดำเนินงาน (ตามหนังสือขอขยายระยะเวลา)

4 แผนการดำเนินงาน (ตามหนังสือขอขยายระยะเวลา)

5 1.รายงานผลการดำเนินงาน
การนำเข้าข้อมูล ยังเหลือในส่วนของหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา - ข้อมูลส่วนทุนภายใน - ข้อมูลส่วนหอพัก (ได้ส่งมาให้แล้วแต่รูปแบบยังไม่ถูกต้อง)

6 1.รายงานผลการดำเนินงาน(ต่อ)
ตัวอย่างข้อมูลที่หอพักส่งให้

7 1.รายงานผลการดำเนินงาน(ต่อ)
รูปแบบที่ทางทีมงานเคยปรึกษากับทางกองกิจการนักศึกษา

8 1.รายงานผลการดำเนินงาน(ต่อ)
การประมวลผลออกรายงาน - ข้อมูลบัณฑิตหางานทำ - ข้อมูลบุคลากร - ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลสาธารณูปโภค ข้อมูลนักศึกษา

9 หมวดรายงาน ตาราง แผนภูมิ รวมทั้งหมด ทะเบียนนักศึกษา 50 6 56 ทะเบียนหลักสูตร 31 5 36 รายงานทะเบียนวิจัยสถาบัน 77 2 79 บุคลากร 35 14 49 วิจัย 15 1 16 บริการวิชาการทั่วไป โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 4 3 7 โรงพยาบาลทันตกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คลีนิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสัตว์ โรงเรียนสาธิต 9 การเงิน งบประมาณ 23 ศิลปวัฒนธรรม แผนยุทธศาสตร์ รายงานประจำปี 12 วิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา 92 ก.พ.ร. ส.ก.อ. ส.ม.ศ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 435 53 488

10 2. รายงานการทำงานร่วมกับทีม OC
ปฏิทินและกำหนดการดำเนินงาน รายงานการดำเนินการร่วมกับทีม OC ผลการปรึกษาร่วมกับทีม OC

11 2. รายงานการทำงานร่วมกับทีม OC (ต่อ)
ปฏิทินและกำหนดการดำเนินงาน ทุกวันอังคาร และ ศุกร์ ช่วงเช้า น. ช่วงบ่าย น.

12 2. รายงานการทำงานร่วมกับทีม OC (ต่อ)
รายงานผลการดำเนินงาน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากรายงาน การปรับแต่ง config ของรายงาน การสร้างรายงาน การเขียนคำสั่ง MDX การปรึกษาหารือร่วมกัน

13 2. รายงานการทำงานร่วมกับทีม OC (ต่อ)
ในการดำเนินการร่วมกันให้กำหนดเนื้อหาโดยภาคเช้าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูล ดูความก้าวหน้าและถ่ายทอดและเทคนิคที่ทางทีมงานใช้ ส่วนในตอนบ่ายจะเป็นการฝึกอบรมการทำงานและใช้งานโปรแกรม

14 2. รายงานการทำงานร่วมกับทีม OC (ต่อ)
ในช่วงระยะการฝึกอบรมทีมงานจะจัดทำกรอบเนื้อหาให้โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักและหัวข้อรองเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและประเมินได้ว่าเทคนิคหรือวิธีการส่วนใดได้ทำการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติไปแล้ว

15 ปัญหาและข้อเสนอแนะ กำหนดระยะเวลาการนำข้อมูลเข้า จากหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับ การส่งมอบงาน

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google