งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูล กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง ที่ 16 วันที่ 4 มิถุนายน 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูล กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง ที่ 16 วันที่ 4 มิถุนายน 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูล กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง ที่ 16 วันที่ 4 มิถุนายน 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด

2 Agenda 1. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การนำเข้าข้อมูล การประมวลผลออกรายงาน 2. รายงานการดำเนินการร่วมกับทีม OC ปฏิทินและกำหนดการดำเนินงาน รายงานการดำเนินการร่วมกับทีม OC ผลการปรึกษาร่วมกับทีม OC 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ

3 แผนการดำเนินงาน ( ตามหนังสือขอขยายระยะเวลา )

4

5 1. รายงานผลการ ดำเนินงาน การนำเข้าข้อมูล ยังเหลือในส่วนของหน่วยงานกองกิจการ นักศึกษา - ข้อมูลส่วนทุนภายใน - ข้อมูลส่วนหอพัก ( ได้ส่งมาให้แล้วแต่ รูปแบบยังไม่ถูกต้อง )

6 1. รายงานผลการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) ตัวอย่างข้อมูลที่หอพักส่งให้

7 1. รายงานผลการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) รูปแบบที่ทางทีมงานเคยปรึกษากับทางกองกิจการนักศึกษา

8 1. รายงานผลการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) การประมวลผลออกรายงาน - ข้อมูลบัณฑิตหางานทำ - ข้อมูลบุคลากร - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลสาธารณูปโภค - ข้อมูลนักศึกษา

9 หมวดรายงานตารางแผนภูมิรวมทั้งหมด ทะเบียนนักศึกษา 50656 ทะเบียนหลักสูตร 31536 รายงานทะเบียนวิจัยสถาบัน 77279 บุคลากร 351449 วิจัย 15116 บริการวิชาการทั่วไป 2 2 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 437 โรงพยาบาลทันตกรรม 213 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ 112 คลีนิกกายภาพบำบัด 112 โรงพยาบาลสัตว์ 426 โรงเรียนสาธิต 639 การเงิน 4 4 งบประมาณ 14923 ศิลปวัฒนธรรม 213 แผนยุทธศาสตร์ 2 2 รายงานประจำปี 12 วิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา 92 ก. พ. ร. 4 4 ส. ก. อ. 14 ส. ม. ศ 7 7 สาธารณูปโภค 5 5 อาคารสถานที่ 246 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 49 รวมทั้งหมด 43553488

10 2. รายงานการทำงาน ร่วมกับทีม OC ปฏิทินและกำหนดการ ดำเนินงาน รายงานการดำเนินการ ร่วมกับทีม OC ผลการปรึกษาร่วมกับทีม OC

11 2. รายงานการทำงาน ร่วมกับทีม OC ( ต่อ ) ปฏิทินและกำหนดการ ดำเนินงาน ปฏิทินและกำหนดการ ดำเนินงาน ทุกวันอังคาร และ ศุกร์ ช่วงเช้า 10.00 - 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.30 - 16.00 น.

12 2. รายงานการทำงาน ร่วมกับทีม OC ( ต่อ ) รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลจากรายงาน การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลจากรายงาน การปรับแต่ง config ของรายงาน การปรับแต่ง config ของรายงาน การสร้างรายงาน การสร้างรายงาน การเขียนคำสั่ง MDX การเขียนคำสั่ง MDX การปรึกษาหารือร่วมกัน การปรึกษาหารือร่วมกัน

13 2. รายงานการทำงาน ร่วมกับทีม OC ( ต่อ ) ผลการปรึกษาร่วมกับทีม OC ผลการปรึกษาร่วมกับทีม OC ในการดำเนินการร่วมกันให้กำหนด เนื้อหาโดยภาคเช้าจะเป็นการ ตรวจสอบข้อมูล ดูความก้าวหน้า และถ่ายทอดและเทคนิคที่ทาง ทีมงานใช้ ส่วนในตอนบ่ายจะเป็น การฝึกอบรมการทำงานและใช้งาน โปรแกรม

14 2. รายงานการทำงาน ร่วมกับทีม OC ( ต่อ ) ผลการปรึกษาร่วมกับทีม OC ( ต่อ ) ผลการปรึกษาร่วมกับทีม OC ( ต่อ ) ในช่วงระยะการฝึกอบรมทีมงานจะ จัดทำกรอบเนื้อหาให้โดยแบ่ง ออกเป็นหัวข้อหลักและหัวข้อรอง เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและ ประเมินได้ว่าเทคนิคหรือวิธีการส่วน ใดได้ทำการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติ ไปแล้ว

15 ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ กำหนดระยะเวลาการนำข้อมูล เข้า จากหน่วยงานเพื่อให้ สอดคล้องกับ การส่งมอบงาน

16 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูล กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง ที่ 16 วันที่ 4 มิถุนายน 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google