งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17
วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17 วันที่ 18 มิถุนายน 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด

2 Agenda รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การประมวลผลข้อมูล OC Workshop
ตัวอย่างเว็บ Portal ของโครงการ ข้อเสนอแนะหัวในการฝึกอบรม C# ข้อเสนอแนะ และ ปัญหา

3 1.รายงานผลการดำเนินการ
ผลการประมวลผลออกรายงาน - ข้อมูลบัณฑิตหางานทำ - ข้อมูลบุคลากร - ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลสาธารณูปโภค ข้อมูลแผนงบประมาณ (KKUFMIS) ข้อมูลนักศึกษา (อยู่ในระหว่างร่วมกันตรวจสอบกับทีม OC)

4 เนื้อหาต่อไป คือ การวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า และการสร้าง Cube
1. รายงานผลการดำเนินการ(ต่อ) ผลการ workshop ช่วงเช้า – น. - ตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผล/ตัวเลข/รูปแบบรายงาน - ปรึกษาหารือ ช่วงบ่าย – น. - ฝึกปฏิบัติและ workshop การสร้างรายงานด้วย Microsoft Visual Studio 2005 และรูปแบบคำสั่งการดึงข้อมูลแบบ Multi-Dimensional Expressions (MDX) ของ Microsoft SQL Server 2005 เนื้อหาต่อไป คือ การวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า และการสร้าง Cube

5 2. ตัวอย่างเว็บ portal

6 2. ตัวอย่างเว็บ portal(ต่อ)
ส่วนหัว

7 2. ตัวอย่างเว็บ portal(ต่อ)
ส่วนเมนู

8 2. ตัวอย่างเว็บ portal(ต่อ)
ส่วนเนื้อหา

9 2. ตัวอย่างเว็บ portal(ต่อ)
ส่วนท้าย

10 ข้อเสนอแนะหัวในการฝึกอบรม C#
การติดต่อฐานข้อมูล Database Engine การติดต่อฐานข้อมูล Analysis Service เพื่อการประมวลผลข้อมูล การอ่านข้อมูล จาก XML เพื่อการจัดการ ไฟล์ config ต่างๆ การเขียน Web service และการนำ Web service มาใช้งาน การเขียน ASP.NET เพื่อพัฒนาเว็บไซต์รายงานระบบบูรณาการข้อมูล มข. และใช้งาน กับการดึงข้อมูลเพื่อมาออกรายงานในรูปแบบกราฟ จากโปรแกรม Xcelsius การจัดการ Manage Framework ที่ใช้พัฒนาระบบ

11 ข้อเสนอแนะ

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google