งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูล กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง ที่ 17 วันที่ 18 มิถุนายน 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูล กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง ที่ 17 วันที่ 18 มิถุนายน 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูล กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง ที่ 17 วันที่ 18 มิถุนายน 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด

2 Agenda 1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การประมวลผลข้อมูล OC Workshop 2. ตัวอย่างเว็บ Portal ของโครงการ 3. ข้อเสนอแนะหัวในการฝึกอบรม C# 4. ข้อเสนอแนะ และ ปัญหา

3 1. รายงานผลการ ดำเนินการ ผลการประมวลผลออกรายงาน - ข้อมูลบัณฑิตหางานทำ - ข้อมูลบุคลากร - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลสาธารณูปโภค - ข้อมูลแผนงบประมาณ (KKUFMIS) - ข้อมูลนักศึกษา ( อยู่ในระหว่างร่วมกัน ตรวจสอบกับทีม OC )

4 1. รายงานผลการ ดำเนินการ ( ต่อ ) ผลการ workshop ช่วงเช้า 10.00 – 12.00 น. - ตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผล / ตัวเลข / รูปแบบรายงาน - ปรึกษาหารือ - ปรึกษาหารือ ช่วงบ่าย 13.30 – 16.00 น. - ฝึกปฏิบัติและ workshop การสร้างรายงานด้วย Microsoft Visual Studio 2005 ช่วงบ่าย 13.30 – 16.00 น. - ฝึกปฏิบัติและ workshop การสร้างรายงานด้วย Microsoft Visual Studio 2005 และรูปแบบคำสั่งการดึงข้อมูลแบบ Multi- Dimensional Expressions (MDX) และรูปแบบคำสั่งการดึงข้อมูลแบบ Multi- Dimensional Expressions (MDX) ของ Microsoft SQL Server 2005 ของ Microsoft SQL Server 2005 เนื้อหาต่อไป คือ การวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า และการสร้าง Cube

5 2. ตัวอย่างเว็บ portal http://oc.kku.ac.th/

6 2. ตัวอย่างเว็บ portal ( ต่อ ) ส่วนหัว

7 2. ตัวอย่างเว็บ portal ( ต่อ ) ส่วนเมนู

8 2. ตัวอย่างเว็บ portal ( ต่อ ) ส่วนเนื้อหา

9 2. ตัวอย่างเว็บ portal ( ต่อ ) ส่วนท้าย

10 ข้อเสนอแนะหัวในการ ฝึกอบรม C# 1. การติดต่อฐานข้อมูล Database Engine 2. การติดต่อฐานข้อมูล Analysis Service เพื่อการ ประมวลผลข้อมูล 3. การอ่านข้อมูล จาก XML เพื่อการจัดการ ไฟล์ config ต่างๆ 4. การเขียน Web service และการนำ Web service มาใช้งาน 5. การเขียน ASP.NET เพื่อพัฒนาเว็บไซต์รายงาน ระบบบูรณาการข้อมูล มข. 6. และใช้งาน กับการดึงข้อมูลเพื่อมาออกรายงาน ในรูปแบบกราฟ จากโปรแกรม Xcelsius 7. การจัดการ Manage Framework ที่ใช้พัฒนา ระบบ

11 ข้อเสนอแน ะ

12 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูล กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง ที่ 17 วันที่ 18 มิถุนายน 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google