งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูล กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง ที่ 18 วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูล กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง ที่ 18 วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูล กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง ที่ 18 วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด

2 Agenda 1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การประมวลผลข้อมูล OC Workshop รายงานแบบเผยแพร่และใช้งาน ภายใน 2. ข้อเสนอกำหนดปฏิทินการนำเข้า ข้อมูล 3. ข้อเสนอแนะ และ ปัญหา

3 1. รายงานผลการ ดำเนินการ ผลการประมวลผลออกรายงาน - ข้อมูลบัณฑิตหางานทำ - ข้อมูลบุคลากร - ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลสาธารณูปโภค - ข้อมูลแผนงบประมาณ (KKUFMIS) - ข้อมูลการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ - ข้อมูลนักศึกษา ( อยู่ในระหว่างการ )

4 1. รายงานผลการ ดำเนินการ ( ต่อ ) ภาพประกอบการออกแบบ Cube นักศึกษา

5 1. รายงานผลการ ดำเนินการ ( ต่อ ) ภาพประกอบการออกแบบ Cube บุคลากร

6 1. รายงานผลการ ดำเนินการ ( ต่อ ) ผลการ workshop ช่วงเช้า 10.00 – 12.00 น. - ตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผล / ตัวเลข / รูปแบบรายงาน - ปรึกษาหารือ - ปรึกษาหารือ ช่วงบ่าย 13.30 – 16.00 น. - การติดตั้ง MS SQL Server 2005 ช่วงบ่าย 13.30 – 16.00 น. - การติดตั้ง MS SQL Server 2005 - การสร้าง Cube ด้วย Microsoft Visual Studio 2005 และ MS SQL Server 2005 เนื้อหาต่อไป คือ การเขียน Store Procedure บน MSSQL 2005

7 1. รายงานผลการ ดำเนินการ ( ต่อ ) รายงานแบบเผยแพร่และใช้งานภายใน มหาวิทยาลัย รายงานแบบเผยแพร่ - โดยหมวดรายงานที่ใช้นำเสนอในหมวดนี้ คือ กลุ่ม รายงานที่อยู่ในหมวด ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย รายงานแบบใช้งานภายในมหาวิทยาลัย - โดยหมวดรายงานที่ใช้นำเสนอในหมวดนี้ คือ รายงานทั้งหมด รายงานแบบใช้งานภายในมหาวิทยาลัย - โดยหมวดรายงานที่ใช้นำเสนอในหมวดนี้ คือ รายงานทั้งหมด

8 3. ข้อเสนอแน ะ

9 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม โครงการบูรณาการข้อมูล กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง ที่ 18 วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google