">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 9 การเขียน PHP ติดต่อ MySQL. 2 การแก้ไขข้อมูล สร้าง formupdate.php.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 9 การเขียน PHP ติดต่อ MySQL. 2 การแก้ไขข้อมูล สร้าง formupdate.php."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 9 การเขียน PHP ติดต่อ MySQL

2 2 การแก้ไขข้อมูล สร้าง formupdate.php

3 3 นำฟอร์มเดิมของการเพิ่มข้อมูลมาแก้ไข เพิ่ม สคริปต์ php ส่วนแรก เพิ่มหลังจากแท็ก เปิด

4 4 สร้าง formupdate.php ( ต่อ ) นำข้อมูลจาก database ขึ้นมาแสดงตรง ตำแหน่งที่ต้องการ นำเมาส์คลิกตรง inputobject ชื่อสกุล

5 5 สร้าง formupdate.php ( ต่อ ) นำเมาส์คลิกตรง inputobject ที่อยู่