งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม. ความหมายของวัฒนธรรมการเมืองประเภทของวัฒนธรรมทางการเมืองความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศไทยกระบวนการขัดเกลาทางการเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม. ความหมายของวัฒนธรรมการเมืองประเภทของวัฒนธรรมทางการเมืองความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศไทยกระบวนการขัดเกลาทางการเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

2 ความหมายของวัฒนธรรมการเมืองประเภทของวัฒนธรรมทางการเมืองความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศไทยกระบวนการขัดเกลาทางการเมือง วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม

3 ตัวกลางในการขัดเกลาทาง การเมือง 1. ครอบครัว 2. กลุ่มเพื่อน 3. โรงเรียน 4. กลุ่มสังคม 5. สื่อมวลชน วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม

4 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การปฏิวัติ การปฏิวัติ สาเหตุของการปฏิวัติ สาเหตุของการปฏิวัติ ขั้นตอนของการปฏิวัติ ขั้นตอนของการปฏิวัติ การรัฐประหาร การรัฐประหาร วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม

5 โลกาภิวัตน์ ความหมายของโลกาภิวัตน์ ความหมายของโลกาภิวัตน์ ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อวิกฤตเศรษฐกิจ ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อวิกฤตเศรษฐกิจ สาเหตุหลักของวิกฤติเศรษฐกิจ สาเหตุหลักของวิกฤติเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์กับวิกฤตเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์กับวิกฤตเศรษฐกิจ ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม

6 The End


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมการเมืองกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม. ความหมายของวัฒนธรรมการเมืองประเภทของวัฒนธรรมทางการเมืองความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศไทยกระบวนการขัดเกลาทางการเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google