งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่2543-254925502551 มาเลเซีย5 ครั้ง2 แหล่ง1 แหล่ง ที่รัฐยะโฮร์ กัมพูชา 1 แหล่ง ที่ กัมปงสปือ ฟิลิปปินส์ 1 แหล่ง ที่ เมือง Calumpit อินโดนีเซีย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่2543-254925502551 มาเลเซีย5 ครั้ง2 แหล่ง1 แหล่ง ที่รัฐยะโฮร์ กัมพูชา 1 แหล่ง ที่ กัมปงสปือ ฟิลิปปินส์ 1 แหล่ง ที่ เมือง Calumpit อินโดนีเซีย 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พื้นที่2543-254925502551 มาเลเซีย5 ครั้ง2 แหล่ง1 แหล่ง ที่รัฐยะโฮร์ กัมพูชา 1 แหล่ง ที่ กัมปงสปือ ฟิลิปปินส์ 1 แหล่ง ที่ เมือง Calumpit อินโดนีเซีย 1 แหล่ง ที่ เกาะบาตัม จีน มีการทำลายแหล่ง ผลิตในนครกวางโจว มณกวางตุ้ง พม่า ทำลายแหล่งผลิตใน พื้นที่โกกั้ง

3

4 การจับกุม แหล่งผลิต ไอซ์ใน ลักษณะ Kitchen Lab

5

6

7

8

9

10 พื้นที่ 2550255125522553 จังหวัดอำเภอ เชียงรายแม่จัน แม่สาย เชียงแสน เชียงของ แม่ฟ้าหลวง เชียงใหม่เชียงดาว แม่อาย ฝาง เวียงแหง อุบลราชธานีเขมราฐ หนองคายศรีเชียงใหม่ สระแก้วไม่ระบุ อรัญประเทศ สงขลาสะเดา ยะลาเบตง สมุทรปราการสนามบินสุวรรณภูมิ

11

12

13 2548 2549 2550 2551 2552 2553 ( ม. ค.- พ. ค.)

14 ปี 2548 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2551 ปี 2553 ( ม. ค.- พ. ค.) ปี 2552

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ปี ขายส่ง (บาท/กก.) ขายส่ง (บาท/กรัม) ชายแดนตอนใน 2549 500 บาท/กรัม -3,000-3,500 25506 แสน-6.4 แสน5 แสน-8 แสน2,000-4,000 25516 แสน-7 แสน1 ล้าน-1.5 ล้าน2,500-3,000 25526 แสน-1.8 ล้าน1.5 ล้าน-2.1 ล้าน2,500-3,000 25536 แสน 1.5 ล้าน1.5 ล้าน-2.1 ล้าน2,500-3,500

24

25

26

27

28

29

30 สัดส่วนผู้ เข้ารักษา แยกตาม ยาเสพติด ชนิดที่ 2

31

32 2550 2551 2552

33 ไม่มีการจับกุม 1-15 คน > 30 คน 16-30 คน ไม่มีผู้บำบัด 1-5 คน > 10 คน 5-10 คน

34


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่2543-254925502551 มาเลเซีย5 ครั้ง2 แหล่ง1 แหล่ง ที่รัฐยะโฮร์ กัมพูชา 1 แหล่ง ที่ กัมปงสปือ ฟิลิปปินส์ 1 แหล่ง ที่ เมือง Calumpit อินโดนีเซีย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google