งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกเยียวยา  คือแผนกที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกเยียวยา  คือแผนกที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกเยียวยา  คือแผนกที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้

2 พนักงานแผนกเยียวยา 1. นางสาวนงรักษ์ พวงจันรึก ปลัดอำเภอ 2. นางอัสเมาะเจ๊ะโว๊ะลูกจ้าง 3. นางสาวนูรีฮันทา ลูกจ้าง 4. นางสาวมาซีเต๊าะยายอ ลูกจ้าง

3 งานที่ ได้รับมอบหมาย  ลงพื้นที่  พิมพ์งาน

4 ประสบการณ์ที่ได้รับ  ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการ ปฏิบัติงานจริง ที่ไม่มีห้องเรียน และต้อง กล้าคิด กล้าทำ ลงมือทำด้วยตนเอง ก็ เหมือนกับทำงานจริง  ได้รู้จัดผู้หลักผู้ใหญ่ พี่ๆ ร่วมงานในสถานที่ ปฏิบัติงาน  ได้เรียนรู้การเข้าสังคมผู้ใหญ่

5 ภาพลงพื้นที่

6


ดาวน์โหลด ppt แผนกเยียวยา  คือแผนกที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google