งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Order Anoplura Haematopinidae Egg Stage Adult Stage Immature Stage Order=Anoplura เป็น parasite ของม้า วัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Order Anoplura Haematopinidae Egg Stage Adult Stage Immature Stage Order=Anoplura เป็น parasite ของม้า วัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Order Anoplura

3 Haematopinidae Egg Stage Adult Stage Immature Stage http://www..ent/kgphoto/imagedisplay.asp? Order=Anoplura เป็น parasite ของม้า วัว ควาย หมู

4 Pediculidae เป็น parasite ของคน, ลิง, ชะนี Egg Stage Adult Stage Immature Stage http://www..ent/kgphoto/imagedisplay.asp? Order=Anoplura

5 Pediculus humanus PediculidaeBMNH

6 Pediculus humanus vs Phthirius pubis Pediculus humanus vs Phthirius pubis Pediculidae Phthiriidae

7 Phthiriidae เป็น parasite ของคน Frederic, 1987

8 Phthirus pubis Phthiri idae

9 ORDER MALLOPHAGA

10 Goniocotes sp. Philopterida e

11 F. Cimicidae

12 ORDER Siphonapt era ** FAMILY Pulicidae

13 ORDER SIPHONOPTERA

14 ** FAMILY PULICIDAE www.ru.ac.za/.../departments/zooento/ Martin/pulicidae.html

15 ORDER SIPHONOPTERA ** FAMILY PULICIDAE www.ento.csiro.au/.../ siphonaptera.htm

16 ORDER SIPHONOPTERA ** FAMILY TUNGIDAE www.ru.ac.za/.../departments/zooento/ Martin/pulicidae.html

17 Echidnophaga gallinacea Echidnophagidae chicken flea

18 Xenopsylla cheopis Rotschild Siphonaptera:Pulicidae rat flea หมัด หนู

19


ดาวน์โหลด ppt Order Anoplura Haematopinidae Egg Stage Adult Stage Immature Stage Order=Anoplura เป็น parasite ของม้า วัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google