งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Order Anoplura.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Order Anoplura."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Order Anoplura

2 Haematopinidae เป็น parasite ของม้า วัว ควาย หมู Adult Stage Egg Stage
Immature Stage Order=Anoplura

3 Pediculidae เป็น parasite ของคน ,ลิง , ชะนี Adult Stage Egg Stage
Immature Stage Order=Anoplura

4 Pediculidae Pediculus humanus BMNH

5 Pediculidae Phthiriidae
Pediculus humanus vs Phthirius pubis Pediculidae Phthiriidae

6 Phthiriidae Frederic, 1987 เป็น parasite ของคน

7 Phthiriidae Phthirus pubis

8 ORDER MALLOPHAGA

9 Philopteridae Goniocotes sp.

10 F. Cimicidae

11 ORDER Siphonaptera ** FAMILY Pulicidae

12 ORDER SIPHONOPTERA

13 www.ru.ac.za/.../departments/zooento/ Martin/pulicidae.html
ORDER SIPHONOPTERA ** FAMILY PULICIDAE Martin/pulicidae.html

14 www.ento.csiro.au/.../ siphonaptera.htm
ORDER SIPHONOPTERA ** FAMILY PULICIDAE siphonaptera.htm

15 www.ru.ac.za/.../departments/zooento/ Martin/pulicidae.html
ORDER SIPHONOPTERA ** FAMILY TUNGIDAE Martin/pulicidae.html

16 Echidnophaga gallinacea
Echidnophagidae chicken flea Echidnophaga gallinacea

17 Xenopsylla cheopis Rotschild
rat flea Siphonaptera:Pulicidae หมัดหนู

18 Rhipicephalus sanguineus


ดาวน์โหลด ppt Order Anoplura.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google