งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับคุณหนู ๆ ทุกคนน่ะค่ะ คุณหนู ๆ พ ร้อมกันรึยังค่ะถ้า พร้อมเราเข้ารู้จักกับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ A – Z ก ันเลยน่ะ ค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับคุณหนู ๆ ทุกคนน่ะค่ะ คุณหนู ๆ พ ร้อมกันรึยังค่ะถ้า พร้อมเราเข้ารู้จักกับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ A – Z ก ันเลยน่ะ ค่ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับคุณหนู ๆ ทุกคนน่ะค่ะ คุณหนู ๆ พ ร้อมกันรึยังค่ะถ้า พร้อมเราเข้ารู้จักกับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ A – Z ก ันเลยน่ะ ค่ะ

2 Ant ( แอ็นท ) = มด Aa เ อ

3 Bb บี Bird= นก Bird ( เบริ์ด ) = นก

4 Cc ซี Cat ( แคท )= แมว

5 Dd ดี Dog ( ด๊อก ) = สุนัข

6 Ee อ ี Egg ( เอ็ก ) = ไ ข่

7 Ff เ อฟ Fat ( แฟน ) = พ ัด ลม

8 Gg จ ี Grass ( กราซ ) = หญ้า

9 Hh เ อช Hen ( เฮ็น ) = แ ม่ ไก่

10 Ii ไ อ Ink ( อิงค์ ) = หมึก

11 Jj เ จ Jeans ( จีน ) = ก างเกง ยีนส์

12 Kk เ ค Knee = หัวเข่า Key ( คี ) = ล ูก กุญแจ

13 Ll แ อล Lamp ( แล็ทพ ) = โคมไฟ

14 Mm เอ็ม Monkey ( มังคิ ) = ลิง

15 Nn เ อ็น Net ( เน็ท ) = ต า ข่าย

16 Oo โ อ Owl ( เอาล ) = น ก เค้าแมว

17 Pp พ ี Pen ( เพ็น ) = ปากกา

18 Qq ค ิว Queen ( ควีน ) = ราชินี

19 Rr อ าร์ Rat ( แรท ) = หนู

20 Ss เ อส Soil ( ซอยล์ ) = ดิน

21 Tt ท ี Train ( เทรน ) = รถไฟ

22 Uu ย ู Umbrella ( อัมเบรลล่า ) = ร่ม

23 Vv ว ี Vase ( วาซ ) = แจกัน

24 Ww ดับเบิ้ลยู Walk ( วอค ) = เดิน

25 Xx เอ็กซ์ X – ray ( เอ็กซ์ เ ร ) = ร ัง สีเอ็กซ์

26 Yy ว าย Yelk ( เย็ลค ) = ไข่แดง

27 Zz แซด Zebra ( ซีบร้า ) = ม้าลาย

28 ขอบคุณ คุณหนู ๆ น ่ะ ค่ะที่ตั้งใจฟัง แล้วเจอกัน ใหม่น่ะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับคุณหนู ๆ ทุกคนน่ะค่ะ คุณหนู ๆ พ ร้อมกันรึยังค่ะถ้า พร้อมเราเข้ารู้จักกับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ A – Z ก ันเลยน่ะ ค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google