งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Singular-Plural โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น Singular Plural apple ( แอปเปิล ) apples comb ( หวี ) combs computer ( คอมพิวเตอร์ )computers stamp.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Singular-Plural โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น Singular Plural apple ( แอปเปิล ) apples comb ( หวี ) combs computer ( คอมพิวเตอร์ )computers stamp."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Singular-Plural โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น Singular Plural apple ( แอปเปิล ) apples comb ( หวี ) combs computer ( คอมพิวเตอร์ )computers stamp ( แสตมป์ ) stamps face ( หน้า ) faces

2 ……………. Negative I,You, We,They do not have a pen. I,You, We,They do not have pens. He, She,It does not have a pen. He, She,It does not have pens.

3 Do / Does Positive I,You, We,They do exercise. I,You, We,They do exercises. He, She,It. does exercise. He, She,It. does exercises.

4 …………….. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม es เช่น Singular Plural glass ( แก้ว ) glasses bus ( รถประจำทาง ) buses church ( โบสถ์ ) churches dish ( จาน ) dishes box ( กล่อง ) boxes

5 ……………. ข้อยกเว้น คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่ ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น Singular Plural auto ( รถยนต์ ) autos bamboo ( ไม้ไผ่ ) bamboos studio ( ห้องสตูดิโอ ) studios kangaroo ( จิงโจ้ ) kangaroos

6 ……………… ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง Singular Plural cargo ( สินค้า ) cargos,cargoes mango ( มะม่วง ) mangos,mangoes buffalo ( ควาย ) buffalos, buffaloes motto ( ภาษิตประจำใจ ) mottos,mottoes

7 …………… คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น Singular Plural army ( กองทัพ ) armies family ( ครอบครัว ) families baby ( เด็ก ) babies lady ( สุภาพสตรี ) ladies

8 ………….. ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s Singular Plural toy ( ของเล่น ) toys boy ( เด็กชาย ) boys key ( กุญแจ ) keys day ( วัน ) days monkey ( ลิง ) monkeys

9 …………… คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น Singular Plural calf ( ลูกวัว ) calves thief ( ขโมย ) thieves knife ( มีด ) knives half ( ครึ่ง ) halves

10 ………….. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ Singular Plural goose ( ห่าน ) geese louse ( เหา, หมัด ) lice mouse ( หนู ) mice foot ( เท้า ) feet tooth ( ฟัน ) teeth


ดาวน์โหลด ppt Singular-Plural โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น Singular Plural apple ( แอปเปิล ) apples comb ( หวี ) combs computer ( คอมพิวเตอร์ )computers stamp.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google