งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบ้านวิชาสธ341 ให้นักศึกษาออกแบบเว็บไซต์ประวัติส่วนตัวโดยภายในเว็บไซต์จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ ด้วยภาษา HTML และ เทคโนโลยี CSS หน้าแรก (แนะนำตัวเอง-ทักทาย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบ้านวิชาสธ341 ให้นักศึกษาออกแบบเว็บไซต์ประวัติส่วนตัวโดยภายในเว็บไซต์จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ ด้วยภาษา HTML และ เทคโนโลยี CSS หน้าแรก (แนะนำตัวเอง-ทักทาย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบ้านวิชาสธ341 ให้นักศึกษาออกแบบเว็บไซต์ประวัติส่วนตัวโดยภายในเว็บไซต์จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ ด้วยภาษา HTML และ เทคโนโลยี CSS หน้าแรก (แนะนำตัวเอง-ทักทาย) ประวัติทั่วไป (DOB-Date Of Birth,),ภูมิลำเนาเดิม,ช่องทางติดต่อ ประวัติการศึกษา (ตั้งแต่ประถมจนถึงปัจจุบัน และ url สถาบันที่สำเร็จการศึกษา) งานอดิเรกที่ทำอยู่ หนังหรือดาราที่ชื่นชอบ กีฬาที่ชอบเล่นหรือเคยเล่น กิจกรรมหรือผลงานที่เข้าร่วมสมัยเรียน (ตั้งแต่ประถม จนปัจจุบัน)

2 Site Map mycss.css Index.html Education .html Hobby .html sport .html
ent .html activity .html history .html

3 ข้อมูลอ้างอิงประกอบการเรียนรู้
และ


ดาวน์โหลด ppt การบ้านวิชาสธ341 ให้นักศึกษาออกแบบเว็บไซต์ประวัติส่วนตัวโดยภายในเว็บไซต์จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ ด้วยภาษา HTML และ เทคโนโลยี CSS หน้าแรก (แนะนำตัวเอง-ทักทาย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google