งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบ้านวิชาสธ 341 ให้นักศึกษาออกแบบเว็บไซต์ประวัติส่วนตัวโดย ภายในเว็บไซต์จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ ด้วยภาษา HTML และ เทคโนโลยี CSS – หน้าแรก ( แนะนำตัวเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบ้านวิชาสธ 341 ให้นักศึกษาออกแบบเว็บไซต์ประวัติส่วนตัวโดย ภายในเว็บไซต์จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ ด้วยภาษา HTML และ เทคโนโลยี CSS – หน้าแรก ( แนะนำตัวเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบ้านวิชาสธ 341 ให้นักศึกษาออกแบบเว็บไซต์ประวัติส่วนตัวโดย ภายในเว็บไซต์จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ ด้วยภาษา HTML และ เทคโนโลยี CSS – หน้าแรก ( แนะนำตัวเอง - ทักทาย ) – ประวัติทั่วไป (DOB-Date Of Birth,), ภูมิลำเนาเดิม, ช่องทางติดต่อ – ประวัติการศึกษา ( ตั้งแต่ประถมจนถึงปัจจุบัน และ url สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ) – งานอดิเรกที่ทำอยู่ – หนังหรือดาราที่ชื่นชอบ – กีฬาที่ชอบเล่นหรือเคยเล่น – กิจกรรมหรือผลงานที่เข้าร่วมสมัยเรียน ( ตั้งแต่ ประถม จนปัจจุบัน )

2 Site Map Index. html history.html Educa tion.html Hobby.html sport.html activity.html mycss. css ent.html

3 ข้อมูลอ้างอิงประกอบการเรียนรู้ http://www.dynamicdrive.com/style/csslibrary/ http://webdesignerwall.com/trends/47- amazing-css3-animation-demos http://webdesignerwall.com/trends/47- amazing-css3-animation-demos http://sixrevisions.com/css/30_css_techniques _examples/ http://sixrevisions.com/css/30_css_techniques _examples/ และ http://www.w3schools.com/css/css_examples. asp http://www.w3schools.com/css/css_examples. asp


ดาวน์โหลด ppt การบ้านวิชาสธ 341 ให้นักศึกษาออกแบบเว็บไซต์ประวัติส่วนตัวโดย ภายในเว็บไซต์จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ ด้วยภาษา HTML และ เทคโนโลยี CSS – หน้าแรก ( แนะนำตัวเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google