งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Standard IEEE-488 HPIB GPIB CAN U S B IEEE-488 HPIB GPIB CAN U S B CONTENT RS485 RS423 RS422 RS232 PROFIBUS RS485 RS423 RS422 RS232 PROFIBUS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Standard IEEE-488 HPIB GPIB CAN U S B IEEE-488 HPIB GPIB CAN U S B CONTENT RS485 RS423 RS422 RS232 PROFIBUS RS485 RS423 RS422 RS232 PROFIBUS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Standard IEEE-488 HPIB GPIB CAN U S B IEEE-488 HPIB GPIB CAN U S B CONTENT RS485 RS423 RS422 RS232 PROFIBUS RS485 RS423 RS422 RS232 PROFIBUS

2 Data Standard IEEE-488 Institute for Electrical and Electronic Engineers IEEE-488 bus เป็นระบบที่ทำให้ ไมโครคอมพิวเตอ ร์สามารถชื่อมโยง กับระบบเครื่องมือ วัดและทดสอบได้

3 Data Standard CONNECTOR IEEE-488 Connector

4 Data Standard เป็นการ เชื่อมโยง ระบบบัส

5 Data Standard IEEE 488 EXAMPLE ave/multiplier/GPIB.html

6 Data Standard HPIB BUS บริษัทฮิวเล็ตต์ แพคการ์ด ได้พัฒนา Hewlett-Packard Interface Bus (HPIB) เพื่อเชื่อมโยง อุปกรณ์ต่างๆ เป็นบัสแบบ ISA Bus ( industry standard architecture) คอมพิวเตอร์ ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ เครื่องมือวัดอื่นๆเข้าด้วยกัน มาตรฐานนี้

7 Data Standard การแบ่งประเภทอุปกรณ์ในมาตรฐาน HPIB 1. Listene r 2. Talker 3. Controll er

8 Data Standard ระบบบัสในมาตรฐานของ HPIB 1. Databus 2. บัสบริหารระบบ (Management Bus) 3. สัญญาณ HAND SHAKE

9 Data Standard Data bus

10 Data Standard บัสบริหารระบบ (Management Bus)

11 Data Standard สัญญาณ HAND SHAKE เป็นสัญญาณที่ใช้ควบคู่กับ DATA BUS ในการรับส่งข้อมูล มีสายสัญญาณ

12 Data Standard GPIB GENERAL PURPOSE INTERFACE BUS /gpibinfo.htm

13 Data Standard CAN Controller Area Network n-cia.de/can/

14 Data Standard UNIVERSAL SERIAL BUS (BUS) U S B

15 Data Standard RS 485

16 Data Standard

17 RS423 RS-423 FOM II Modems for Point-to-Point Fiber Optic Links

18 Data Standard RS422

19 Data Standard RS232

20 Data Standard Profibu s

21 Data Standard END


ดาวน์โหลด ppt Data Standard IEEE-488 HPIB GPIB CAN U S B IEEE-488 HPIB GPIB CAN U S B CONTENT RS485 RS423 RS422 RS232 PROFIBUS RS485 RS423 RS422 RS232 PROFIBUS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google