งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาว วันวิสาข์ ลิจ้วน M 4810148 นางสาว ปาริชาต กรวยนอก M 4810209.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาว วันวิสาข์ ลิจ้วน M 4810148 นางสาว ปาริชาต กรวยนอก M 4810209."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย นางสาว วันวิสาข์ ลิจ้วน M นางสาว ปาริชาต กรวยนอก M

3 แมลงวันผลไม้ ศัตรูพืช เศรษฐกิจ

4 แมลงวันผลไม้ ชื่อ ความสำคัญ ลักษณะทั่วไป วงจรชีวิต การป้องกัน กำจัด

5 แมลงวันผลไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Bactrocera dorsalis Hendel ชื่อสามัญ Oriental fruit fly Family : Tephritidae Order : Diptera

6 ลักษณะ ทั่วไป ลักษณะ ทั่วไป  เป็นแมลงขนาดเล็ก  ส่วนหัว อก และท้องมีสีน้ำตาลอ่อน ที่สันหลังอกมี แถบสีเหลืองทองเป็นแห่ง ๆ  ปีกใส มีปีกเพียง 1 คู่ คู่ที่สองลดรูปเหลือเป็นติ่ง สี ขาว  ตัวผู้ปลายท้องจะกลมมน ตัวเมียปลายท้องจะแหลม MALE FEMALE

7 วงจรชีวิต

8 ศัตรูร้ายของผลไม้ แมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง จัดได้ว่าเป็นแมลงศัตรูพืชทีมี ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของ ประเทศ เนื่องจากสามารถเข้า ทำลายผลผลิตพืชได้หลายชนิด

9 การป้องกันกำจัด การป้องกันกำจัด  ห ห่อผลไม้  ก การฉีดพ่นด้วยสาร ฆ่าแมลง  ก การใช้สารล่อ ฯลฯ

10 การควบคุมโดยชีววิธี การควบคุมโดยชีววิธีที่เกิดขึ้นเอง ในธรรมชาติ การควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก การควบคุมโดยชีววิธีแบบประยุกต์ หรือแบบชั่วคราว การควบคุมโดยชีววิธีแบบร่วมสมัย

11 สารสกัดจากพืช

12 สารสกัดจากพืช

13 เอกสารอ้างอิง 20farang%20compend/farang%20insect/1-1.htm fruitfly.htm /otherinsects/fruitfly. htm

14


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาว วันวิสาข์ ลิจ้วน M 4810148 นางสาว ปาริชาต กรวยนอก M 4810209.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google