งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาว วันวิสาข์ ลิจ้วน M นางสาว ปาริชาต กรวยนอก M

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาว วันวิสาข์ ลิจ้วน M นางสาว ปาริชาต กรวยนอก M"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาว วันวิสาข์ ลิจ้วน M 4810148 นางสาว ปาริชาต กรวยนอก M 4810209
การใช้สารสกัดจากพืช เพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ โดย นางสาว วันวิสาข์ ลิจ้วน M นางสาว ปาริชาต กรวยนอก M

2 แมลงวันผลไม้ ศัตรูพืชเศรษฐกิจ

3 แมลงวันผลไม้ ชื่อ ความสำคัญ ลักษณะทั่วไป วงจรชีวิต การป้องกันกำจัด

4 แมลงวันผลไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Bactrocera dorsalis Hendel
ชื่อสามัญ Oriental fruit fly Family : Tephritidae Order : Diptera

5 ลักษณะทั่วไป เป็นแมลงขนาดเล็ก
ส่วนหัว อก และท้องมีสีน้ำตาลอ่อน ที่สันหลังอกมีแถบสีเหลืองทองเป็นแห่ง ๆ ปีกใส มีปีกเพียง 1 คู่ คู่ที่สองลดรูปเหลือเป็นติ่ง สีขาว ตัวผู้ปลายท้องจะกลมมน ตัวเมียปลายท้องจะแหลม MALE FEMALE

6 วงจรชีวิต

7 ศัตรูร้ายของผลไม้ แมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทองจัดได้ว่าเป็นแมลงศัตรูพืชทีมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากสามารถเข้าทำลายผลผลิตพืชได้หลายชนิด

8 การป้องกันกำจัด ห่อผลไม้ ฯลฯ การฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง การใช้สารล่อ
การป้องกันกำจัด  ห่อผลไม้ การฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง การใช้สารล่อ ฯลฯ การควบคุมโดยชีววิธี

9 การควบคุมโดยชีววิธี การควบคุมโดยชีววิธีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ
การควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก การควบคุมโดยชีววิธีแบบประยุกต์ หรือแบบชั่วคราว การควบคุมโดยชีววิธีแบบร่วมสมัย

10 สารสกัดจากพืช แมงลักคา สะเดา

11 สารสกัดจากพืช ใบน้อยหน่า ดาวเรือง

12 เอกสารอ้างอิง http://web1.msue.msu.edu/vanburen/fcfly.htm
20farang%20compend/farang%20insect/1-1.htm fruitfly.htm /otherinsects/fruitfly. htm

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาว วันวิสาข์ ลิจ้วน M นางสาว ปาริชาต กรวยนอก M

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google