งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ (E XERCISE FOR THE E LDERLY ) การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ (E XERCISE FOR THE E LDERLY ) ศรีสุดา แสงไสยาศน์ รหัส 5414652619.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ (E XERCISE FOR THE E LDERLY ) การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ (E XERCISE FOR THE E LDERLY ) ศรีสุดา แสงไสยาศน์ รหัส 5414652619."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ (E XERCISE FOR THE E LDERLY ) การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ (E XERCISE FOR THE E LDERLY ) ศรีสุดา แสงไสยาศน์ รหัส 5414652619

2 การทดสอบก่อนการออก กำลังกาย ทดสอบเต็มความสามารถ (maximal testing) ใช้สำหรับผู้สูงอายุที่มีสภาพ ร่างกายค่อนข้างแข็งแรง ทดสอบต่ำกว่าความสามารถสูงสุด (submaximal testing) สำหรับ ผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังมาก่อน

3 อุปกรณ์ที่นิยมใช้ทดสอบ มี 2 ชนิดคือ Treadmill มีข้อดีคือทักษะที่ใช้ใน การทดสอบคือการเดินหรือการวิ่งซึ่ง ผู้สูงอายุทุกคนมัก คุ้นเคยมาก่อนแล้ว แต่มีข้อเสียคือการบันทึกภาพ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และความดันโลหิต ค่อนข้างลำบาก Cycle ergometer มีข้อดีคือ ราคา ถูก ไม่มีโอกาสล้มระหว่างทดสอบ สามารถวัด parameter ต่างๆ ได้ง่าย

4 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบ การออกกำลังกาย มีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยมาก หรือผู้ทดสอบขอหยุดการ ทดสอบ วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะเป็นลม ความดันซีสโตลิกลดลงในขณะเพิ่ม ความหนักในการออกกำลัง

5 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบ การออกกำลังกาย ความดันโลหิตเพิ่มสูงมากๆ เช่น ความ ดันซิสโตลิกเพิ่มมากกว่า 250 มม. ปรอท หรือ ความดันไดแอสโตลิกเพิ่ม มากกว่า 120 มม. ปรอท การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบ horizontal หรือ down slopping ST segment depression หรือ elevation มากกว่า 2 มม.

6 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบ การออกกำลังกาย พบ Supraventricular Tachycardia พบ Ventricular Tachycardia พบ Second or third degree heart block

7


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ (E XERCISE FOR THE E LDERLY ) การออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ (E XERCISE FOR THE E LDERLY ) ศรีสุดา แสงไสยาศน์ รหัส 5414652619.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google