งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)
ร้อยเอกหญิง จินตนา แก่น จันทร์

2 ลักษณะการออกกำลังกาย
การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความ แข็งแรงของระบบต่างๆในร่างกายนั้น เป็น การออกกำลังที่เกิดจากการทำงานของ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ หลายกลุ่มในร่างกาย หัวใจต้องปั๊มเลือดไปยังกล้ามเนื้อที่ออก กำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 4 – 5 เท่าของ ภาวะปกติ

3 การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย
มี 2 ระดับ กล่าวคือ ทดสอบเต็มความสามารถ (maximal testing) ใช้ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายค่อนข้าง แข็งแรง ทดสอบต่ำกว่าความสามารถสูงสุด (submaximal testing) สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่เคย ออกกำลังมาก่อน

4 อุปกรณ์ที่นิยมใช้ทดสอบ มี 2 ชนิดคือ
Treadmill มีข้อดีคือทักษะที่ใช้ในการทดสอบ คือการเดินหรือการวิ่ง Cycle ergometer มีข้อดีคือ ราคาถูก ไม่มี โอกาสล้มระหว่างทดสอบ สามารถวัด parameter ต่างๆ ได้ง่าย

5 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออกกำลังกาย
มีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยมาก หรือผู้ทดสอบขอหยุดการ ทดสอบ วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะเป็นลม ความดันซีสโตลิกลดลงในขณะเพิ่มความ หนักในการออกกำลัง

6 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออกกำลังกาย
ความดันโลหิตเพิ่มสูงมากๆ การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบ Supraventricular Tachycardia พบ Ventricular Tachycardia พบ Second or third degree heart block

7 สรุปหลักการออกกำลังกายในผู้สูงอายุได้ ดังต่อไปนี้
สรุปหลักการออกกำลังกายในผู้สูงอายุได้ ดังต่อไปนี้ เริ่มทำจากน้อยไปมาก ตามความสามารถ ของแต่ละบุคคล ทำอย่างถูกวิธี ทั้งขนาด ระยะเวลา และ ความถี่ของการออกกำลังกาย อย่าลืมระยะอุ่นเครื่องเมื่อจะเริ่มออกกำลัง กาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ร่างกาย ห้ามหยุดออกกำลังกายทันที อันตราย อาจเกิดภาวะหัวใจวายได้ ต้องมีระยะผ่อน คลายเสมอ เลือกชนิดการออกกำลังให้เหมาะสมกับ สภาพร่างกายของผู้นั้น

8 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google