งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR THE ELDERLY) การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR THE ELDERLY) ร้อยเอกหญิง จินตนา แก่น จันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR THE ELDERLY) การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR THE ELDERLY) ร้อยเอกหญิง จินตนา แก่น จันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR THE ELDERLY) การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR THE ELDERLY) ร้อยเอกหญิง จินตนา แก่น จันทร์

2 ลักษณะการออกกำลังกาย การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความ แข็งแรงของระบบต่างๆในร่างกายนั้น เป็น การออกกำลังที่เกิดจากการทำงานของ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ หลายกลุ่มในร่างกาย หัวใจต้องปั๊มเลือดไปยังกล้ามเนื้อที่ออก กำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 4 – 5 เท่า ของภาวะปกติ

3 การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย มี 2 ระดับ กล่าวคือ ทดสอบเต็มความสามารถ (maximal testing) ใช้สำหรับผู้สูงอายุที่มีสภาพ ร่างกายค่อนข้างแข็งแรง ทดสอบต่ำกว่าความสามารถสูงสุด (submaximal testing) สำหรับผู้สูงอายุที่ ไม่เคยออกกำลังมาก่อน

4 อุปกรณ์ที่นิยมใช้ทดสอบ มี 2 ชนิดคือ Treadmill มีข้อดีคือทักษะที่ใช้ในการ ทดสอบคือการเดินหรือการวิ่ง Cycle ergometer มีข้อดีคือ ราคาถูก ไม่ มีโอกาสล้มระหว่างทดสอบ สามารถวัด parameter ต่างๆ ได้ง่าย

5 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออก กำลังกาย มีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยมาก หรือผู้ทดสอบขอหยุดการ ทดสอบ วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะเป็นลม ความดันซีสโตลิกลดลงในขณะเพิ่มความ หนักในการออกกำลัง

6 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออก กำลังกาย ความดันโลหิตเพิ่มสูงมากๆ การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบ Supraventricular Tachycardia พบ Ventricular Tachycardia พบ Second or third degree heart block

7 สรุปหลักการออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุได้ ดังต่อไปนี้ เริ่มทำจากน้อยไปมาก ตามความสามารถ ของแต่ละบุคคล ทำอย่างถูกวิธี ทั้งขนาด ระยะเวลา และ ความถี่ของการออกกำลังกาย อย่าลืมระยะอุ่นเครื่องเมื่อจะเริ่มออกกำลัง กาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมร่างกาย ห้ามหยุดออกกำลังกายทันที อันตราย อาจ เกิดภาวะหัวใจวายได้ ต้องมีระยะผ่อนคลาย เสมอ เลือกชนิดการออกกำลังให้เหมาะสมกับ สภาพร่างกายของผู้นั้น

8 T HANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR THE ELDERLY) การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR THE ELDERLY) ร้อยเอกหญิง จินตนา แก่น จันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google