งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำ สุภาพ. ความหมาย หมายถึงคำธรรมดาที่เปลี่ยนใช้ให้ สุภาพเหมาะสม ตามกาลเทศะ และบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำ สุภาพ. ความหมาย หมายถึงคำธรรมดาที่เปลี่ยนใช้ให้ สุภาพเหมาะสม ตามกาลเทศะ และบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำ สุภาพ

2 ความหมาย หมายถึงคำธรรมดาที่เปลี่ยนใช้ให้ สุภาพเหมาะสม ตามกาลเทศะ และบุคคล

3 คำสุภาพเป็นส่วนหนึ่ง ของราชาศัพท์ ถ้าหากคำใดมิควรกราบ บังคมทูลต้อง ต้องเปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสม

4 คำว่า “ ใส่ ” ใส่ความ ใส่โทษ เอา ใจใส่ ใช้ในคำกราบบังคมทูลได้เฉพาะของที่ ไม่มีตัวตน ใส่ใจ ใส่ จริต เช่น

5 คำว่า “ ใส่ ” บางคำต้องเปลี่ยน ใช้คำอื่นแทน ใส่เสื้อ ใส่ หมวก ใส่ปิ่น ใส่ กุญแจ ใส่กรง ใส่เรือ สวมเสื้อ สวม หมวก ปักปิ่น ลั่น กุญแจ ขังกรง บรรทุก เรือ

6 ๑. ไม่เป็นคำหยาบหรือ คำด่า ลักษณะของคำสุภาพ ไอ้ โว้ย ฉิบหายตาย ห่า อีขี้เยี่ยว เว้ย ๒. ไม่เป็นถ้อยคำกระด้างที่กล่าว อย่างขาดความเคารพ เออ หือ

7 ที่ หก ตาก แดด ๓. ไม่เป็นคำผวนที่มีความหมายหยาบคาย เห็นควรด้วย คลองเจ็ดแยกเจ็ดอย่าง แปด ตัว

8 เช่ น ปลาช่อน ๔. ไม่เป็นคำพูดที่ให้คิดสองแง่สอง มุม ซึ่งหนึ่งในสองแง่สองมุมนั้นคือมุมที่ ไม่พึงประสงค์ ที่อาจทำให้คิดถึงอวัยวะเพศชาย หรืออวัยวะเพศหญิงได้ หอกหัก ปลาสลิด

9 กล้วย บวชชี ๕. คำที่ไพเราะอยู่แล้วทำให้มี ความไพเราะยิ่งขึ้น ขนม ตาล ดอกมัลลิกา นารีจำศีล ขนมทองฟู ดอกมะลิ

10 ตัวอย่างคำ สุภาพ กล้วยไข่กล้วยเปลือกบาง เยื่อเคยกะปิ ขี้วัว มูลโค ขนม ทราย ขนมขี้หนู ขนมเทียนขนมบัวสาว

11 ตัวอย่างคำ สุภาพ ขี้ตืดตระหนี่ เถ้าบุหรี่ขี้บุหรี่ ขี้ผึ้ง สีผึ้ง คน เจ็บ คนป่วย จับไข้เป็นไข้ คนไข้

12 ตัวอย่างคำ สุภาพ ช้างตัวผู้พลาย พังช้างตัวเมีย ช้างสีดอ พลายนรการ กุญชร ถ่ายมูล ช้างขี้ ช้างแม่แปรกช้างแม่หนัก

13 ตัวอย่างคำ สุภาพ ดอกสลิดดอกขจร ดอกซ่อนกลิ่นดอกซ่อนชู้ ดอกนมแมว ดอกถันวิฬาร ดอก มณฑา ขาว ดอกยี่หุบ ดอกผักตบดอกสามหาว

14 ตัวอย่างคำ สุภาพ ต้นทองหลาง ต้นปาริฉัตร ต้นหนามรอบข้อ ต้นพุงดอ ต้นตำแย ต้นอเนกคุณ ต้นเหงือก ปลาหมอ ต้นอีเกร็ง ตกเบ็ดวางเบ็ด

15 ตัวอย่างคำ สุภาพ เถาตูดหมูตูกหมา เถากระพังโหม เถามุ้ย เถาหมามุ้ย เถาย่านาง เถาวัลย์เขียว ปลามัจฉะ ปลาร้า ปลาไหลปลายาว

16 ตัวอย่างคำ สุภาพ ใส่กระโถน ลงกระโถน ลงหลุม ใส่หลุม ใส่ไห กรอกไห ขังเล้า ใส่เล้า ใส่ยาทายา

17 ตัวอย่างคำ สุภาพ ใส่กระสุน บรรจุกระสุน เห็นสมควร เห็นควรด้วย หัวปลี ปลีกล้วย


ดาวน์โหลด ppt คำ สุภาพ. ความหมาย หมายถึงคำธรรมดาที่เปลี่ยนใช้ให้ สุภาพเหมาะสม ตามกาลเทศะ และบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google