งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย สุจริต บัวพิมพ์ นัก วัฒนธรรมอาวุโส. 2 3 4 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย สุจริต บัวพิมพ์ นัก วัฒนธรรมอาวุโส. 2 3 4 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย สุจริต บัวพิมพ์ นัก วัฒนธรรมอาวุโส

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 ห้องสมุดแหล่งสืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ห้องสมุด หมายถึง แหล่งรวบรวมความรู้และภูมิ ปัญญาที่เป็นเอกสารและจัดเก็บ ในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สืบสาน หมายถึง การรับการถ่ายทอดอย่างถูกต้อง และนำไปเผยแพร่ต่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การเรียนรู้จาก ธรรมชาติโดยการค้นหาวิธีการในการ แก้ปัญหาเพื่อการดำรงชีวิตและพัฒนาต่อมา อย่างต่อเนื่อง 15

16 องค์ประกอบของภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ๑. การดำรงชีวิตวิถีถิ่น เช่น การทำหลุมโจน การทำเฝือก การทำลัน การทำลอบ กระบุง ตะกร้า กระพ้อม โอ่ง ไห การเพาะปลูก สมุนไพร ๒. อาหารการกิน แกงส้มดอกแค ( แก้ไข้หัว ลม ) กุ้งเผาสะเดาลวก ( แก้ท้องผูก ) แกงส้ม พอเหมาะ แกงหมูชะมวง แกงเลียง แกง เหลือง แกงไตปลา ลาบเลือด น้ำปลา ปลาร้า กะปิ ไข่เค็ม ผักดอง ๓. การรักษาโรค หมอเป่า หมอยาหม้อ หมอ ถาก หมอสมุนไพร หมอนวด ยาถ่ายพยาธิ 16

17 ๔. เครื่องมือทุ่นแรง เกวียน ล้อ เลื่อน ครก กระเดื่อง ชังโลง รอกไม้ คันธนู หนังสติ๊ก หีบอ้อย ระหัดกังหันลม ๕. ของเล่นเด็ก ว่าว เรือใบ เรือกาบมะพร้าว รถล้อดิน หมากเก็บ อีตัก ๖. การละเล่นของเด็ก งูกินหาง ตังเต ตี่จับ โพงพาง รีรีข้าวสาร ตะล็อกต๊อกแต๊ก ๗. โบราณอุบาย เช่น ห้ามต้มไข่ในหม้อข้าว แม่ โพสพจะหนี ฯลฯ 17

18 ห้องสมุดช่วยสืบสานภูมิ ปัญญา ได้ดังนี้.. ๑. จัดมุมให้ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านเป็นรายสัปดาห์ ๒. จัดนิทรรศการยกย่องปราชญ์ชาวบ้านเป็นรายสัปดาห์ ๓. จัดมุมแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้พื้นบ้านและสมุนไพร ๔. จัดกิจกรรมวาดภาพจากข้อ ๓ เป็นรายเดือน 18

19 ๕. จัดกิจกรรมถามตอบ เรียงความเป็นรายเดือน ( มีการชิงรางวัล ) ๖. จัดหาหนังสือทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา นิทาน เพิ่มเติมให้พอเพียง ๗. จัดนิทรรศการแบบวิถีชีวิตไทย ห้องนอน ห้องครัว ห้องรับแขก 19

20 คุณค่าวัฒนธรรม หรือ คุณ ฆ่า วัฒนธรรม 20


ดาวน์โหลด ppt นาย สุจริต บัวพิมพ์ นัก วัฒนธรรมอาวุโส. 2 3 4 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google