งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้สู่ราชา ศัพท์ ฉันทนา สุวรรณสุข ๑.เพื่อรู้จักกับคำราชาศัพท์ ๒.ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสม ๓.ประโยชน์ของการเรียนรู้คำราชาศัพท์ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้สู่ราชา ศัพท์ ฉันทนา สุวรรณสุข ๑.เพื่อรู้จักกับคำราชาศัพท์ ๒.ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสม ๓.ประโยชน์ของการเรียนรู้คำราชาศัพท์ วัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเรียนรู้สู่ราชา ศัพท์ ฉันทนา สุวรรณสุข

3 ๑.เพื่อรู้จักกับคำราชาศัพท์ ๒.ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสม ๓.ประโยชน์ของการเรียนรู้คำราชาศัพท์ วัตถุประสงค์

4 ราชาศัพท์ มารู้จักความหมาย กันเถอะ คำราชาศัพท์ ตามธรรมเนียมและวัฒนธรรม ไทยนั้น จะต้องรู้จักเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมแก่ ฐานะของบุคคล ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ผู้ใช้ ภาษาจะต้องเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับบุคคลทั้ง 5 ประเภท คือ 1. พระมหากษัตริย์ 2. พระราชวงศ์ชั้นสูง 3. พระภิกษุ 4. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 5. สุภาพชนทั่วไป จึงสรุปได้ว่า คำราชาศัพท์ หมายถึง ศัพท์หรือ ถ้อยคำที่บุคคลทั่วไปใช้กับบุคคลที่ควรเคารพ คือ พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ชั้นสูง พระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการผู้ใหญ่ และสุภาพชนทั่วไป

5 มารู้จักราชาศัพท์สำหรับ พระมหากษัตริย์กันดีกว่า กางเกง = พระสนับเพลา จดหมาย = พระราชหัตถเลขา โทรเลข = พระราชโทรเลข ประตู = พระทวาร เปล = พระอู่ ผ้าเช็ดหน้า = ซับ พระพักตร์ ม่าน = พระวิสูตร ยา = พระโอสถ ร่ม = พระกลด หมวก = พระธำมรงค์ หมอน = พระเขนย หวี = พระ สาง หน้าต่าง = พระแกล เสื้อ = ฉลอง พระองค์

6 มารู้จักกับคำราชาศัพท์ สำหรับพระสงฆ์บ้าง สรงน้ำ = อาบน้ำฉัน = กิน ปลงผม = โกนผมจำวัด = นอน ทำวัตร = สวดมนต์มรณภาพ = ตาย อาพาธ = ป่วยนิมนต์ = เชิญ »

7 มารู้จักกับคำศัพท์สำหรับสุภาพชน อีกนิดค่ะ ปลาใบไม้ = ปลาสลิด ปลายาว = ปลา ไหล ผักสามหาว = ผักตบชวา ฟักเหลือง = ฟักทอง ผลอุลิด = แตงโม รากดิน = ไส้เดือน ถั่วเพาะ = ถั่วงอก ผักทอดยอด = ผักบุ้ง ผักรู้นอน = ผักกระเฉด ปลามัจฉะ = ปลาร้า ชัลลุกะ = ปลิง ปลาหาง = ปลา ช่อน ขนมทราย = ขนมขี้หนู กล้วยเปลือกบาง = กล้วยไข่

8 ประโยชน์ที่ ได้รับ ๑. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๒. ได้รู้คำศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์มาก ขึ้น ๓. นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

9 อ้างอิงเจ้าค่ะ - หนังสือเสริมทักษะภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ - www. Sci. riubon.ac.th - ใบความรู้


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้สู่ราชา ศัพท์ ฉันทนา สุวรรณสุข ๑.เพื่อรู้จักกับคำราชาศัพท์ ๒.ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสม ๓.ประโยชน์ของการเรียนรู้คำราชาศัพท์ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google