งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น 74/1  เปิดไฟล์ใหม่  สร้างภาพโดยแยกเลเยอร์ (ตัวอย่างเป็นภาพ 2 ชิ้นที่แยกเลเยอร์กันและกัน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น 74/1  เปิดไฟล์ใหม่  สร้างภาพโดยแยกเลเยอร์ (ตัวอย่างเป็นภาพ 2 ชิ้นที่แยกเลเยอร์กันและกัน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น 74/1  เปิดไฟล์ใหม่  สร้างภาพโดยแยกเลเยอร์ (ตัวอย่างเป็นภาพ 2 ชิ้นที่แยกเลเยอร์กันและกัน)

2 การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น 74/2  สร้าง Selection ของภาพทั้งสองชิ้น โดยกดปุ่ม ค้างไว้แล้วนำเมาส์ไปคลิกที่ชื่อเลเยอร์ ของภาพที่ 1 จะปรากฏ Selection ของภาพที่ 1  จากนั้นกดปุ่ม พร้อมกับปุ่ม ค้างไว้ แล้วนำเมาส์ไป คลิกที่ชื่อเลเยอร์ของ ภาพที่ 2 เพื่อสร้าง Selection ของภาพที่ 2 ให้ผสมร่วมกับ Selection เดิมของภาพที่ 1 ปรากฏเป็น Selection ร่วมกัน

3 การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น ( ต่อ ) 74/3  สร้างเลเยอร์ใหม่ แล้วเติมสีดำลงไป ย้ายเลเยอร์ ใหม่ไปอยู่ใต้เลเยอร์ภาพทั้งสองภาพ

4 การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น ( ต่อ ) 74/4  เลือกเครื่องมือ Move Tools ลากเงาสีดำของ เลเยอร์เงา ให้เหลื่อมล้ำกับภาพวัตถุเดิม (ใช้ ปุ่มลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาก็ได้) เพียงเท่านี้ก็จะได้ ภาพวัตถุที่มีเงาร่วมกัน

5 การสร้าง Path จากภาพต้นฉบับ 75/1 บางครั้งจำเป็นต้องการสร้างภาพโดยอาศัยเส้นโครงร่าง (Outline) จากภาพต้นฉบับ วิธีการที่สะดวกก็คือการแปลง ภาพต้นฉบับให้เป็น Path ดังนี้  เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ  สร้าง Selection ให้กับภาพ  ตัวอย่างภาพ Ducky มีวิธีการสร้าง Selection ง่ายๆ คือ

6 การสร้าง Path จากภาพต้นฉบับ ( ต่อ ) 75/2 บางครั้งจำเป็นต้องการสร้างภาพโดยอาศัยเส้นโครงร่าง (Outline) จากภาพต้นฉบับ วิธีการที่สะดวกก็คือการแปลง ภาพต้นฉบับให้เป็น Path ดังนี้  เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ  สร้าง Selection ให้กับภาพ  ตัวอย่างภาพ Ducky มีวิธีการสร้าง Selection ง่ายๆ คือ

7 การสร้าง Path จากภาพต้นฉบับ ( ต่อ ) 75/3  เลือกเครื่องมือ Magic Wand แล้วคลิกที่พื้นสี ขาวรอบตัวเป็ด ปรากฏเป็น Selection ของพื้น  เลือกคำสั่ง Select, Invert เพื่อแปลงเป็น Selection ของตัวเป็ด

8 การสร้าง Path จากภาพต้นฉบับ ( ต่อ ) 75/4  เปิดหน้าต่างรายการ Path ด้วยคำสั่ง Window> Show Path  คลิก Path Control แล้วเลือกคำสั่ง Make Work Path...

9 การสร้าง Path จากภาพต้นฉบับ ( ต่อ ) 75/5  กำหนดค่า Tolerance เพื่อสร้าง Path จากเส้น Selection ปรากฏเส้น Path ซึ่งสามารถปรับแต่ง ต่างๆ ได้ตามต้องการ

10 การสร้างวัตถุ 3 มิติ 76/1  แม้ว่า PhotoShop เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพ แต่ อย่างไรก็ตามยังมีส่วนฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกส่วน ที่ สามารถสร้างภาพ 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ รูปทรง 3 มิติ  เปิดไฟล์ใหม่  เลือกเมนูคำสั่ง Filter> Render> 3D Transform...

11 การสร้างวัตถุ 3 มิติ 76/2  เลือกเครื่องมือสร้างรูปทรง แล้ววาดรูปทรงที่ต้องการ

12 การสร้างวัตถุ 3 มิติ ( ต่อ ) 76/3  ใช้เครื่องมือ Trackball หมุนวัตถุให้เกิดเป็นรูปทรง 3 มิติตามที่ต้องการ

13 การสร้างวัตถุ 3 มิติ ( ต่อ ) 76/4  เมื่อคลิกปุ่ม Ok จะปรากฏภาพ 3 มิติ ดังนี้

14 การปรับหมุนภาพ 77/1  เปิดไฟล์ภาพต้นฉบับที่ต้องการปรับแต่ง  เลือกเมนูคำสั่ง Window> Action

15 การปรับหมุนภาพ ( ต่อ ) 77/2  คลิกปุ่ม Create New Action เพื่อสร้าง Action หมุนภาพ  กำหนดชื่อ Action เช่น RotateCW แล้วคลิกปุ่ม Record

16 การปรับหมุนภาพ ( ต่อ ) 77/3  สั่งงานโปรแกรม PhotoShop ด้วยคำสั่งที่ต้องการ เช่น หมุนภาพ ให้เลือกคำสั่ง Image> Rotate Canvas,... (จากตัวอย่างควรเลือกคำสั่ง Image> Rotate Canvas> 90 CW ย่อภาพด้วยคำสั่ง Image> Image Size... ปรับสีและความคมชัดของ ภาพด้วยคำสั่ง Image> Adjustments> Auto Contrast/Level เมื่อครบทุกขั้นตอน ให้ คลิก ปุ่ม Stop Action

17 การปรับหมุนภาพ ( ต่อ ) 77/4  จะปรากฏรายการ Action ตามที่กำหนด  เมื่อต้องการปรับแต่งภาพ อื่น ก็เพียงแต่เปิดไฟล์ ภาพนั้นๆ แล้วคลิกเลือก รายการ Action ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Play selection โปรแกรมจะ ทำการปรับภาพตามค่า ของ Action ที่กำหนดโดย อัตโนมัติ

18 การสร้างลวดลายสี่เหลี่ยมบนพื้นที่เวป 78 จากภาพเล็กๆ อย่างนี้ เมื่อนำมาสร้างเป็นภาพพื้นหลัง (Background) จะได้ดังตัวอย่าง  เปิดไฟล์ใหม่ขนาด 15 x 15 pixels  เติมสีที่ต้องการลงไป  กดปุ่ม เพื่อสร้าง Selection  เลือกเครื่องมือ Move Tools แล้ว กดปุ่มลูกศรเลื่อน Selection ลง 1 จังหวะ และเลื่อนไปด้านขวา 1 จังหวะ  Save ภาพด้วยฟอร์แมต GIF ถ้าต้องการนำไปใช้ เป็นลวดลายของพื้นเว็บ

19 การสร้างภาพพื้นหลังเวปแบบ Star 79/1  เปิดไฟล์ใหม่  วาดแท่งสี่เหลี่ยมยาว เติมสีที่ต้องการ ดังตัวอย่าง  สร้าง Selection ให้คลุม พื้นที่ด้านขวาของสี่เหลี่ยม เดิม โดยมีสัดส่วนเท่ากัน  เลือกคำสั่ง Edit> Define Pattern เพื่อแปลง Selection เป็น Pattern

20 การสร้างภาพพื้นหลังเวปแบบ Star ( ต่อ ) 79/2  ยกเลิกเส้น Selection  เลือกคำสั่ง Edit, Fill แล้วเลือกรายการด้วย Pattern ที่ สร้างไว้

21 การสร้างภาพพื้นหลังเวปแบบ Star ( ต่อ ) 79/3  เลือกคำสั่ง Select Load Selection จากนั้นเลือก รายการ Alpha 1

22 การสร้างภาพพื้นหลังเวปแบบ Star ( ต่อ ) 79/4  เลือกคำสั่ง Filter> Distort> Polar Coordinates และเลือกรายการเป็น Rectangular to Polar  จะได้ผลดังนี้

23 การสร้างลายแผ่นฟิล์ม Digital ใน ภาพยนตร์เรื่อง Matrix 80/1  เปิดไฟล์ใหม่  เลือกคำสั่ง Filter> Texture> Grain เพื่อเติมลวดลาย แนวตั้ง โดยตั้งค่า ดังตัวอย่าง

24 การสร้างลายแผ่นฟิล์ม Digital ใน ภาพยนตร์เรื่อง Matrix ( ต่อ ) 80/2  เลือกสี Forground color ตามต้องการ แล้วใช้คำสั่ง Filter > Artistic > Neon Glow เพื่อสร้าง Effect แบบสีนีออน

25 การสร้างลายแผ่นฟิล์ม Digital ใน ภาพยนตร์เรื่อง Matrix ( ต่อ ) 80/3  เลือกคำสั่ง Filter > Stylize > Glowing Edges เพื่อ แปลงให้มีพื้นเข้ม  Save ภาพตาม ฟอร์แมตที่ต้องการ

26 การสร้าง Bar Code 81/1  เปิดไฟล์ใหม่  เลือกคำสั่ง Filter> Noise> Add Noise เพื่อสร้างลายจุดบน พื้นผิว โดยตั้งค่า ดังตัวอย่าง

27 การสร้าง Bar Code ( ต่อ ) 81/2  เลือกคำสั่ง Filter> Blur> Motion Blur... แล้วตั้งค่า ตามตัวอย่างเพื่อแปลงจุดเป็นลายเส้น  Save ภาพตาม ฟอร์แมตที่ต้องการ

28 การสร้างภาพสายฟ้า 82/1  เปิดไฟล์ใหม่  เลือกสี Foreground / Backgroud ให้เป็นดำขาว  เลือกเครื่องมือไล่โทนสี ลงสีโทนดำขาวใน แนวนอน

29 การสร้างภาพสายฟ้า ( ต่อ ) 82/2  เลือกคำสั่ง Filter> Render> Difference Clouds  เลือกคำสั่ง Image> Adjustments> Invert เพื่อกลับสี  เลือกคำสั่ง Image> Adjustments> Lavel... เพื่อสร้างเส้นสายฟ้า แลบในอากาศ

30 การสร้างภาพสายฟ้า ( ต่อ ) 82/3  ภาพที่ได้คือ  เลือกคำสั่ง Image> Adjustments> Hue/Saturation แล้ว ตั้งค่าดังตัวอย่าง  Save ภาพด้วย ฟอร์แมตที่ต้องการ

31 การสร้างวาดลายเส้นจากภาพสี 83  เปิดไฟล์ภาพต้นฉบับ  เลือกเมนูคำสั่ง Filter> Stylize> Find Edges

32 การเติมสีภาพเก่า ให้เป็นภาพใหม่ 84/1  เปิดไฟล์ภาพต้นฉบับ  ตรวจสอบภาพจะต้องอยู่ ในโหมด RGB ด้วยคำสั่ง Image> Mode> RGB Color  ใช้เครื่องมือ Lasso

33 การเติมสีภาพเก่า ให้เป็นภาพใหม่ 84/2  สร้าง Selection รอบพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง กรณีตัวอย่างคือพื้นที่ใบหน้า  เลือกเมนูคำสั่ง Select> Feather เพื่อทำให้ ขอบภาพมีลักษณะ นุ่มนวล

34 การเติมสีภาพเก่า ให้เป็นภาพใหม่ 84/3  เลือกเมนูคำสั่ง Edit> Copy แล้วตามด้วย Edit> Paste ปรากฏชั้นเลเยอร์ใหม่ ลากเลเยอร์ใหม่ไป อยู่ระดับบนสุด  เลือกเมนูคำสั่ง Image> Adjustment> Hue & Saturation คลิก เลือกรายการ Colorize  บันทึกเพื่อใช้งาน หรือทำซ้ำกับ ตำแหน่งอื่นๆ

35 ภาพสามมิติแบบ Sphere 85/1  เปิดไฟล์ภาพใหม่ ในขนาดที่ต้องการ  สร้าง Pattern แบบจุดตามที่ต้องการ  สร้างเลเยอร์ใหม่  Fill Pattern แบบจุดลงใน เลเยอร์ที่สร้าง

36 ภาพสามมิติแบบ Sphere (ต่อ) 85/2  ใช้เครื่องมือ Marquee แบบวงกลม สร้าง Selection วงกลม หรือรูปทรงที่ต้องการ

37 ภาพสามมิติแบบ Sphere (ต่อ) 85/3  เลือกคำสั่ง Filter> Distrot> Spherize กำหนดค่า Amount เป็น 100 แล้วคลิก OK เพื่อดูผล

38 ภาพทรงอิสระ 86/1  เปิดไฟล์ภาพใหม่ กำหนดขนาดต้องการ  สร้างเลเยอร์ใหม่ วาดสี่เหลี่ยมแนวตั้ง กำหนดขนาด ตามที่ต้องการ

39 ภาพทรงอิสระ 86/2  เลือกเมนูคำสั่ง EDIT> TRANSFORM> SKEW แล้วปรับให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม

40 ภาพทรงอิสระ 86/3  เลือกเมนูคำสั่ง FILTER>DISTORT>SHEAR แล้ว ปรับค่าให้ได้รูปทรงตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม OK  เติม Effect ที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้งาน

41 ภาพพื้นหลังลายน้ำกระเพื่อม 87  เปิดไฟล์ภาพใหม่ กำหนดขนาดต้องการ โดยกำหนด โหมดภาพเป็น RGB  เลือกสี Foreground เป็น น้ำเงินหรือฟ้า และ Background เป็นขาว เติมสีลงไปในภาพด้วย คำสั่ง Edit > Fill > Foreground Color  ทำให้เป็นลายผสมแบบท้องฟ้าสีฟ้า ด้วยคำสั่ง Filter > Render > Clouds  สร้าง Effect แบบน้ำ กระเพื่อมด้วยคำสั่ง Filter > Distort > Ocean Ripple กำหนดค่าตามต้องการ แล้ว OK

42 การสร้างภาพด้วย Effect แบบ Polar 88/1  เปิดไฟล์ภาพใหม่ กำหนดขนาดต้องการ โดยกำหนดโหมดภาพเป็น RGB  เติมสีแบบ Gradient

43 การสร้างภาพด้วย Effect แบบ Polar (ต่อ) 88/2  แปลงภาพโดยเลือกคำสั่ง Filter> Distort> Wave แล้วกำหนดค่าให้ แสดงผลดังตัวอย่าง  ทำให้รูปแบบ Polar ด้วยคำสั่ง Filter> Distort> Polar Coordinates แล้วคลิกปุ่ม OK

44 การบันทึก Action เป็น File 89/1 Action ที่สร้างไว้ เมื่อต้องการนำไปใช้งานกับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ สามารถกระทำได้โดย การบันทึก Action เป็นไฟล์ แล้วคัดลอกนำไป ใช้งานกับคอมพิวเตอร์อื่น โดย  เปิดหน้าต่าง รายการ Action  คลิกเลือกกลุ่ม Action ที่ต้องการ บันทึก  คลิกปุ่ม Control Menu

45 การบันทึก Action เป็น File (ต่อ) 89/2  เลือกคำสั่ง Save Actions... ตั้งชื่อไฟล์ Action โปรแกรมบันทึก การนำ Action ไปใช้  คัดลอกไฟล์.atn ไปไว้ที่โฟลเดอร์

46 Pattern แบบต่างๆ 90  สร้างไฟล์ใหม่ ขนาด 5 x 5 pixel  ขยายประมาณ 1600 %  เลือกเครื่องมือ Pencil แล้วลงลวดลายดังตัวอย่าง  Selection แล้วเลือกคำสั่ง Edit> Define Pattern... ตั้งชื่อ Pattern เพื่อรอนำไปใช้งานต่อไป

47 สร้างภาพ Sketch จากภาพต้นแบบ 91/1  เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ  Duplicate เลเยอร์ภาพ แล้วใช้คำสั่ง Image> Adjustments>Desaturate เพื่อแปลงเป็นภาพขาวดำ

48 สร้างภาพ Sketch จากภาพต้นแบบ (ต่อ) 91/2  Duplicate เลเยอร์ภาพที่แปลงเป็นขาวดำแล้วใช้ คำสั่ง Image>Adjustments>Invert เพื่อปรับภาพ  คลิกเลือกเลเยอร์ที่กลับภาพ แล้วเปลี่ยนค่า Blending เป็น Color Dodge  เลือกคำสั่ง Filter>Blur> Gaussian Blur ปรับค่า ตามต้องการ  ทดลองปรับค่าเป็นค่าอื่นๆ ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะได้ ผลลัพธ์แบบอื่นๆ

49 สร้างภาพวงล้อหลายชั้น 92/1  สร้างไฟล์ใหม่  สร้างเลเยอร์ใหม่ วาดวงกลม เติมสีที่ต้องการ  วาดวงกลมอีกชิ้น ที่มีขนาดเล็กกว่าเดิม จัดให้อยู่ กึ่งกลางของวงกลมเดิม กดปุ่ม เพื่อลบ ส่วนด้านในออก ให้เหลือเฉพาะขอบวงกลม  Duplicate เลเยอร์ขอบวงกลม เติม Effect ที่ ต้องการด้วย Window, Show Style

50 สร้างภาพวงล้อหลายชั้น (ต่อ) 92/2  Duplicate เลเยอร์ขอบวงกลมที่เติม Effect แล้วใช้ Selection สี่เหลี่ยม, วงกลม หรือวงรี ระบายบนขอบ วงกลม กดปุ่ม เพื่อให้ได้ลวดลายตาม ต้องการ

51 การเลือกสีสำหรับ Web 93 การสร้างภาพใดๆ สำหรับนำเสนอบนเว็บ ควรเลือกสี ที่เหมาะสมที่สุด โดยเลือกได้จากคำสั่ง Window> Swatches จากนั้นคลิกที่ Swatches Control Menu เลือกรายการ Web Safe Colors หรือ Web Spectrum

52 ภาพวงกลมสามมิติ 94/1  สร้างไฟล์ขนาดที่ต้องการ กำหนดสีพื้นด้วยสีดำ หรือสีที่ต้องการ  สร้างเลเยอร์ใหม่  เลือกคำสั่ง Filter> Render> 3D Transform  วาดวงกลมด้วย Sphere

53 ภาพวงกลมสามมิติ (ต่อ) 94/2  ใช้เครื่องมือ Trackball หมุนให้เกิดเป็นวงกลมมีมิติ

54 ภาพวงกลมสามมิติ (ต่อ) 94/3  เติมสีให้วงกลมด้วยคำสั่ง Image> Adjustment> Hue & Saturation ตัวอย่างภาพที่ได้

55 ภาพน้ำแข็งขั้วโลก 95/1  สร้างไฟล์ขนาดที่ต้องการ  กำหนดสี Foreground เป็นสีฟ้า Background เป็นสีขาว  เลือกคำสั่ง Filter> Render> Clouds เพื่อ สร้างลายท้องฟ้า  เลือกคำสั่ง Image> Adjustment> Auto Contrast เพื่อปรับสี

56 ภาพน้ำแข็งขั้วโลก (ต่อ) 95/2  คัดลอกเลเยอร์ ที่เลเยอร์ ใหม่ เลือกคำสั่ง Filter> Artistic> PlasticWrap  ต่อด้วยคำสั่ง Filter> Distor> Polar Coordinates โดยเลือกตัวเลือก Polar to Rectangular

57 ภาพน้ำแข็งขั้วโลก (ต่อ) 95/3  ต่อด้วย Filter> Stylise> Wind  หมุนภาพ ให้มีลักษณะที่ ต้องการ Image> Rotate Canvas>....

58 ภาพลายผ้าม่าน 96/1  สร้างไฟล์ขนาดที่ต้องการ  สร้างเลเยอร์ใหม่ เติมสีที่ต้องการ  เปิดหน้าต่างรายการ Channel สร้าง Channel ใหม่ (Alpha 1) สร้างลายสี่เหลี่ยม เติมสีขาว ดังรูป  เลือกคำสั่ง Filter> Blur> Gaussian Blur ปรับค่าให้ เหมาะสม กลับมาทำงานที่เลเยอร์รูปภาพ (Layer 1)

59 ภาพลายผ้าม่าน (ต่อ) 96/2  เลือกคำสั่ง Filter> Render> Lighting Effects ตั้งค่าดังตัวอย่าง โดยเลือก Texture Channel เป็น Alpha 1


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น 74/1  เปิดไฟล์ใหม่  สร้างภาพโดยแยกเลเยอร์ (ตัวอย่างเป็นภาพ 2 ชิ้นที่แยกเลเยอร์กันและกัน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google