งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น
74/1 เปิดไฟล์ใหม่ สร้างภาพโดยแยกเลเยอร์ (ตัวอย่างเป็นภาพ 2 ชิ้นที่แยกเลเยอร์กันและกัน)

2 การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น
74/2 สร้าง Selection ของภาพทั้งสองชิ้น โดยกดปุ่ม <Ctrl> ค้างไว้แล้วนำเมาส์ไปคลิกที่ชื่อเลเยอร์ ของภาพที่ 1 จะปรากฏ Selection ของภาพที่ 1 จากนั้นกดปุ่ม <Ctrl> พร้อมกับปุ่ม <Shift> ค้างไว้ แล้วนำเมาส์ไป คลิกที่ชื่อเลเยอร์ของ ภาพที่ 2 เพื่อสร้าง Selection ของภาพที่ 2 ให้ผสมร่วมกับ Selection เดิมของภาพที่ 1 ปรากฏเป็น Selection ร่วมกัน

3 การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น (ต่อ)
74/3 สร้างเลเยอร์ใหม่ แล้วเติมสีดำลงไป ย้ายเลเยอร์ ใหม่ไปอยู่ใต้เลเยอร์ภาพทั้งสองภาพ

4 การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น (ต่อ)
74/4 เลือกเครื่องมือ Move Tools ลากเงาสีดำของ เลเยอร์เงา ให้เหลื่อมล้ำกับภาพวัตถุเดิม (ใช้ ปุ่มลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาก็ได้) เพียงเท่านี้ก็จะได้ ภาพวัตถุที่มีเงาร่วมกัน

5 การสร้าง Path จากภาพต้นฉบับ
75/1 บางครั้งจำเป็นต้องการสร้างภาพโดยอาศัยเส้นโครงร่าง (Outline) จากภาพต้นฉบับ วิธีการที่สะดวกก็คือการแปลงภาพต้นฉบับให้เป็น Path ดังนี้ เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ สร้าง Selection ให้กับภาพ ตัวอย่างภาพ Ducky มีวิธีการสร้าง Selection ง่ายๆ คือ

6 การสร้าง Path จากภาพต้นฉบับ (ต่อ)
75/2 บางครั้งจำเป็นต้องการสร้างภาพโดยอาศัยเส้นโครงร่าง (Outline) จากภาพต้นฉบับ วิธีการที่สะดวกก็คือการแปลงภาพต้นฉบับให้เป็น Path ดังนี้ เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ สร้าง Selection ให้กับภาพ ตัวอย่างภาพ Ducky มีวิธีการสร้าง Selection ง่ายๆ คือ

7 การสร้าง Path จากภาพต้นฉบับ (ต่อ)
75/3 เลือกเครื่องมือ Magic Wand แล้วคลิกที่พื้นสี ขาวรอบตัวเป็ด ปรากฏเป็น Selection ของพื้น เลือกคำสั่ง Select, Invert เพื่อแปลงเป็น Selection ของตัวเป็ด

8 การสร้าง Path จากภาพต้นฉบับ (ต่อ)
75/4 เปิดหน้าต่างรายการ Path ด้วยคำสั่ง Window> Show Path คลิก Path Control แล้วเลือกคำสั่ง Make Work Path...

9 การสร้าง Path จากภาพต้นฉบับ (ต่อ)
75/5 กำหนดค่า Tolerance เพื่อสร้าง Path จากเส้น Selection ปรากฏเส้น Path ซึ่งสามารถปรับแต่ง ต่างๆ ได้ตามต้องการ

10 76/1 การสร้างวัตถุ 3 มิติ แม้ว่า PhotoShop เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพ แต่
อย่างไรก็ตามยังมีส่วนฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกส่วน ที่ สามารถสร้างภาพ 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ รูปทรง 3 มิติ เปิดไฟล์ใหม่ เลือกเมนูคำสั่ง Filter> Render> 3D Transform...

11 การสร้างวัตถุ 3 มิติ 76/2 เลือกเครื่องมือสร้างรูปทรง แล้ววาดรูปทรงที่ต้องการ

12 การสร้างวัตถุ 3 มิติ (ต่อ)
76/3 ใช้เครื่องมือ Trackball หมุนวัตถุให้เกิดเป็นรูปทรง 3 มิติตามที่ต้องการ

13 การสร้างวัตถุ 3 มิติ (ต่อ)
76/4 เมื่อคลิกปุ่ม Ok จะปรากฏภาพ 3 มิติ ดังนี้

14 77/1 การปรับหมุนภาพ เปิดไฟล์ภาพต้นฉบับที่ต้องการปรับแต่ง
เลือกเมนูคำสั่ง Window> Action

15 77/2 การปรับหมุนภาพ (ต่อ) คลิกปุ่ม Create New Action เพื่อสร้าง Action
กำหนดชื่อ Action เช่น RotateCW แล้วคลิกปุ่ม Record

16 77/3 การปรับหมุนภาพ (ต่อ)
สั่งงานโปรแกรม PhotoShop ด้วยคำสั่งที่ต้องการ เช่น หมุนภาพ ให้เลือกคำสั่ง Image> Rotate Canvas, ... (จากตัวอย่างควรเลือกคำสั่ง Image> Rotate Canvas> 90 CW ย่อภาพด้วยคำสั่ง Image> Image Size... ปรับสีและความคมชัดของ ภาพด้วยคำสั่ง Image> Adjustments> Auto Contrast/Level เมื่อครบทุกขั้นตอน ให้คลิก ปุ่ม Stop Action

17 77/4 การปรับหมุนภาพ (ต่อ) จะปรากฏรายการ Action ตามที่กำหนด
เมื่อต้องการปรับแต่งภาพ อื่น ก็เพียงแต่เปิดไฟล์ ภาพนั้นๆ แล้วคลิกเลือก รายการ Action ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Play selection โปรแกรมจะ ทำการปรับภาพตามค่า ของ Action ที่กำหนดโดย อัตโนมัติ

18 การสร้างลวดลายสี่เหลี่ยมบนพื้นที่เวป
78 จากภาพเล็กๆ อย่างนี้ เมื่อนำมาสร้างเป็นภาพพื้นหลัง (Background) จะได้ดังตัวอย่าง เปิดไฟล์ใหม่ขนาด 15 x 15 pixels เติมสีที่ต้องการลงไป กดปุ่ม <Ctrl><A> เพื่อสร้าง Selection เลือกเครื่องมือ Move Tools แล้ว กดปุ่มลูกศรเลื่อน Selection ลง 1 จังหวะ และเลื่อนไปด้านขวา 1 จังหวะ Save ภาพด้วยฟอร์แมต GIF ถ้าต้องการนำไปใช้ เป็นลวดลายของพื้นเว็บ

19 การสร้างภาพพื้นหลังเวปแบบ Star
79/1 เปิดไฟล์ใหม่ วาดแท่งสี่เหลี่ยมยาว เติมสีที่ต้องการ ดังตัวอย่าง สร้าง Selection ให้คลุม พื้นที่ด้านขวาของสี่เหลี่ยม เดิม โดยมีสัดส่วนเท่ากัน เลือกคำสั่ง Edit> Define Pattern เพื่อแปลง Selection เป็น Pattern

20 การสร้างภาพพื้นหลังเวปแบบ Star (ต่อ)
79/2 ยกเลิกเส้น Selection เลือกคำสั่ง Edit, Fill แล้วเลือกรายการด้วย Pattern ที่ สร้างไว้

21 การสร้างภาพพื้นหลังเวปแบบ Star (ต่อ)
79/3 เลือกคำสั่ง Select Load Selection จากนั้นเลือก รายการ Alpha 1

22 การสร้างภาพพื้นหลังเวปแบบ Star (ต่อ)
79/4 เลือกคำสั่ง Filter> Distort> Polar Coordinates และเลือกรายการเป็น Rectangular to Polar จะได้ผลดังนี้

23 การสร้างลายแผ่นฟิล์ม Digital ใน ภาพยนตร์เรื่อง Matrix
80/1 การสร้างลายแผ่นฟิล์ม Digital ใน ภาพยนตร์เรื่อง Matrix เปิดไฟล์ใหม่ เลือกคำสั่ง Filter> Texture> Grain เพื่อเติมลวดลาย แนวตั้ง โดยตั้งค่า ดังตัวอย่าง

24 การสร้างลายแผ่นฟิล์ม Digital ใน ภาพยนตร์เรื่อง Matrix (ต่อ)
80/2 การสร้างลายแผ่นฟิล์ม Digital ใน ภาพยนตร์เรื่อง Matrix (ต่อ) เลือกสี Forground color ตามต้องการ แล้วใช้คำสั่ง Filter > Artistic > Neon Glow เพื่อสร้าง Effect แบบสีนีออน

25 การสร้างลายแผ่นฟิล์ม Digital ใน ภาพยนตร์เรื่อง Matrix (ต่อ)
80/3 การสร้างลายแผ่นฟิล์ม Digital ใน ภาพยนตร์เรื่อง Matrix (ต่อ) เลือกคำสั่ง Filter > Stylize > Glowing Edges เพื่อ แปลงให้มีพื้นเข้ม Save ภาพตาม ฟอร์แมตที่ต้องการ

26 81/1 การสร้าง Bar Code เปิดไฟล์ใหม่ เลือกคำสั่ง Filter>
Noise> Add Noise เพื่อสร้างลายจุดบน พื้นผิว โดยตั้งค่า ดังตัวอย่าง

27 การสร้าง Bar Code (ต่อ)
81/2 การสร้าง Bar Code (ต่อ) เลือกคำสั่ง Filter> Blur> Motion Blur... แล้วตั้งค่า ตามตัวอย่างเพื่อแปลงจุดเป็นลายเส้น Save ภาพตาม ฟอร์แมตที่ต้องการ

28 82/1 การสร้างภาพสายฟ้า เปิดไฟล์ใหม่
เลือกสี Foreground / Backgroud ให้เป็นดำขาว เลือกเครื่องมือไล่โทนสี ลงสีโทนดำขาวใน แนวนอน

29 การสร้างภาพสายฟ้า (ต่อ)
82/2 เลือกคำสั่ง Filter> Render> Difference Clouds เลือกคำสั่ง Image> Adjustments> Invert เพื่อกลับสี Adjustments> Lavel... เพื่อสร้างเส้นสายฟ้า แลบในอากาศ

30 การสร้างภาพสายฟ้า (ต่อ)
82/3 ภาพที่ได้คือ เลือกคำสั่ง Image> Adjustments> Hue/Saturation แล้ว ตั้งค่าดังตัวอย่าง Save ภาพด้วย ฟอร์แมตที่ต้องการ

31 การสร้างวาดลายเส้นจากภาพสี
83 เปิดไฟล์ภาพต้นฉบับ เลือกเมนูคำสั่ง Filter> Stylize> Find Edges

32 การเติมสีภาพเก่า ให้เป็นภาพใหม่
84/1 เปิดไฟล์ภาพต้นฉบับ ตรวจสอบภาพจะต้องอยู่ ในโหมด RGB ด้วยคำสั่ง Image> Mode> RGB Color ใช้เครื่องมือ Lasso

33 การเติมสีภาพเก่า ให้เป็นภาพใหม่
84/2 สร้าง Selection รอบพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง กรณีตัวอย่างคือพื้นที่ใบหน้า เลือกเมนูคำสั่ง Select> Feather เพื่อทำให้ ขอบภาพมีลักษณะ นุ่มนวล

34 การเติมสีภาพเก่า ให้เป็นภาพใหม่
84/3 เลือกเมนูคำสั่ง Edit> Copy แล้วตามด้วย Edit> Paste ปรากฏชั้นเลเยอร์ใหม่ ลากเลเยอร์ใหม่ไป อยู่ระดับบนสุด เลือกเมนูคำสั่ง Image> Adjustment> Hue & Saturation คลิก เลือกรายการ Colorize บันทึกเพื่อใช้งาน หรือทำซ้ำกับ ตำแหน่งอื่นๆ

35 85/1 ภาพสามมิติแบบ Sphere เปิดไฟล์ภาพใหม่ ในขนาดที่ต้องการ
สร้าง Pattern แบบจุดตามที่ต้องการ สร้างเลเยอร์ใหม่ Fill Pattern แบบจุดลงใน เลเยอร์ที่สร้าง

36 ภาพสามมิติแบบ Sphere (ต่อ)
85/2 ใช้เครื่องมือ Marquee แบบวงกลม สร้าง Selection วงกลม หรือรูปทรงที่ต้องการ

37 ภาพสามมิติแบบ Sphere (ต่อ)
85/3 เลือกคำสั่ง Filter> Distrot> Spherize กำหนดค่า Amount เป็น 100 แล้วคลิก OK เพื่อดูผล

38 86/1 ภาพทรงอิสระ เปิดไฟล์ภาพใหม่ กำหนดขนาดต้องการ
สร้างเลเยอร์ใหม่ วาดสี่เหลี่ยมแนวตั้ง กำหนดขนาด ตามที่ต้องการ

39 86/2 ภาพทรงอิสระ เลือกเมนูคำสั่ง EDIT> TRANSFORM> SKEW
แล้วปรับให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม

40 ภาพทรงอิสระ 86/3 เลือกเมนูคำสั่ง FILTER>DISTORT>SHEAR แล้วปรับค่าให้ได้รูปทรงตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม OK เติม Effect ที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้งาน

41 ภาพพื้นหลังลายน้ำกระเพื่อม
87 เปิดไฟล์ภาพใหม่ กำหนดขนาดต้องการ โดยกำหนด โหมดภาพเป็น RGB เลือกสี Foreground เป็น น้ำเงินหรือฟ้า และ Background เป็นขาว เติมสีลงไปในภาพด้วย คำสั่ง Edit > Fill > Foreground Color ทำให้เป็นลายผสมแบบท้องฟ้าสีฟ้า ด้วยคำสั่ง Filter > Render > Clouds สร้าง Effect แบบน้ำ กระเพื่อมด้วยคำสั่ง Filter > Distort > Ocean Ripple กำหนดค่าตามต้องการ แล้ว OK

42 การสร้างภาพด้วย Effect แบบ Polar
88/1 การสร้างภาพด้วย Effect แบบ Polar เปิดไฟล์ภาพใหม่ กำหนดขนาดต้องการ โดยกำหนดโหมดภาพเป็น RGB เติมสีแบบ Gradient

43 การสร้างภาพด้วย Effect แบบ Polar (ต่อ)
88/2 การสร้างภาพด้วย Effect แบบ Polar (ต่อ) แปลงภาพโดยเลือกคำสั่ง Filter> Distort> Wave แล้วกำหนดค่าให้ แสดงผลดังตัวอย่าง ทำให้รูปแบบ Polar ด้วยคำสั่ง Filter> Distort> Polar Coordinates แล้วคลิกปุ่ม OK

44 การบันทึก Action เป็น File
89/1 Action ที่สร้างไว้ เมื่อต้องการนำไปใช้งานกับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ สามารถกระทำได้โดย การบันทึก Action เป็นไฟล์ แล้วคัดลอกนำไป ใช้งานกับคอมพิวเตอร์อื่น โดย เปิดหน้าต่าง รายการ Action คลิกเลือกกลุ่ม Action ที่ต้องการ บันทึก คลิกปุ่ม Control Menu

45 การบันทึก Action เป็น File (ต่อ)
89/2 เลือกคำสั่ง Save Actions... ตั้งชื่อไฟล์ Action โปรแกรมบันทึก การนำ Action ไปใช้ คัดลอกไฟล์ .atn ไปไว้ที่โฟลเดอร์

46 90 Pattern แบบต่างๆ สร้างไฟล์ใหม่ ขนาด 5 x 5 pixel ขยายประมาณ 1600 %
เลือกเครื่องมือ Pencil แล้วลงลวดลายดังตัวอย่าง Selection แล้วเลือกคำสั่ง Edit> Define Pattern... ตั้งชื่อ Pattern เพื่อรอนำไปใช้งานต่อไป

47 สร้างภาพ Sketch จากภาพต้นแบบ
91/1 เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ Duplicate เลเยอร์ภาพ แล้วใช้คำสั่ง Image> Adjustments>Desaturate เพื่อแปลงเป็นภาพขาวดำ

48 สร้างภาพ Sketch จากภาพต้นแบบ (ต่อ)
91/2 สร้างภาพ Sketch จากภาพต้นแบบ (ต่อ) Duplicate เลเยอร์ภาพที่แปลงเป็นขาวดำแล้วใช้ คำสั่ง Image>Adjustments>Invert เพื่อปรับภาพ คลิกเลือกเลเยอร์ที่กลับภาพ แล้วเปลี่ยนค่า Blending เป็น Color Dodge เลือกคำสั่ง Filter>Blur> Gaussian Blur ปรับค่า ตามต้องการ ทดลองปรับค่าเป็นค่าอื่นๆ ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะได้ ผลลัพธ์แบบอื่นๆ

49 สร้างภาพวงล้อหลายชั้น
92/1 สร้างไฟล์ใหม่ สร้างเลเยอร์ใหม่ วาดวงกลม เติมสีที่ต้องการ วาดวงกลมอีกชิ้น ที่มีขนาดเล็กกว่าเดิม จัดให้อยู่ กึ่งกลางของวงกลมเดิม กดปุ่ม <Delete> เพื่อลบ ส่วนด้านในออก ให้เหลือเฉพาะขอบวงกลม Duplicate เลเยอร์ขอบวงกลม เติม Effect ที่ ต้องการด้วย Window, Show Style

50 สร้างภาพวงล้อหลายชั้น (ต่อ)
92/2 Duplicate เลเยอร์ขอบวงกลมที่เติม Effect แล้วใช้ Selection สี่เหลี่ยม, วงกลม หรือวงรี ระบายบนขอบ วงกลม กดปุ่ม <Delete> เพื่อให้ได้ลวดลายตาม ต้องการ

51 93 การเลือกสีสำหรับ Web การสร้างภาพใดๆ สำหรับนำเสนอบนเว็บ ควรเลือกสี
ที่เหมาะสมที่สุด โดยเลือกได้จากคำสั่ง Window> Swatches จากนั้นคลิกที่ Swatches Control Menu เลือกรายการ Web Safe Colors หรือ Web Spectrum

52 94/1 ภาพวงกลมสามมิติ สร้างไฟล์ขนาดที่ต้องการ กำหนดสีพื้นด้วยสีดำ
หรือสีที่ต้องการ สร้างเลเยอร์ใหม่ เลือกคำสั่ง Filter> Render> 3D Transform วาดวงกลมด้วย Sphere

53 ภาพวงกลมสามมิติ (ต่อ)
94/2 ใช้เครื่องมือ Trackball หมุนให้เกิดเป็นวงกลมมีมิติ

54 ภาพวงกลมสามมิติ (ต่อ)
94/3 เติมสีให้วงกลมด้วยคำสั่ง Image> Adjustment> Hue & Saturation ตัวอย่างภาพที่ได้

55 95/1 ภาพน้ำแข็งขั้วโลก สร้างไฟล์ขนาดที่ต้องการ
กำหนดสี Foreground เป็นสีฟ้า Background เป็นสีขาว เลือกคำสั่ง Filter> Render> Clouds เพื่อ สร้างลายท้องฟ้า เลือกคำสั่ง Image> Adjustment> Auto Contrast เพื่อปรับสี

56 ภาพน้ำแข็งขั้วโลก (ต่อ)
95/2 คัดลอกเลเยอร์ ที่เลเยอร์ ใหม่ เลือกคำสั่ง Filter> Artistic> PlasticWrap ต่อด้วยคำสั่ง Filter> Distor> Polar Coordinates โดยเลือกตัวเลือก Polar to Rectangular

57 ภาพน้ำแข็งขั้วโลก (ต่อ)
95/3 ต่อด้วย Filter> Stylise> Wind หมุนภาพ ให้มีลักษณะที่ ต้องการ Image> Rotate Canvas> ....

58 96/1 ภาพลายผ้าม่าน สร้างไฟล์ขนาดที่ต้องการ
สร้างเลเยอร์ใหม่ เติมสีที่ต้องการ เปิดหน้าต่างรายการ Channel สร้าง Channel ใหม่ (Alpha 1) สร้างลายสี่เหลี่ยม เติมสีขาว ดังรูป เลือกคำสั่ง Filter> Blur> Gaussian Blur ปรับค่าให้ เหมาะสม กลับมาทำงานที่เลเยอร์รูปภาพ (Layer 1)

59 ภาพลายผ้าม่าน (ต่อ) 96/2 เลือกคำสั่ง Filter> Render> Lighting Effects ตั้งค่าดังตัวอย่าง โดยเลือก Texture Channel เป็น Alpha 1


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเงาของวัตถุหลายชิ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google