งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(ร่าง) แผนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยออกจากกรุงเทพมหานคร กรณีที่ตั้งรพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(ร่าง) แผนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยออกจากกรุงเทพมหานคร กรณีที่ตั้งรพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (ร่าง) แผนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยออกจากกรุงเทพมหานคร กรณีที่ตั้งรพ
(ร่าง) แผนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยออกจากกรุงเทพมหานคร กรณีที่ตั้งรพ.เขตกรุงเทพชั้นในน้ำท่วมสูง ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วยทั้งระบบ โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี อุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข และความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วยของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

2 แผนที่แสดงHUB ศูนย์การส่งต่อผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานครไปยังรพ
แผนที่แสดงHUB ศูนย์การส่งต่อผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานครไปยังรพ.ปลายทาง โดยจัดเป็นพื้นที่คัดกรองผู้ป่วยและช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่งต่อ การเตรียมการรับผู้ป่วยโดย กระทรวงสาธารณสุข และTransportation โดย สพฉ HUB5 ลานตลาดโรงเกลือ วังน้อย รพ.สนาม ผู้รับผิดชอบ: รพ.อยุธยา HUB2 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐม รพ.สนาม ผู้รับผิดชอบ: รพ.นครปฐม HUB4 รพ.บางปะกง รพ.สนาม ผู้รับผิดชอบ: รพ.ฉะเชิงเทรา HUB1 รพ.บางปะกอก9 ผู้รับผิดชอบ: รพ.สมุทรสาคร HUB3 ม.หัวเฉียวฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รพ.สนาม ผู้รับผิดชอบ:สมุทรปราการ

3 ข้อสรุปการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กรณีฉุกเฉินน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรอบใน
เขต 11: นครพนม มุกดาหาร สกลนคร เขต 1: นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี เขต 2: ลพบุรี ชัยนาถ สิงห์บุรี อ่างทอง เขต15 เขต 16 เขต17 เขต 18 เขต 6 : สุราษฎร์ธานี นครศรธรรมราช ชุมพร พัทลุง เขต 12 : ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด เขต 5 : ประจวบครีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เขต 9: สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ด่าน 1 (ตะวันตก) ด่าน 3(ตะวันออก) ด่าน 5 ด่านเหนือ/ตอ.ฉน HUB เขต 8: สงขลา/สตูล ปัตตานี/ ยะลา นราธิวาส HUB HUB เขต 10: อุดร เลย หนองคาย หนองบัวลำภู ตลาดโรงเกลือวังน้อย รพ.สนาม=รพ.อยุธยา รพ.บางปะกอก 9 ผู้รับผิดชอบคือ รพ.สมุทรสาคร ม.หัวเฉียวฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ** รพ.สนาม ผู้รับผิดชอบคือ รพ.สมุทรปราการ สธ+สพฉ เขต 3: ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก เขต 14 : นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ด่าน 2 (ตะวันตก) เขต 4 : กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ด่าน 4(ตะวันออก) เขต 7 : วชิระ ภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง HUB HUB เขต 13 : อำนาจ ศรีษะเกษ ยโสธร อุบล วิทยาลัยนาฎศิลป์นครปฐม ** รพ.สนาม ผู้รับผิดชอบคือ รพ.นครปฐม รพ.บางปะกง **รพ.สนาม ผู้รับผิดชอบคือ รพ.ฉะเชิงเทรา = รพ.วงใน คือ รพ.ปลายทางระยะทางห่างจาก กทม.<200กม.ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์<2ชม. เป็นรพ.หลักในการรับส่งต่อ มีรถพยาบาลพร้อมรับจาก HUB = รพ.วงนอก คือ รพ.ปลายทางระยะทางห่างจากกทม >200กม.ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์>2ชม. เป็นรพ.สนับสนุนในการส่งต่อ ประสานตรงกับรพ.หลัก

4 รายชื่อ เบอร์โทร Focal point
หน่วยงาน/งาน ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง เบอร์โทร สพฉ อ.ประจักษ์วิช รองเลขา สพฉ กระทรวงสาธารณสุข War room พ.สมบัติ/พ อนันต์/ ทีมประสาน พ ทรงเกียรติ/พ อัจฉรา HUB นพ.โมฬี รอง ผอ.การแพทย์ สมุทรสาคร HUB นพ.เลขา รอง ผอ.การแพทย์ นครปฐม HUB นพสุชาย ผอ.การแพทย์ สมุทรปราการ HUB นพ.ชัยฤกษ์ รอง ผอ.การแพทย์ ฉะเชิงเทรา HUB นพ.ธานินทร์ รอง ผอ.การแพทย์ พระนครศรีอยุธยา


ดาวน์โหลด ppt (ร่าง) แผนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยออกจากกรุงเทพมหานคร กรณีที่ตั้งรพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google