งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ร่าง ) แผนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยออกจาก กรุงเทพมหานคร กรณีที่ตั้งรพ. เขตกรุงเทพชั้นในน้ำท่วม สูง ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วยทั้งระบบ โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ร่าง ) แผนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยออกจาก กรุงเทพมหานคร กรณีที่ตั้งรพ. เขตกรุงเทพชั้นในน้ำท่วม สูง ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วยทั้งระบบ โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ร่าง ) แผนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยออกจาก กรุงเทพมหานคร กรณีที่ตั้งรพ. เขตกรุงเทพชั้นในน้ำท่วม สูง ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วยทั้งระบบ โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี อุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข และความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วยของสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

2 แผนที่แสดง HUB ศูนย์การส่งต่อผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานครไปยังรพ. ปลายทาง โดยจัดเป็นพื้นที่คัดกรองผู้ป่วยและช่วยชีวิตเบื้องต้นก่อนส่ง ต่อ การเตรียมการรับผู้ป่วยโดย กระทรวงสาธารณสุข และ Transportation โดย สพฉ HUB1 รพ. บางปะกอก 9 ผู้รับผิดชอบ : รพ. สมุทรสาคร HUB2 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐม รพ. สนาม ผู้รับผิดชอบ : รพ. นครปฐม HUB3 ม. หัวเฉียวฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รพ. สนาม ผู้รับผิดชอบ : สมุทรปราการ HUB4 รพ. บางปะกง รพ. สนาม ผู้รับผิดชอบ : รพ. ฉะเชิงเทรา HUB5 ลานตลาดโรงเกลือ วังน้อย รพ. สนาม ผู้รับผิดชอบ : รพ. อยุธยา

3 ข้อสรุปการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กรณีฉุกเฉินน้ำ ท่วมกรุงเทพมหานครรอบใน สธ + สพฉ HUB วิทยาลัยนาฎศิลป์ นครปฐม ** รพ. สนาม ผู้รับผิดชอบคือ รพ. นครปฐม รพ. บางปะกอก 9 ผู้รับผิดชอบคือ รพ. สมุทรสาคร ด่าน 2 ( ตะวันตก ) ด่าน 1 ( ตะวันตก ) ด่าน 3( ตะวันออก ) ด่าน 4( ตะวันออก ) ม. หัวเฉียวฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ** รพ. สนาม ผู้รับผิดชอบคือ รพ. สมุทรปราการ รพ. บางปะกง ** รพ. สนาม ผู้รับผิดชอบคือ รพ. ฉะเชิงเทรา เขต 5 : ประจวบครีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เขต 5 : ประจวบครีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เขต 4 : กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เขต 4 : กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เขต 9: สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เขต 9: สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด = รพ. วงใน คือ รพ. ปลายทางระยะทางห่างจาก กทม.< 200 กม. ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ < 2 ชม. เป็นรพ. หลักในการรับส่งต่อ มีรถพยาบาลพร้อมรับจาก HUB เขต 3: ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก เขต 3: ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก เขต 1: นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี เขต 1: นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี HUB ด่าน 5 ด่านเหนือ / ตอ. ฉน เขต 2: ลพบุรี ชัยนาถ สิงห์บุรี อ่างทอง เขต 2: ลพบุรี ชัยนาถ สิงห์บุรี อ่างทอง ตลาดโรงเกลือ วังน้อย รพ. สนาม = รพ. อยุธยา เขต 6 : สุราษฎร์ธานี นครศรธรรมราช ชุมพร พัทลุง เขต 6 : สุราษฎร์ธานี นครศรธรรมราช ชุมพร พัทลุง เขต 7 : วชิระ ภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง เขต 7 : วชิระ ภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง เขต 12 : ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด เขต 12 : ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด เขต 14 : นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ เขต 14 : นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ เขต 11: นครพนม มุกดาหาร สกลนคร เขต 11: นครพนม มุกดาหาร สกลนคร เขต 10: อุดร เลย หนองคาย หนองบัวลำภู เขต 10: อุดร เลย หนองคาย หนองบัวลำภู เขต15 เขต 16 เขต17 เขต 18 เขต15 เขต 16 เขต17 เขต 18 เขต 8: สงขลา/สตูล ปัตตานี/ ยะลา นราธิวาส เขต 8: สงขลา/สตูล ปัตตานี/ ยะลา นราธิวาส เขต 13 : อำนาจ ศรีษะเกษ ยโสธร อุบล เขต 13 : อำนาจ ศรีษะเกษ ยโสธร อุบล = รพ. วงนอก คือ รพ. ปลายทางระยะทางห่างจากกทม > 200 กม. ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ > 2 ชม. เป็นรพ. สนับสนุนในการส่งต่อ ประสานตรงกับรพ. หลัก

4 รายชื่อ เบอร์โทร Focal point หน่วยงาน / งาน ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง เบอร์โทร email สพฉ อ. ประจักษ์วิช รองเลขา สพฉ. 0800531669 prachakswich.l@emit.go.th prachakswich.l@emit.go.th กระทรวงสาธารณสุข War room พ. สมบัติ / พ อนันต์ / ทีมประสาน 0817717059 mophflood@gmail.com mophflood@gmail.com พ ทรงเกียรติ / พ อัจฉรา HUB 1 นพ. โมฬี รอง ผอ. การแพทย์ สมุทรสาคร 0819950814 HUB 2 นพ. เลขา รอง ผอ. การแพทย์ นครปฐม 0819890389 HUB 3 นพสุชาย ผอ. การแพทย์ สมุทรปราการ 0895476655 HUB 4 นพ. ชัยฤกษ์ รอง ผอ. การแพทย์ ฉะเชิงเทรา 0817794438 HUB 5 นพ. ธานินทร์ รอง ผอ. การแพทย์ พระนครศรีอยุธยา 0899012792


ดาวน์โหลด ppt ( ร่าง ) แผนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยออกจาก กรุงเทพมหานคร กรณีที่ตั้งรพ. เขตกรุงเทพชั้นในน้ำท่วม สูง ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วยทั้งระบบ โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google