งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และ. กรอบ ความคิด จุดมุ่งหมาย หลัก ภาค 1: ชุมชนไผ่เขียว ม.6 ต. เชียงรากน้อย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา ภาค 2: บ้านมาบ สามเกลียว ม.7 ต. ดอนหัวฬ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และ. กรอบ ความคิด จุดมุ่งหมาย หลัก ภาค 1: ชุมชนไผ่เขียว ม.6 ต. เชียงรากน้อย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา ภาค 2: บ้านมาบ สามเกลียว ม.7 ต. ดอนหัวฬ่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และ

2 กรอบ ความคิด

3 จุดมุ่งหมาย หลัก

4 ภาค 1: ชุมชนไผ่เขียว ม.6 ต. เชียงรากน้อย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา ภาค 2: บ้านมาบ สามเกลียว ม.7 ต. ดอนหัวฬ่อ อ. เมือง จ. ชลบุรี ภาค 3: บ้าน หนองตะลุมปุ๊ก ม.10 ต. หนอง บัวศาลา อ. เมือง จ. นครราชสีมา ภาค 3: บ้าน หนองตะลุมปุ๊ก ม.10 ต. หนอง บัวศาลา อ. เมือง จ. นครราชสีมา ภาค 4: บ้าน หนองปลาเข็ง ม.1 ต. ท่าพระ อ. เมือง จ. ขอนแก่น ภาค 4: บ้าน หนองปลาเข็ง ม.1 ต. ท่าพระ อ. เมือง จ. ขอนแก่น ภาค 5 : บ้านสัน ลมจอย ม.13 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ภาค 5 : บ้านสัน ลมจอย ม.13 ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ภาค 6: ชุมชน เสือทิม เขตเทศบาล นครพิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก ภาค 6: ชุมชน เสือทิม เขตเทศบาล นครพิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก ภาค 8: ชุมชน สันติสุข เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ ธานี ภาค 9: ชุมชน ร่วมใจพัฒนา เขตเทศบาล สงขลา อ. เมือง จ. สงขลา ภาค 7: บ้าน แหลมชะอุย ม.11 ต. ลำพญา อ. บางเลน จ. นครปฐม ปปส. กทม. : เขตคลองเตย ชุมชน 1 2 3 ชุมชน 4 5 6 ชุมชน 70 ไร่

5 บก. ควมคุมการปฏิบัติของ Command Post มีหน้าที่

6 บทบาทของ Command Post

7 การกำหนดมาตรการการ ดำเนินงาน

8 การสำรวจข้อมูลปัญหาและ ข้อมูลดำเนินงาน

9

10 90 วัน ตั้งแต่ 1 พ. ย.2555-31 มกราคม 2556 90 วัน ตั้งแต่ 1 พ. ย.2555-31 มกราคม 2556

11

12

13

14

15 ปปส. กทม.

16 ภาค 1

17 ภาค 2

18 ภาค 3

19 ภาค 4

20 ภา ค 5

21 ภาค 6

22 ภาค 7

23 ภาค 8

24 ภาค 9

25


ดาวน์โหลด ppt และ. กรอบ ความคิด จุดมุ่งหมาย หลัก ภาค 1: ชุมชนไผ่เขียว ม.6 ต. เชียงรากน้อย อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา ภาค 2: บ้านมาบ สามเกลียว ม.7 ต. ดอนหัวฬ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google