งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ปรับตัวสู่การพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตภัณฑ์ OTOP ปรับตัวสู่การพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตภัณฑ์ OTOP ปรับตัวสู่การพัฒนา
Business Development

2 ปัญหาของการทำธุรกิจ ลดต้นทุน ขายให้มาก เพิ่มผลกำไร!

3 ธุรกิจที่ดีต้องมีขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า

4 เต็กเฮงหยู ชื่อภาษาจีนของบริษัท โอสถสภา จำกัดทีมีอายุ 123 ปี มี 30 แบรนด์ 100 ผลิตภัณฑ์ มีความหมายว่า “เจริญด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น”

5 ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอด!
ขนาด STP

6 ก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใคร ใช้ รูปแบบ ช่องทางขาย ส่งเสริมการตลาด เพศ พกพา สี ร้านค้า ลดราคา อายุ ประจำบ้าน ครีม โมเดอร์นเทรด ซื้อ 1 แถม 1 วิถีชีวิต ซื้อฝาก ขวด เว็บไซต์ สะสมยอดซื้อ กำลังซื้อ ของที่ระลึก หลอด ขายตรง MLM ชิงโชค / มีของแถม การศึกษา/ประสบการณ์ ตามฤดูกาล Design Call Center การสื่อสารการตลาด อย่าลืม แบรนด์

7

8

9

10

11 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา เช่นการแปรรูปขยะ ลดค่าใช้จ่าย ตรงกับความต้องการขององค์กรที่สนับสนุนทุน เช่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) หรือ สวก. มุ่งเน้นเรื่องของพืชอาหาร, พืชพลังงาน, เวชสำอาง, เวชบำบัด เป็นต้น การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปจากความรู้การผลิตเดิม ดังนั้น หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีคือ “แก้ปัญหา” และ “สร้างโอกาส”

12 สอดคล้องกับความต้องการตลาด (สถานที่) ศูนย์การค้าชั้นนำในฟู้ดคอร์ท มักไม่อยากให้เกิดควันในบริเวณรับประทาน

13 พัฒนาสิ่งใหม่เพื่อแก้ปัญหา : แกงเขียวหวาน ไม่มีใครซดแกงหมดเ หลือเป็นขยะ ปรับเป็นข้าวผัดแกงเขียวหวาน

14 ลดค่าใช้จ่ายด้านเวลาในการปรุง

15 ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนของ สวก.

16 การแก้ปัญหาและสร้างโอกาส
ปัญหา : อุปสงค์ VS อุปทาน 1. คนไทย 1 คนเฉลี่ยใช้เลเซอร์ 1 ครั้ง ทุกครั้งจะทำให้ผิวอ่อนแอ เกิดปัญหาติดเชื้ออักเสบ 2. น้ำมะพร้าวแก่บริโภคไม่ได้ เพราะกลิ่นและรสไม่ดี ต้องเทน้ำทิ้งลงแม่น้ำ การแก้ปัญหาและสร้างโอกาส น้ำมะพร้าวแก่ พัฒนาเป็นแผ่นไบโอเซลลูโลสมีสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน มาสกี้ขายดีมาก ประเทศเพื่อนบ้านมีขาย แต่ของไทยบาง 1 มิลลิเมตร ติดผิวได้ดีกว่า

17

18

19

20 การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปจากความรู้การผลิตเดิม

21 ขายแบบไหน ? ถ้าเป็นของใหม่
ค่อยๆ ปรับให้กลมกลืนกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายคุ้นเคย หาช่องทางการขายใหม่ เปิดโอกาสให้ทดลอง ให้คนดัง หรือผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดเป็นผู้ชักชวน สื่อโฆษณา ดึงดูด น่าสนใจ ข้อความโฆษณา (ดีกว่าเดิม /เรียบง่าย) จัดโปรโมชั่น (ลด, แลก, แจก, แถม)

22

23 ถ้าหากเพื่อนๆ สนใจต้องการให้น้องหมาทดลองกิน "เด็นทัลคุ๊กกี้" ดูล่ะก็ สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1419 ค่ะ (ไม่มีหน้าร้านนะคะ ต้องโทรไปสั่งทำเท่านั้นค่ะ)

24 อิทธิพลของแถม เพิ่มมูลค่าสินค้าได้
ห้ามนมผงทารกมีของแถม

25 บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการซื้อครั้งแรก

26 แนวคิดในการออกแบบ สี ภาพ ข้อความ องค์ประกอบ

27

28 การสื่อสารการตลาด เรียบง่ายแต่ทรงพลัง

29 ป้ายโฆษณา เห็นแล้ว ต้อง “รู้สึก”

30

31

32

33

34

35

36

37 เป้าหมายต้อง S-M-A-R-T
Specific ชัดเจน ไม่คลุมเครือ Measurable สามารถวัดผลได้เป็นตัวเลข เพื่อติดตามผลความก้าวหน้า สามารถทำให้สำเร็จได้ Achievable รู้วิธีและมีความรับผิดชอบที่จะทำให้สำเร็จ Realistic สมเหตุสมผล สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตเรา Time Bound มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะถึงเป้า

38 กรณีศึกษา การเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศ
S จะไปเที่ยวต่างประเทศ M จำนวนเงิน 1.2 แสนบาท A โดยจะเก็บเงิน R เดือนละ 5000 บาท T เป็นเวลา 24 เดือน

39 ขั้นตอนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ตั้งสมมุติฐาน, ทดลอง, ทดสอบ, ประเมินผล, ปรับปรุงแก้ไข ทำวิจัย (แบบสอบถาม, โฟกัสกรุ๊ป, สังเกต) ปรึกษากลุ่มพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง, ช่องทางการจำหน่าย จัดทำแผนธุรกิจ ประชุม หาจุดอ่อน ปรับเป็นจุดแข็ง และแนวทางวิธีการรับมือ ( เปิดรับทุกสิ่ง, เลือกที่จำเป็น, เตรียมพร้อมกับสิ่งที่แย่)

40 แผนธุรกิจ (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร)
ประเภทธุรกิจ (สินค้าหรือบริการอะไร, มุ่งขายตลาดไหน และน่าลงทุนอย่างไร ?) วิเคราะห์การเงิน (ทุนจากไหน ? เมื่อไหร่คืนทุน) สถานภาพปัจจุบันของธุรกิจ และแผนการที่สำคัญในอนาคต ชื่อผู้บริหาร เป้าหมาย ระยะสั้นและระยะยาว

41 การวิเคราะห์ ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
อธิบายตลาด (ภูมิศาสตร์, กลุ่มอายุ, ระดับรายได้, รูปแบบการใช้ชีวิต) แนวโน้มและโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรม อะไร เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (ราคา, คุณภาพ บริการ ความสะดวก) ใครคือคู่แข่ง (โดยตรง-ทางอ้อม) สินค้าต่างจากคู่แข่งอย่างไร ? swot


ดาวน์โหลด ppt ผลิตภัณฑ์ OTOP ปรับตัวสู่การพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google