งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ปรับตัวสู่การ พัฒนา Business Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตภัณฑ์ OTOP ปรับตัวสู่การ พัฒนา Business Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตภัณฑ์ OTOP ปรับตัวสู่การ พัฒนา Business Development

2 ปัญหาของการทำธุรกิจ ลดต้นทุน ขายให้มาก เพิ่มผลกำไร !

3 ธุรกิจที่ดีต้องมีขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้ ลูกค้า

4 เต็กเฮงหยู ชื่อภาษาจีนของบริษัท โอสถสภา จำกัดทีมีอายุ 123 ปี มี 30 แบรนด์ 100 ผลิตภัณฑ์ มีความหมาย ว่า “ เจริญด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น ”

5 ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอด ! ขนาด STP

6 ก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใครใช้รูปแบบช่องทางขายส่งเสริม การตลาด เพศพกพาสีร้านค้าลดราคา อายุประจำบ้านครีมโมเดอร์นเทรดซื้อ 1 แถม 1 วิถีชีวิตซื้อฝากขวดเว็บไซต์สะสมยอดซื้อ กำลังซื้อของที่ระลึกหลอดขายตรง MLM ชิงโชค / มีของ แถม การศึกษา / ประสบการณ์ ตามฤดูกาล DesignCall Center การสื่อสาร การตลาด อย่าลืม แบรนด์

7

8

9

10

11 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา เช่นการแปร รูปขยะ ลดค่าใช้จ่าย ตรงกับความต้องการขององค์กรที่สนับสนุนทุน เช่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ( องค์กรมหาชน ) หรือ สวก. มุ่งเน้นเรื่องของพืช อาหาร, พืชพลังงาน, เวชสำอาง, เวชบำบัด เป็น ต้น การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปจากความรู้ การผลิตเดิม ดังนั้น หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีคือ “ แก้ปัญหา ” และ “ สร้างโอกาส ”

12 สอดคล้องกับความต้องการตลาด ( สถานที่ ) ศูนย์การค้าชั้นนำในฟู้ดคอร์ท มักไม่ อยากให้เกิดควันในบริเวณรับประทาน

13 พัฒนาสิ่งใหม่เพื่อแก้ปัญหา : แกง เขียวหวาน ไม่มีใครซดแกงหมดเ หลือเป็นขยะ ปรับเป็นข้าวผัดแกงเขียวหวาน

14 ลดค่าใช้จ่ายด้านเวลาในการปรุง

15 ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนของ สวก.

16 ปัญหา : อุปสงค์ VS อุปทาน 1. คนไทย 1 คนเฉลี่ยใช้ เลเซอร์ 1 ครั้ง ทุกครั้งจะ ทำให้ผิวอ่อนแอ เกิดปัญหา ติดเชื้ออักเสบ 2. น้ำมะพร้าวแก่บริโภค ไม่ได้ เพราะกลิ่นและรสไม่ ดี ต้องเทน้ำทิ้งลงแม่น้ำ การแก้ปัญหาและสร้าง โอกาส น้ำมะพร้าวแก่ พัฒนาเป็น แผ่นไบโอเซลลูโลสมีสาร กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน มาสกี้ขายดีมาก ประเทศ เพื่อนบ้านมีขาย แต่ของ ไทยบาง 1 มิลลิเมตร ติด ผิวได้ดีกว่า

17

18

19 http://www.arda.or.th/easyknowledge/

20 การเพิ่มสาย ผลิตภัณฑ์ ใหม่เข้าไป จากความรู้ การผลิตเดิม

21 ขายแบบไหน ? ถ้าเป็นของใหม่ ค่อยๆ ปรับให้กลมกลืนกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมาย คุ้นเคย หาช่องทางการขายใหม่ เปิดโอกาสให้ทดลอง ให้คนดัง หรือผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดเป็นผู้ ชักชวน สื่อโฆษณา ดึงดูด น่าสนใจ ข้อความโฆษณา ( ดีกว่าเดิม / เรียบง่าย ) จัดโปรโมชั่น ( ลด, แลก, แจก, แถม )

22

23 http://www.dogilike.com/content/review/2503/ ถ้าหากเพื่อนๆ สนใจ ต้องการให้น้องหมาทดลอง กิน " เด็นทัลคุ๊กกี้ " ดูล่ะ ก็ สามารถโทรไปสอบถาม รายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์ โทรศัพท์ 02-441-5242-4 ต่อ 1419 ค่ะ ( ไม่มีหน้าร้าน นะคะ ต้องโทรไปสั่งทำ เท่านั้นค่ะ )

24 ห้ามนม ผงทารก มีของ แถม อิทธิพลของแถม เพิ่ม มูลค่าสินค้าได้

25 บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการ ซื้อครั้งแรก

26 แนวคิดในการ ออกแบบ - สี - ภาพ - ข้อความ - องค์ประกอบ

27

28 การสื่อสารการตลาด เรียบง่ายแต่ทรงพลัง

29 ป้ายโฆษณา เห็นแล้ว ต้อง “ รู้สึก ”

30

31

32

33

34

35

36

37 เป้าหมายต้อง S-M-A-R-T Specific ชัดเจน ไม่คลุมเครือ Measurable สามารถวัดผลได้เป็นตัวเลข เพื่อ ติดตามผลความก้าวหน้า สามารถทำให้สำเร็จ ได้ Achievable รู้วิธีและมีความรับผิดชอบที่จะทำให้ สำเร็จ Realistic สมเหตุสมผล สอดคล้องกับความเป็น จริงในชีวิตเรา Time Bound มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าต้องใช้ เวลานานเท่าไรจึงจะถึงเป้า

38 กรณีศึกษา การเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศ S จะไปเที่ยวต่างประเทศ M จำนวนเงิน 1.2 แสนบาท A โดยจะเก็บเงิน R เดือนละ 5000 บาท T เป็นเวลา 24 เดือน

39 ขั้นตอนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งสมมุติฐาน, ทดลอง, ทดสอบ, ประเมินผล, ปรับปรุงแก้ไข ทำวิจัย ( แบบสอบถาม, โฟกัสกรุ๊ป, สังเกต ) ปรึกษากลุ่มพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง, ช่องทางการ จำหน่าย จัดทำแผนธุรกิจ ประชุม หาจุดอ่อน ปรับเป็นจุดแข็ง และ แนวทางวิธีการรับมือ ( เปิดรับทุกสิ่ง, เลือกที่ จำเป็น, เตรียมพร้อมกับสิ่งที่แย่ )

40 แผนธุรกิจ ( บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ) ประเภทธุรกิจ ( สินค้าหรือบริการอะไร, มุ่งขาย ตลาดไหน และน่าลงทุนอย่างไร ?) วิเคราะห์การเงิน ( ทุนจากไหน ? เมื่อไหร่คืนทุน ) สถานภาพปัจจุบันของธุรกิจ และแผนการที่ สำคัญในอนาคต ชื่อผู้บริหาร เป้าหมาย ระยะสั้นและระยะยาว

41 การวิเคราะห์ ใครคือกลุ่มเป้าหมาย อธิบายตลาด ( ภูมิศาสตร์, กลุ่มอายุ, ระดับ รายได้, รูปแบบการใช้ชีวิต ) แนวโน้มและโอกาสเติบโตของอุตสาหกรรม อะไร เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อของ ลูกค้า ( ราคา, คุณภาพ บริการ ความสะดวก ) ใครคือคู่แข่ง ( โดยตรง - ทางอ้อม ) สินค้าต่างจากคู่แข่งอย่างไร ? swot


ดาวน์โหลด ppt ผลิตภัณฑ์ OTOP ปรับตัวสู่การ พัฒนา Business Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google