งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัวของนักเรียน ชื่อ เด็กชายเกียรติชัย ปัญญาธรรม เลขที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เลือดกลุ๊ป AB โรงเรียนอนุบาลเมืองวันเกิด วันอังคาร ที่ 27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัวของนักเรียน ชื่อ เด็กชายเกียรติชัย ปัญญาธรรม เลขที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เลือดกลุ๊ป AB โรงเรียนอนุบาลเมืองวันเกิด วันอังคาร ที่ 27."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติส่วนตัวของนักเรียน ชื่อ เด็กชายเกียรติชัย ปัญญาธรรม เลขที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เลือดกลุ๊ป AB โรงเรียนอนุบาลเมืองวันเกิด วันอังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ. ศ.2539 บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ 5 บ้านป่าเห็ว อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน

3 บิดาชื่อ นายสมศักดิ์ ปัญญาธรรม อายุ 41 อาชีพ รับจ้าง ที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ มารดาชื่อ นาง ประไพร มโนสาร อายุ 35 อาชีพ พี่เลี้ยงเด็ก มีพี่สาว 1 คน ชื่อ นางสาว กนกวรรณ ปัญญาธรรม อายุ 18 เรียนอยู่ชั้นมัถยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

4 อาศัยอยู่กับ พ่อ พี่ ปู่ ย่า ปู่ กับย่าอาชีพทำสวน อาชีพที่อยากเป็นคือ เป็นตำรวจ เพราะ จะได้ช่วยผู้คน ได้รักษาความยุติธรรม คติประจำคือ ความรักเหมือนเกมส์ กดถ้าถ่านหมดก็จดเกมส์ วิชาที่ชอบคือ วิชาคณิตศาสตร์

5 กีฬาที่ชอบคือ กีฬา ฟุตบอล ความสามารถพิเศษคือ วาด รูปเก่ง วิ่งเร็ว ถ้าจบโรงเรียนนี้ผมอยากเขาโรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

6


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัวของนักเรียน ชื่อ เด็กชายเกียรติชัย ปัญญาธรรม เลขที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เลือดกลุ๊ป AB โรงเรียนอนุบาลเมืองวันเกิด วันอังคาร ที่ 27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google