งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายธรรมนูญ เมฆแมน ตว ศ.1B เลขที่ 2 นายธีปกรณ์ แก้วกุลวงษ์ ตว ศ.1B เลขที่ 6 นายภานุวิชนุ์ ทำบุญ ตวศ.1B เลขที่ 26 นายภูษิต เล็กประดับ ตวศ.1B เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายธรรมนูญ เมฆแมน ตว ศ.1B เลขที่ 2 นายธีปกรณ์ แก้วกุลวงษ์ ตว ศ.1B เลขที่ 6 นายภานุวิชนุ์ ทำบุญ ตวศ.1B เลขที่ 26 นายภูษิต เล็กประดับ ตวศ.1B เลขที่ 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายธรรมนูญ เมฆแมน ตว ศ.1B เลขที่ 2 นายธีปกรณ์ แก้วกุลวงษ์ ตว ศ.1B เลขที่ 6 นายภานุวิชนุ์ ทำบุญ ตวศ.1B เลขที่ 26 นายภูษิต เล็กประดับ ตวศ.1B เลขที่ 28 ปัญหาที่เกิดตั้งแต่การเปิด - ปิด คอมพิวเตอร์

2 1. ปัญหาแรก คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ราบรื่น ( กระตุก ) เกิดจาก -Memory มีการใช้งานมากเกินไป -CPU ใช้งานเต็มอัตรา -Hardware เก่าหรือเสื่อมสภาพ ผลคือ - ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ช้าลง - ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน วิธีแก้ไข - ปิดโปรแกรมที่ใช้ประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์มากๆ - เปลี่ยน Hardware ที่ Support กับเครื่อง ได้

3 2. ปัญหาที่สอง Copy of Windows is not genuine เกิดจาก วินโดวส์ไม่ใช่ของแท้ ผลคือ - ทำให้ไม่สามารถตั้งพื้นหลังได้ - ทำให้ไม่สามารถอัพเดทวินโดวส์ ไดรเวอร์ หรือ ซอฟต์แวร์ใหม่ๆได้ วิธีแก้ไข - ลงวินโดวส์ที่เป็นของแท้ - หา Crack มาลง

4 3. ปัญหาที่สาม Can’t Connect to Internet เกิดจาก ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือ สายหลุด ผลคือ ใช้อินเตอร์เน็ต ไม่ได้ วิธีแก้ไข เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และตรวจสอบ สายเคเบิ้ล

5 4. ปัญหาที่สี่ กดปุ่มตัวเลขที่ NumPad ไม่ได้ เกิดจาก - ปุ่มตัวเลขที่ NumPad เสีย - ปุ่ม NumLock ปิดอยู่ ผลคือ กดปุ่มตัวเลขบน NumPad ไม่ได้ วิธีแก้ไข - กดปุ่ม NumLock ให้ไฟในสถานะ Numlock ทำงาน

6 5. ปัญหาที่ห้า ไฟแสดงการทำงานของฮาร์ดไดรฟ์สว่างแต่ไม่กระพริบ เกิดจาก ไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ อาจจะเสียหาย ผลคือ ไดร์ฟใน my computer ไม่ขึ้น วิธีแก้ไข ตรวจสอบส่วนของข้อมูลที่หายไปโดยการรัน โปรแกรม Disk Defragmenter และเพื่อที่จะรัน โปรแกรม Disk Defragmenter6 จากเดสก์ทอปของ วินโดวส์ ให้คลิกที่ปุ่ม Start แล้วชี้ไปที่ Programs จากนั้นชี้ไปที่ Accessories และชี้ไปที่ System Tools ท้ายสุดให้คลิกที่ Disk Defragmenter

7 6. ปัญหาที่หก คอมพิวเตอร์ไม่สนองตอบกับแป้นพิมพ์หรือเมาส์ USB เกิดจาก คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด standby ผลคือ เมาส์กับแป้นพิมไม่ทำงาน วิธีแก้ไข หากต้องการออกจากโหมด สแตนด์บาย ให้ กดปุ้มเพาเวอร์หรือปุ้มใดก็ได้ ข้อควรระวัง : เมื่อพยายามจะทำงานต่อจากโหมดส แตนด์บาย อย่ากดปุ้มเพาเวอร์นานเกินสี่วินาที มิฉะนั้น คอมพิวเตอร์จะปิดลง และจะสูญเสียข้อมูลที่ยังไม่ได้ จัดเก็บไป

8 7. ปัญหาที่เจ็ด ไม่สามารถถอดฝาครอบคอมพิวเตอร์หรือแผงปิด ด้านในได้ เกิดจาก การล็อค Smart cover บางเครื่อง ผลคือ ไม่สามารถถอดฝาครอบคอมพิวเตอร์หรือแผงปิด ด้านในได้ วิธีแก้ไข ปลดล็อด Smart Cover โดยใช้ยูทิลิตีการตั้ง ค่าคอมพิวเตอร์

9 8. ปัญหาที่แปดไม่มีเสียงหรือระดับเสียงเบา เกินไป เกิดจาก ระดับเสียงของเครื่องถูกตั้งให้เบาหรือปิดเสียง อยู่ก็เป็นได้ ผลคือ ไม่มีเสียงหรือระดับเสียงเบาเกินไป วิธีแก้ไข 1. ตรวจสอบลำโพงที่เชื่อมต่อภายนอกว่า เชื่อมต่อผิดพลาดหรือลดเสียงไว้ 2. ตรวจดูตัวควบคุมเสียงในระบบปฏิบัติการว่า ไม่ได้ถูกเพิ่มหรือลดเสียง


ดาวน์โหลด ppt โดย นายธรรมนูญ เมฆแมน ตว ศ.1B เลขที่ 2 นายธีปกรณ์ แก้วกุลวงษ์ ตว ศ.1B เลขที่ 6 นายภานุวิชนุ์ ทำบุญ ตวศ.1B เลขที่ 26 นายภูษิต เล็กประดับ ตวศ.1B เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google