งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Digital Library Design การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล. สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ความหลากหลายของแหล่งสารสนเทศ ความหลากหลายของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ตามส่วนต่างๆ ของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Digital Library Design การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล. สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ความหลากหลายของแหล่งสารสนเทศ ความหลากหลายของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ตามส่วนต่างๆ ของโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Digital Library Design การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล

2 สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ความหลากหลายของแหล่งสารสนเทศ ความหลากหลายของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ตามส่วนต่างๆ ของโลก จำนวนผู้ใช้ที่มีความคิดและความต้องการที่ ต่างกัน Human-Computer Interface-HCI Usability

3 Human-Computer Interface-HCI ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ กระบวนการในการ สื่อสาร ทำความเข้าใจ กันระหว่างมนุษย์ซึ่งเป็น ผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ซึ่ง เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ คำทีเกี่ยวข้องและมี ความหมายใกล้เคียงกัน HCI – Human Computer Interaction CHI – Computer Human Interaction MMI – Man-Machine Interface

4 ทำไมต้องเรียน HCI เป็นส่วนสำคัญที่ต้องปฏิบัติจริงของ โปรแกรม เราเป็นผู้สร้างโปรแกรมสำหรับผู้ใช้อื่นๆ ไม่ใช่ตัวเอง User Interface (UI) ที่ไม่ดีทำให้ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เป็นเรื่องยากในการออกแบบ UI ที่ดี – การเดาใจคนเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก

5 HCI กับ User Interface “Human-computer interaction is a discipline concerned with the design, evaluation and implementation of interactive computing systems for human use and with the study of major phenomena surrounding them. ” (ACM SIGCHI, 1992 p.6) User Interface is concerned with the physical aspects of a computer system which the user experiences directly. These include the input and output devices and the dialogue structures. 25ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction

6 Human vs Computer Computers Fast Efficient Rigid finite. Humans Slower Inefficient Flexible expansive.

7 ความสำคัญของ การออกแบบ User Interface User interface = computer system ปัญหาที่เกิดจาก user interface ที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม user frustration, dissatisfaction, safety, public concerns

8 ความสำเร็จของ UI ความคุ้นเคย (Used) เป็นความสำเร็จ สูงที่สุด เพราะมีความหมายรวมถึงความน่าใช้ หรือการทำให้ผู้ใช้เกิดความต้องการใช้ ระบบอย่างจริงจัง สะดวกต่อการใช้งาน (Usable) สามารถใช้งาน และเข้าใจได้ง่าย โดยมี ความปลอดภัย และปราศจาก ข้อผิดพลาด (Error) มีประโยชน์ (Useful) ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นต้องสามารถทำงาน ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตั้งแต่ เริ่มต้น

9 องค์ประกอบของ Human-Computer Interface-HCI Human มนุษย์ end-user ของ program Computer เครื่องที่ โปรแกรมรัน หรือทำงาน Interaction ผู้ใช้บอกความ ต้องการแก่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ รายงานผลการ ปฏิบัติต่อผู้ใช้

10 ความสัมพันธ์ของ องค์ประกอบต่างๆ การออกแบบ มนุษย์ งาน (Task) เทคโนโลยี

11 Interaction Styles Batch interface Command-line user interface Graphical user interface Direct manipulation

12 Batch interface non-interactive user interfaces ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของงานล่วงหน้าให้แก่ batch processing และรับ output เมื่อเสร็จสิ้น การประมวลผล

13 Command line user interface ข้อดี ยืดหยุ่นได้ expert users. สนับสนุนการใช้ script หรือ macros. เหมาะสำหรับการ ปฏิสัมพันธ์กับ คอมพิวเตอร์บน เครือข่ายที่มีความเร็วใน การรับส่งข้อมูล (bandwidth) ต่ำ

14 Command line user interface ข้อเสีย การ error สูง ไม่เหมาะสำหรับ non- expert user

15 Form Filling ข้อดี ทำให้การคีย์ข้อมูลเข้า ง่าย สามารถกำหนดค่า ล่วงหน้าได้ ข้อเสีย ใช้พื้นที่บนหน้าจอมาก

16 Menu Selection ข้อดี สำหรับผู้ใช้ทั่วไป ดึงดูด expert user ถ้า ต้องการการแสดงเพื่อ การเลือกที่รวดเร็ว สนับสนุนการสำรวจ คำสั่ง ช่วยในการตัดสินใจ ข้อเสีย เมนู overload

17 Direct Manipulation ข้อดี เห็นภาพชัด ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถหลีกเลี่ยง Errors ได้ง่าย กระตุ้นการสำรวจ ความพึงพอใจสูง ช่วยทางด้านความจำ

18 Direct Manipulation ข้อเสีย ยากในการเขียน โปรแกรม ไม่เหมาะกับการแสดง กราฟิกขนาดเล็ก บางครั้งผู้ใช้ไม่ชอบการ นำเสนอ spatial and visual Expert user อาจไม่ ชอบ –Tangible interfaces –Touch User Interface (TUI) –Non command user interfaces –Gesture interface

19

20 Bad designs

21

22

23

24

25 HCI กับ USER INTERFACE ทำยังไงถึงออกแบบให้มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเชื่อถือ แก่ผู้ใช้ สูงสุด

26 Goals of HCI Functional Safe Usable Easy to learn Easy to use

27 GOOD USER INTERFACE = USABILITY การใช้ประโยชน์ได้ user-friendly; easy to use; accessible; comprehensible

28 Speed of performance

29 การออกแบบโดย คำนึงถึงผู้ใช้ User- centered design “Know the users” รู้จักผู้ใช้ –Novice สมัครเล่น –Expert ผู้เชี่ยวชาญ Cognitive abilities ความสามารถ –visual & aural perception เห็น ฟัง –physical manipulation การ ควบคุมร่างกาย –memory ความจำ Organizational / job abilities การ จัดการ การทำงาน Keep users involved throughout project ให้ผู้ใช้มีความเกี่ยวข้อง ตลอดการทำงาน

30

31

32 Collection ? หนังสือหายาก จดหมายเหตุ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ภาพ เอกสารต้นฉบับดิจิทัล อีเมล์ เว็บไซต์ เสียง Video CAI & Courseware SCORM LO MARC Record ISIS Bib DSpace Data

33 วัตถุประสงค์ของการใช้ การสงวนรักษา ขยายวงการเข้าใช้ ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม

34 หาโปรแกรมที่เหมาะสม รองรับข้อมูลทางบรรณานุกรม รองรับข้อมูลสาระสังเขป รองรับข้อมูลฉบับเต็ม ( ดิจิทัล )‏ รองรับแฟ้มข้อมูลรูปภาพประเภทต่าง ๆ รองรับการสืบค้น รองรับการเป็น archives เลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์

35 Greenstone Open Source รองรับหลากหลาย Metadata รองรับหลากหลาย Digital Format/Media สร้างชุด Metadata ใหม่ได้ เผยแพร่ได้ทั้ง Online และ Offline

36 เอกสารเก่า สแกน ถ่ายภาพ 2D 3D Special Media เช่น VR, Panorama

37 มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ ภาพ ต้นฉบับ ภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพสำหรับ Digital Archive PresentationDatabaseWebsitePreview Format JPEG, TIFF TIFFJPEG GIF JPG PNG TIF GIF JPG PNG Resolution Up to 350 dpi 72 dpi SizeUp to 1840  1232 pixels Up to 1024  768 pixels  300  250 pixels  100  100 pixels

38 72-dpi & 300-dpi

39 กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ตั้งค่าวัน / เวลาของกล้องให้ถูกต้อง กล้องจะบันทึก EXIF Metadata ฝังในไฟล์รูป – ถ่ายด้วยกล้องยี่ห้อใด รุ่นใด – วัน / เวลาที่ถ่ายภาพ – ใช้ Flash หรือไม่ – ความไวการถ่าย

40 Image Metadata

41 XnView & GIMP เครื่องมือจัดการบริหารรูปภาพ – จัดการ Metadata – ย่อขนาดภาพปริมาณมากๆ

42 ชื่อไฟล์ภาพ ภาษาอังกฤษ ผสมตัวเลข ใช้เครื่องหมายเฉพาะ – ไม่ควรมีช่องว่าง ไม่ควรยาวมากเกินไป

43 เอกสารต้นฉบับดิจิทัล เอกสารจาก Word, Excel, PowerPoint ให้ความสำคัญกับ – ฟอนต์มาตรฐาน – ลักษณะการพิมพ์ –Document Metadata

44 แบบอักษร (Fonts) เลือกใช้ฟอนต์มาตรฐาน – ตระกูล NEW, UPC –Tahoma –Tahoma, MS Sans Serif, Thonburi

45 ปัญหาภาษาไทยกับสื่อ ดิจิทัล

46 การกำหนดคุณสมบัติ ของเอกสาร MS – Office –File, Properties..

47 Web Metadata Web Title URL :Uniform Resource Locator Meta Tag –Description เนื้อหา 1 – 2 Kb ของเอกสารเว็บ –Authors –Keyword –Generator H1, H2, H3 Tag Contents Alternate Text for Image/Multimedia

48 How Search Engine Work

49 Web Title NECTEC : Thailand : National Electronics and Computer Technology Center เปิดดูด้วยคำสั่ง View, Source

50 Web Title & Google

51 ไม่ระบุ Web Title

52 Meta tag: Description เปิดดูด้วยคำสั่ง View, Source

53 Meta tag: Description กรณีที่ไม่ได้ระบุ Description Meta Tag โปรแกรมจะดึงข้อความ 1 – 2 KB จาก เว็บไซต์มาแสดงผลแทน

54 Meta tag อื่นๆ Authors, Creator Keyword Generator Robot – จะระบุไว้ใน Head Section ของเอกสารเว็บ – ไม่ปรากฏบนเว็บเบราว์เซอร์หรือในเอกสาร –Search Engine เข้าถึงได้

55 Author & Keyword

56 Design of a DL

57 ตัวอย่างโครงการ http://www.nstda.or.th/royal-project/1270- myanmar-digitization


ดาวน์โหลด ppt Digital Library Design การออกแบบห้องสมุดดิจิทัล. สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ความหลากหลายของแหล่งสารสนเทศ ความหลากหลายของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ตามส่วนต่างๆ ของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google