งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dublin Core Metadata โดย ประดิษฐา ศิริพันธ์ ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี โครงการเครือข่ายวิทยานิพนธ์ ดิจิทัล NSTDA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dublin Core Metadata โดย ประดิษฐา ศิริพันธ์ ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี โครงการเครือข่ายวิทยานิพนธ์ ดิจิทัล NSTDA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dublin Core Metadata http://server.tiac.or.th/tiacthai/ โดย ประดิษฐา ศิริพันธ์ ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี โครงการเครือข่ายวิทยานิพนธ์ ดิจิทัล NSTDA / AIT Joint Project 4 พฤษภาคม 2544

2 Metadata ที่ใช้ในงานสารสนเทศ  สารสนเทศห้องสมุด รายการ ทรัพยากรห้องสมุด (Library catalog)  ฐานข้อมูลเอกสารแบบดิจิทัล เช่น คู่มือ ปฏิบัติงาน เอกสารการเงิน เอกสาร การค้าและการตลาด  สารสนเทศในอินเตอร์เน็ต  ข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์

3 ความหมาย metadata  ความหมายกว้างกว่าการทำรายการ cataloging but broader.  สามารถทำดัชนีสื่อทุกรูปแบบ indexing non-text objects (images,sound).  จัดข้อมูลโดยใช้ระบบโครงสร้าง Structured data about data.  สืบค้นข้อมูลจากเขตข้อมูล searchable by fields (author,title).  สามารถเรียกดูสารสนเทศที่อ้างถึง access to cataloged resource.  เป็นแหล่งอ้างอิง แต่ไม่ใช่สารสนเทศ relationship between two pieces of data.

4 Dublin Core: เน้นการใช้งาน อย่างง่ายๆ  เกณฑ์ง่าย - ไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ทำได้  เริ่มคิด 2537 กำหนดเกณฑ์ 2538  เป้าหมาย : ระบุเขตข้อมูลพื้นฐานเท่าที่จำเป็น และ ปรับเพิ่มได้  อ่านเกณฑ์แล้วเข้าใจทันทีและไม่ต้องอธิบายมาก  ใช้งานได้หลากหลายสาขาวิชา

5 Dublin Core Metadata Element Set เกณฑ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน  เนื้อหา (Content ) เจ้าของงาน ลักษณะงาน (Instance)  (Intellectual Property)  Title Creator Date  Subject Publisher Type  Description Contributor Format  Language Source Identifier  Relation Rights  Coverage

6 Core element:Title  Title ชื่อเรื่อง

7 Core element: Author or Creator  Author or Creator ผู้แต่ง หรือ เจ้าของผลงาน / งาน

8 Core element: Subject or Keyword  Subject or Keyword หัวเรื่อง / คำ สำคัญ

9 Core element: Description  Description ลักษณะ

10 Core element: Publisher  Publisher สำนักพิมพ์

11 Core element: Other contributors  Other contributors ผู้ร่วมงาน

12 Core element -DATE ปี 

13 Core element-Resource Type  Resource Type ประเภท

14 Core element: Format  Format รูปแบบ

15 Core element : Resource Identifier  Resource Identifier รหัส

16 Core element: Source  Source ต้นฉบับ

17 Core element: Language  Language ภาษา

18 Core element: Relation  Relation เรื่องที่เกี่ยวข้อง

19 Core element: Coverage  Coverage สถานที่และเวลา

20 Core element: Right Management  Right Management สิทธิ

21 Metadata ประเทศไทย  Dublin Core initiatives แปล DC 1.0(1998) DC 1.1(2000) โดย ศสท.  พยายามพัฒนาเพื่อใช้กับ HTML, XML, SGML  กำหนดใช้สำหรับห้องสมุดดิจิทัล สวทช. และเครือข่ายว. ท.  โครงการเครือข่ายวิทยานิพนธ์ดิจิทัล AIT- TIAC-Network of Digital Library of Theses and Dissertations


ดาวน์โหลด ppt Dublin Core Metadata โดย ประดิษฐา ศิริพันธ์ ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี โครงการเครือข่ายวิทยานิพนธ์ ดิจิทัล NSTDA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google