งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O Chapter 15 Domain Name System. DNS Message Exchanges DNS Messages Index Resolving Names to Addresses Resolving Addresses to Names Resolving Aliases.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O Chapter 15 Domain Name System. DNS Message Exchanges DNS Messages Index Resolving Names to Addresses Resolving Addresses to Names Resolving Aliases."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O Chapter 15 Domain Name System

2 DNS Message Exchanges DNS Messages Index Resolving Names to Addresses Resolving Addresses to Names Resolving Aliases Dynamically Updating DNS DNS Update and Update Response Messages DNS Name Query Request and Name Query Response Messages DNS Messages Transferring Zone Information Between DNS Servers. Chapter 15 Domain Name System

3 ความหมาย DNS Domain Name System (DNS) คือโปรโตคอลทั่วไปของ Client/Server ที่จัดหาวิธีการแก้ไข ปัญหาที่เกี่ยวกับชื่อ การลงทะเบียน ชื่อ ( ใช้การปรับปรุงแบบไดนามิค ) และยังมีหน้าที่แจกจ่ายข้อความ DNS อีกด้วย Chapter 15 Domain Name System

4 DNS Messages  DNS Name Query Request : ส่งโดย DNS client หรือ DNS server ส่งถึง DNS server เพื่อดำเนินการกระบวนการของ Name resolution  DNS Name Query Response : ส่งโดย DNS server ถึง DNS client หรือ DNS server เพื่อตอบรับการร้องขอของ DNS Name Query Request  DNS Update DNS Client : เป็นผู้ส่งไปยัง DNS Server เพื่อ ดำเนินการลงทะเบียนชื่อ  DNS Update Response DNS Server : เป็นผู้ส่งไปยัง DNS Client เพื่อตอบรับการปรังปรุงของ DNS Chapter 15 Domain Name System

5 โครงสร้างของ DNS Name Query Request และ DNS Name Query Response DNS Name Query Request and Name Query Response Messages Chapter 15 Domain Name System

6 Header ของข้อความ DNS Name Query Request และ Name Query Response DNS Name Query Request and Name Query Response Messages Transaction ID Flags Additional RR Count Authority RR Count Answer RR Count Question Entry Count Chapter 15 Domain Name System

7 ส่วนประกอบภายใน Flag field DNS Name Query Request and Name Query Response Messages Operation Code Truncation Return Code Reserved Recursion Available Recursion Desired Authoritative Answer Request/Response Chapter 15 Domain Name System

8 รูปแบบของ Question Entry DNS Name Query Request and Name Query Response Messages Question Name Question Type Question Class Chapter 15 Domain Name System

9 คำถามทั่วไปที่พบมากที่สุดที่เกิดกับตัวแปรประเภทฟิลด์ DNS Name Query Request and Name Query Response Messages Chapter 15 Domain Name System

10 Resource Data รูปแบบของ DNS RR ภายใน DNS name query response DNS Name Query Request and Name Query Response Messages Record Type Record Class RR Name Chapter 15 Domain Name System Resource Data Length Time to Live

11 โครงสร้างของ DNS Update และ Update Response message DNS Update and Update Response Message Chapter 15 Domain Name System

12 ส่วนหัวของ DNS Update และ Update Response message DNS Update and Update Response Message Chapter 15 Domain Name System Transaction ID Flags Zone Entry Count Prerequisite RR Count Update RR Count Additional Count

13 ฟิลด์ Flag สำหรับข้อความ DNS Update และ Update Response DNS Update and Update Response Message Chapter 15 Domain Name System Request/Response Operation Code Reserved Return Code

14 แสดงรายชื่อค่าของ Return Code สำหรับข้อความ Update Response DNS Update and Update Response Message Chapter 15 Domain Name System

15 ฟิลด์ใน Zone Entry DNS Update and Update Response Message Chapter 15 Domain Name System Zone Name Zone Type Zone Class

16 DNS Update and Update Response Message Chapter 15 Domain Name System RRs ที่จำเป็นประกอบด้วยชุดของ RR ที่จำเป็นซึ่งต้องถูกยอมรับเมื่อข้อความ Update นั้นได้รับโดย DNS Server ที่น่าเชื่อถือค่าที่เป็นไปได้อาจมีดังนี้  ชุดของ Record ต้นทางนั้นมีอยู่ ( ค่าอิสระ )  ชุดของ Record ต้นทางนั้นมีอยู่ ( ต้องกำหนดค่า )  ชุดของ Record ต้นทางนั้นไม่มีอยู่  มีชื่อนี้อยู่แล้ว  ชื่อยังไม่ถูกใช้

17 DNS Update and Update Response Message Chapter 15 Domain Name System Update RRs ประกอบด้วย RRs ซึ่งถูกเพิ่มหรือลบออกจาก Zone การกระทำ การซึ่งสามารถดำเนินการในระหว่างการอัพเดทมีดังนี้  เพิ่ม RRs ไปยังชุดของ RRs  ลบชุดของ RRs  ลบชุด RRs ทั้งหมดจากชื่อ  ลบ RR ตัวหนึ่งออกจากชุดของ RRs

18 DNS Message Exchanges Chapter 15 Domain Name System ในบทนี้เป็นการอธิบายการแลกเปลี่ยนข่าวสารทาง DNS อย่างง่ายๆเป็นข้อดังนี้  การแก้ปัญหาเรื่องชื่อให้เป็นรหัส  การแก้ปัญหาเรื่องรหัสให้เป็นชื่อ  การแก้ปัญหาเรื่องชื่อปลอม  การเปลี่ยนแปลง DNS ให้ทันสมัยอยู่เสมอๆ  การย้ายที่ตั้งบริการ DNS

19 DNS Message Exchanges Chapter 15 Domain Name System การแก้ไขปัญหา Name to Addresses การแก้ปัญหา Names to Addresses นั้นรู้กันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อ นั้นเองจะเกิดขึ้นเมื่อ DNS client หรือ DNS server ได้ส่งข้อความ DNS Name Query Request ประกอบด้วย SQDN พร้อมคำแนะนำเพื่อส่งกลับ RRS ของประเภทที่กำหนดไว้ หรือ RRS รวมทั้งหมด การแลกเปลี่ยนข่าวสารนี้จะ ประกอบไปด้วย การสอบถามชื่อ การขอข่าวสารและ DNS Name Query Request เป็นการตอบสนองข่าวสาร

20 DNS Message Exchanges Chapter 15 Domain Name System การอัพเดทข้อความ DNS แบบไดนามิค การอัพเดทข้อความ DNS แบบไดนามิคและการพิจารณาวิเคราะห์ใน RFC 2136 และการแลกเปลี่ยนข้อความ DNS ให้ทันสมัย อีกทั้งการตอบสนอง ข่าวสารให้ทันสมัยเสมอ ซึ่งยอมให้ลูกค้า DNS ใช้เพิ่มหรือตัดส่วนสำคัญ ออกไป RR หรือชุด RRS รู้จักในนามของชุด RR และในทุกบริเวณด้วยการปรับ ให้ทันสมัยซึ่งปัจจุบันนี้ทำให้ขบวนการของการจัดการบริเวณของ DNS ให้เป็น ที่พอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เครือข่ายที่เป็นระบบอัตโนมัติกับการ เปลี่ยนแปลงโครงร่างของเจ้าภาพตามมาตรฐานระเบียบการส่งข้อมูลผ่านทาง คอมพิวเตอร์ (DHCP)

21 DNS Message Exchanges Chapter 15 Domain Name System การย้ายตำแหน่งของข้อมูลระหว่าง DNS server การย้ายตำแหน่งข้อมูล ใน Windows Server 2008 มีอยู่ 3 แบบ คือ Traditional zone transfer Active Directory zone transfer Incremental zone transfer

22 สรุป Chapter 15 Domain Name System DNS มีรูปแบบข้อความทั่วไปสำหรับ DNS Name Query การตอบสนองและการ สอบถามชื่อ ตลอดจนความแตกต่างของรูปแบบของข่าวสารเพื่อทำให้ DNS ทันสมัย เสมอ และเป็นการทำให้ได้การตอบสนองที่ทันสมัยเสมอ DNS Message มีสัดส่วนของ ขนาดที่คงที่และไม่คงที่ สัดส่วนของขนาดที่ไม่คงที่ที่บรรจุข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งบันทึก เพื่อกำหนดชื่อ รวมทั้งการลงทะเบียนและ Zone transfer ระหว่าง DNS Server การที่ DNS Name Resolution เกิดขึ้นแต่ละครั้งหรือการสอบถามซ้ำจะประกอบด้วยการ แลกเปลี่ยนของ DNS Name Query Request และ Name Query Response Message ถ้าสำเร็จ Name Query Response Message จะมี RRs เพื่อให้ FQDN ที่ขอจดทะเบียน ชื่อ DNS จะประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนของ DNS Update และ Update Response Message สำหรับความสำเร็จในการลงทะเบียน DNS Update Response Message จะ ประกอบด้วยข้อมูลที่จะลงทะเบียน Zone Transfer ระหว่าง DNS Server ที่สามารถส่ง พื้นที่ทั้งหมดหรือเคลื่อนย้ายพื้นที่หรือการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตในโซน

23 L/O/G/O THANK YOU นายอภิรักษ์ ใจซื่อ 115130462011-5 Computer Engineering


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O Chapter 15 Domain Name System. DNS Message Exchanges DNS Messages Index Resolving Names to Addresses Resolving Addresses to Names Resolving Aliases.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google