งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 15 Domain Name System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 15 Domain Name System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 15 Domain Name System

2 Chapter 15 Domain Name System
Index DNS Message Exchanges DNS Messages DNS Messages Resolving Names to Addresses DNS Name Query Request and Name Query Response Messages Resolving Addresses to Names Resolving Aliases Dynamically Updating DNS DNS Update and Update Response Messages Transferring Zone Information Between DNS Servers.

3 Chapter 15 Domain Name System
ความหมาย DNS Domain Name System (DNS) คือโปรโตคอลทั่วไปของ Client/Server ที่จัดหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับชื่อ การลงทะเบียนชื่อ (ใช้การปรับปรุงแบบไดนามิค) และยังมีหน้าที่แจกจ่ายข้อความ DNS อีกด้วย

4 Chapter 15 Domain Name System
DNS Messages DNS Name Query Request : ส่งโดย DNS client หรือ DNS server ส่งถึง DNS server เพื่อดำเนินการกระบวนการของ Name resolution DNS Name Query Response :ส่งโดย DNS server ถึง DNS client หรือ DNS server เพื่อตอบรับการร้องขอของ DNS Name Query Request DNS Update DNS Client : เป็นผู้ส่งไปยัง DNS Server เพื่อดำเนินการลงทะเบียนชื่อ DNS Update Response DNS Server : เป็นผู้ส่งไปยัง DNS Client เพื่อตอบรับการปรังปรุงของ DNS

5 DNS Name Query Request and Name Query Response Messages
Chapter 15 Domain Name System DNS Name Query Request and Name Query Response Messages โครงสร้างของ DNS Name Query Request และ DNS Name Query Response

6 DNS Name Query Request and Name Query Response Messages
Chapter 15 Domain Name System DNS Name Query Request and Name Query Response Messages Transaction ID Flags Question Entry Count Answer RR Count Authority RR Count Additional RR Count Header ของข้อความ DNS Name Query Request และ Name Query Response

7 DNS Name Query Request and Name Query Response Messages
Chapter 15 Domain Name System DNS Name Query Request and Name Query Response Messages Request/Response Operation Code Authoritative Answer Truncation Recursion Desired Recursion Available Reserved Return Code ส่วนประกอบภายใน Flag field

8 DNS Name Query Request and Name Query Response Messages
Chapter 15 Domain Name System DNS Name Query Request and Name Query Response Messages Question Name Question Type Question Class รูปแบบของ Question Entry

9 DNS Name Query Request and Name Query Response Messages
Chapter 15 Domain Name System DNS Name Query Request and Name Query Response Messages คำถามทั่วไปที่พบมากที่สุดที่เกิดกับตัวแปรประเภทฟิลด์

10 DNS Name Query Request and Name Query Response Messages
Chapter 15 Domain Name System DNS Name Query Request and Name Query Response Messages RR Name Record Type Record Class Time to Live Resource Data Length Resource Data รูปแบบของ DNS RR ภายใน DNS name query response

11 DNS Update and Update Response Message
Chapter 15 Domain Name System DNS Update and Update Response Message โครงสร้างของ DNS Update และ Update Response message

12 DNS Update and Update Response Message
Chapter 15 Domain Name System DNS Update and Update Response Message Transaction ID Flags Zone Entry Count Prerequisite RR Count Update RR Count Additional Count ส่วนหัวของ DNS Update และ Update Response message

13 DNS Update and Update Response Message
Chapter 15 Domain Name System DNS Update and Update Response Message Request/Response Operation Code Reserved Return Code ฟิลด์ Flag สำหรับข้อความ DNS Update และ Update Response

14 DNS Update and Update Response Message
Chapter 15 Domain Name System DNS Update and Update Response Message แสดงรายชื่อค่าของ Return Code สำหรับข้อความ Update Response

15 DNS Update and Update Response Message
Chapter 15 Domain Name System DNS Update and Update Response Message Zone Name Zone Type Zone Class ฟิลด์ใน Zone Entry

16 DNS Update and Update Response Message
Chapter 15 Domain Name System DNS Update and Update Response Message RRs ที่จำเป็นประกอบด้วยชุดของ RR ที่จำเป็นซึ่งต้องถูกยอมรับเมื่อข้อความ Update นั้นได้รับโดย DNS Server ที่น่าเชื่อถือค่าที่เป็นไปได้อาจมีดังนี้ ชุดของ Record ต้นทางนั้นมีอยู่ (ค่าอิสระ) ชุดของ Record ต้นทางนั้นมีอยู่ (ต้องกำหนดค่า) ชุดของ Record ต้นทางนั้นไม่มีอยู่ มีชื่อนี้อยู่แล้ว ชื่อยังไม่ถูกใช้

17 DNS Update and Update Response Message
Chapter 15 Domain Name System DNS Update and Update Response Message Update RRs ประกอบด้วย RRs ซึ่งถูกเพิ่มหรือลบออกจาก Zone การกระทำการซึ่งสามารถดำเนินการในระหว่างการอัพเดทมีดังนี้ เพิ่ม RRs ไปยังชุดของ RRs ลบชุดของ RRs ลบชุด RRs ทั้งหมดจากชื่อ ลบ RR ตัวหนึ่งออกจากชุดของ RRs

18 Chapter 15 Domain Name System
DNS Message Exchanges ในบทนี้เป็นการอธิบายการแลกเปลี่ยนข่าวสารทาง DNS อย่างง่ายๆเป็นข้อดังนี้ การแก้ปัญหาเรื่องชื่อให้เป็นรหัส การแก้ปัญหาเรื่องรหัสให้เป็นชื่อ การแก้ปัญหาเรื่องชื่อปลอม การเปลี่ยนแปลง DNS ให้ทันสมัยอยู่เสมอๆ การย้ายที่ตั้งบริการ DNS

19 Chapter 15 Domain Name System
DNS Message Exchanges การแก้ไขปัญหา Name to Addresses การแก้ปัญหา Names to Addresses นั้นรู้กันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อนั้นเองจะเกิดขึ้นเมื่อ DNS client หรือ DNS server ได้ส่งข้อความ DNS Name Query Request ประกอบด้วย SQDN พร้อมคำแนะนำเพื่อส่งกลับ RRS ของประเภทที่กำหนดไว้ หรือ RRS รวมทั้งหมด การแลกเปลี่ยนข่าวสารนี้จะประกอบไปด้วย การสอบถามชื่อ การขอข่าวสารและ DNS Name Query Request เป็นการตอบสนองข่าวสาร

20 Chapter 15 Domain Name System
DNS Message Exchanges การอัพเดทข้อความ DNS แบบไดนามิค การอัพเดทข้อความ DNS แบบไดนามิคและการพิจารณาวิเคราะห์ใน RFC 2136 และการแลกเปลี่ยนข้อความ DNS ให้ทันสมัย อีกทั้งการตอบสนองข่าวสารให้ทันสมัยเสมอ ซึ่งยอมให้ลูกค้า DNS ใช้เพิ่มหรือตัดส่วนสำคัญออกไป RR หรือชุด RRS รู้จักในนามของชุด RR และในทุกบริเวณด้วยการปรับให้ทันสมัยซึ่งปัจจุบันนี้ทำให้ขบวนการของการจัดการบริเวณของ DNS ให้เป็นที่พอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เครือข่ายที่เป็นระบบอัตโนมัติกับการเปลี่ยนแปลงโครงร่างของเจ้าภาพตามมาตรฐานระเบียบการส่งข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ (DHCP)

21 Chapter 15 Domain Name System
DNS Message Exchanges การย้ายตำแหน่งของข้อมูลระหว่าง DNS server การย้ายตำแหน่งข้อมูล ใน Windows Server 2008 มีอยู่ 3 แบบ คือ Traditional zone transfer Incremental zone transfer Active Directory zone transfer

22 Chapter 15 Domain Name System
สรุป DNS มีรูปแบบข้อความทั่วไปสำหรับ DNS Name Query การตอบสนองและการสอบถามชื่อ ตลอดจนความแตกต่างของรูปแบบของข่าวสารเพื่อทำให้ DNS ทันสมัยเสมอ และเป็นการทำให้ได้การตอบสนองที่ทันสมัยเสมอ DNS Message มีสัดส่วนของขนาดที่คงที่และไม่คงที่ สัดส่วนของขนาดที่ไม่คงที่ที่บรรจุข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งบันทึกเพื่อกำหนดชื่อ รวมทั้งการลงทะเบียนและ Zone transfer ระหว่าง DNS Server การที่ DNS Name Resolution เกิดขึ้นแต่ละครั้งหรือการสอบถามซ้ำจะประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนของ DNS Name Query Request และ Name Query Response Message ถ้าสำเร็จ Name Query Response Message จะมี RRs เพื่อให้ FQDN ที่ขอจดทะเบียนชื่อ DNS จะประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนของ DNS Update และ Update Response Message สำหรับความสำเร็จในการลงทะเบียน DNS Update Response Message จะประกอบด้วยข้อมูลที่จะลงทะเบียน Zone Transfer ระหว่าง DNS Server ที่สามารถส่งพื้นที่ทั้งหมดหรือเคลื่อนย้ายพื้นที่หรือการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตในโซน

23 THANK YOU นายอภิรักษ์ ใจซื่อ Computer Engineering


ดาวน์โหลด ppt Chapter 15 Domain Name System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google