งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มรอยยิ้ม. เพื่อปรับปรุง ด้านการบริการของ เจ้าหน้าที่ ร. ป. ภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มรอยยิ้ม. เพื่อปรับปรุง ด้านการบริการของ เจ้าหน้าที่ ร. ป. ภ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มรอยยิ้ม

2 เพื่อปรับปรุง ด้านการบริการของ เจ้าหน้าที่ ร. ป. ภ.

3 1. นาย มนตรี แจ่มกฐิน ประธานกลุ่ม 2. นายสมัคร หาริวร เลขานุการ 3. นายบุญเศก ค้าไม้ 4. นายพนิช มังคะเล 5. นายนิกร สารีนวน 6. นายศราวุธ เจริญฐิติวุฒิ 7. นายสมพงษ์ ปิ่นทองพันธ์ 8. นางสมพร บุญนา 9. นายสิงห์ชัยใจอยู่

4 รศ. ดร. บัญชา ชลาภิรมย์

5 1. เพื่อปรับปรุงด้านการบริการของ เจ้าหน้าที่ รปภ. 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับ มหาวิทยาลัย 3. เพื่อเสริมสร้างจิตบริการที่ดีของ รปภ.

6 1. การพัฒนาด้านการบริการดีขึ้น 2. ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย 3. สร้างแรงจูงใจในด้านการบริการที่ ดี 4. การบริการด้วยใจ โดยไม่หวัง ผลตอบแทน

7

8 แนะนำเส้นทางอาคารที่จอดรถจามจุรี 9

9

10

11

12 ด้วย รอยยิ้ ม

13 ยิ้ม ๆ ( คิดไร หนอ )

14 รถไม่มีสติ๊กเกอร์ แนะนำให้ไป จอดจามจุรี 9

15 ป้ายประชาสัมพันธ์ ลาน บัณฑิต

16 ลานจอด หอสมุดกลาง

17

18 ดีหน่อย สองคน ช่วยกัน

19 เอ้า ถอย อีกๆ อู้ย ไม่ไหว แล้ว

20

21 ทำไมต้อง ล็อคเกีย ด้วยน้า

22

23 กิจกรรม ด้านการ บริการ รุ่นที่ 10 โครงการพี่สอน น้อง

24

25

26 โครงการพี่สอนน้อง มีน้อง ๆ เป็น จำนวน 200 กว่าคน จึงเป็นการยากที่ จะดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดอบรม เป็นรุ่น ๆ รุ่นละ 20 – 30 คน โดยจะพูดคุยกันในเรื่อง ระเบียบ วินัย รวมถึงการบริการที่ดี โดยที่ทุกคน ต้องมีใจรักในด้านบริการ และความ ปลอดภัยในทุก ๆ เรื่องของบุคลากร และบุคคลทั่วไป

27 ภาพรวมประเมินในลาน จอด

28 ผลการประเมินหลังจากทำโครงการ

29 ประเมินก่อนทำ โครงการ ประเมินหลังทำ โครงการ สรุป ดี พอใช้ ปรับปรุง

30 สรุป  เป็นโครงการ เพื่อปรับปรุงในด้าน การบริการ  เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ มหาวิทยาลัย  เพื่อเสริมสร้างจิตบริการที่ดี  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มรอยยิ้ม. เพื่อปรับปรุง ด้านการบริการของ เจ้าหน้าที่ ร. ป. ภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google