งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการก้าวใหม่ โครงการก้าวใหม่ กลุ่มรอยยิ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการก้าวใหม่ โครงการก้าวใหม่ กลุ่มรอยยิ้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการก้าวใหม่ โครงการก้าวใหม่ กลุ่มรอยยิ้ม

2 เพื่อปรับปรุง ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.
กลุ่มรอยยิ้ม เพื่อปรับปรุง ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.

3 สมาชิกกลุ่ม รอยยิ้ม นาย มนตรี แจ่มกฐิน ประธานกลุ่ม
นาย มนตรี แจ่มกฐิน ประธานกลุ่ม นายสมัคร หาริวร เลขานุการ นายบุญเศก ค้าไม้ นายพนิช มังคะเล นายนิกร สารีนวน นายศราวุธ เจริญฐิติวุฒิ นายสมพงษ์ ปิ่นทองพันธ์ นางสมพร บุญนา นายสิงห์ชัย ใจอยู่

4 ประธานที่ปรึกษา รศ. ดร. บัญชา ชลาภิรมย์

5 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ รปภ.
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างจิตบริการที่ดีของ รปภ.

6 ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ
การพัฒนาด้านการบริการดีขึ้น ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย สร้างแรงจูงใจในด้านการบริการที่ดี การบริการด้วยใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน

7

8 หลังจากการประเมินรอบแรก ปรับปรุงใหม่เพื่อพัฒนาด้านการบริการ
แนะนำเส้นทางอาคารที่จอดรถจามจุรี 9

9 ป้อมยามทางเข้าหอสมุดกลาง

10 ป้อมยามทางเข้าลานบันทิต

11 ระเบียบปฏิบัติหน้าที่ในลานจอด
ตรวจเช็ครถ เข้า-ออก ตั่งแต่ เวลา – 18.00น. ตรวจเช็ครถที่มีสติ๊กเกอร์ สีแดง สีฟ้า สีเขียว ที่ยังไม่หมดอายุ ให้เข้าจอดในได้ รถคันไหนไม่มี สติ๊กเกอร์ หรือบุคคลภายนอก แนะนำให้ไปจอดจามจุรี 9 ยกเว้นมีการประชุมสภา ฝ่ายบริหาร แขก VIP

12 ตรวจสอบรถไม่มีสติ๊กเกอร์ที่เข้ามาจอด
ด้วยรอยยิ้ม

13 ยิ้ม ๆ (คิดไรหนอ)

14 รถไม่มีสติ๊กเกอร์ แนะนำให้ไปจอดจามจุรี 9

15 ป้ายประชาสัมพันธ์ ลานบัณฑิต

16 ลานจอดหอสมุดกลาง

17

18 ดีหน่อย สองคนช่วยกัน

19 อู้ย ไม่ไหวแล้ว เอ้า ถอยอีกๆ

20

21 ทำไมต้อง ล็อคเกียด้วยน้า
ปัญหาๆ

22

23 กิจกรรม ด้านการบริการ รุ่นที่ 10
โครงการพี่สอนน้อง กิจกรรม ด้านการบริการ รุ่นที่ 10

24

25

26 โครงการพี่สอนน้อง มีน้อง ๆ เป็นจำนวน 200 กว่า คน จึงเป็นการยากที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดอบรม เป็นรุ่น ๆ รุ่นละ 20 – 30 คน โดยจะพูดคุยกันในเรื่อง ระเบียบ วินัย รวมถึงการ บริการที่ดี โดยที่ทุกคนต้องมีใจรักในด้านบริการ และ ความปลอดภัยในทุก ๆ เรื่องของบุคลากรและบุคคลทั่วไป

27 ภาพรวมประเมินในลานจอด

28 ผลการประเมินหลังจากทำโครงการ

29 ประเมินก่อนทำโครงการ ประเมินหลังทำโครงการ
สรุป ประเมินก่อนทำโครงการ ประเมินหลังทำโครงการ ดี พอใช้ ปรับปรุง

30 สรุป เป็นโครงการ เพื่อปรับปรุงในด้านการบริการ
เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างจิตบริการที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


ดาวน์โหลด ppt โครงการก้าวใหม่ โครงการก้าวใหม่ กลุ่มรอยยิ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google