งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MFA at CHULA หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MFA at CHULA หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MFA at CHULA หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Fine and Applied Arts ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดประสงค์ เพื่อสร้างผู้นำและนักบุกเบิกศาสตร์ด้าน การออกแบบ / นักวิชาการและหัวหน้างาน ด้านการออกแบบ / เน้นการวิจัยเพื่อสร้าง ความรู้ใหม่ และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้

2 MFA at CHULA แขนงวิชา เรขศิลป์ [Graphic Design]
การออกแบบ – 2 D & 3 D / Publication / Website / Motion Graphics / environmental Graphics / Advertising Design / Semiotics เปิดสอนทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ แฟชั่นและสิ่งทอ [Fashion & Textile Design] การออกแบบ – Fashion Mechanization / Accessories / Fashion Collection / Pattern & structure / Textile & printing / Surface Technique เปิดสอนภาคนอกเวลาราชการ

3 MFA at CHULA โครงสร้างหลักสูตร รวม 42 หน่วยกิต แผน ก แผน ข
แผน ก แผน ข บังคับ แขนงวิชา เลือก วิทยานิพนธ์ งานโครงการ - 6

4 MFA at CHULA ค่าใช้จ่าย - ค่าเล่าเรียน 19,000 - ค่าธรรมเนียม 39,000
(เฉพาะภาคนอกเวลาราชการ) การติดต่อ + รายละเอียด นายสิทธานต์ จันทร์แจ่มใส / ผศ.อารยะ ศรีกัลยาณบุตร /


ดาวน์โหลด ppt MFA at CHULA หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google