งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเล่าจากงานวิจัย A Story of a Search for Research ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 15 February 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเล่าจากงานวิจัย A Story of a Search for Research ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 15 February 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องเล่าจากงานวิจัย A Story of a Search for Research ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 15 February 2012

2 คิดงานวิจัย เรื่องเล่าจากงานวิจัย ทำงานวิจัย

3 ธรรมชาติงานวิจัยเป็นงาน สร้างสรรค์

4

5 เช่นเดียวกับงานสร้างสรรค์ อื่นๆ ทักษะพื้นฐาน พัฒนาไปเรื่อยๆจน เชี่ยวชาญ มีองค์ประกอบครบ

6 ทักษะที่ต้องการ กระตือรือร้ น จมอยู่ใน ความคิด จินตนาการ มองโลกใน แง่ดี

7 กระตือรือร้น แสวงหาสิ่ง ใหม่ ฝึกทักษะใหม่ พบคนใหม่ รับรู้เรื่องใน สาขาอื่น

8 จมอยู่ในความคิด คิดแล้ว คิดอีก เปลี่ยน มุมมอง เขียนแผนที่ บันทึก ความคิด

9 จินตนาการ การพุ่งวาบของ ความคิด ใช้ อารมณ์ มองโลก ใบใหม่

10 มองโลกในแง่ดี ลองทำดูหลายๆแบบ ถ้ามีอุปสรรคมากทำอะไรได้ ก็ทำ คิดว่าล้มเหลวก็ยังได้เรียน อะไรบ้าง

11 องค์ประกอบการทำวิจัย โจทย์ ทุน คน เครื่องมือ

12 โจทย์ ไม่ใช่ทุกโจทย์ต้องมาจาก อุตสาหกรรม ไม่ใช่ทุกโจทย์ต้องใช้ทุน ไม่ใช่ทุกโจทย์ต้องมี ประโยชน์ ความอยากรู้อยากเห็นเป็น โจทย์ที่ดี

13 ทุน จำเป็นมากหรือน้อยแล้วแต่ ชนิดของงาน แต่มีทุน ไม่ได้แปลว่าจะเกิด งานที่ดี งานวิจัยที่ไม่ต้องใช้ทุนก็มี

14 คน ทำคนเดียวสะดวกแต่เหงา ทำเป็นทีมสนุก เพราะมีหลาย ความคิด ทำเป็นทีมเพราะบางอย่าง ต้องใช้ความรู้หลายอย่าง บางทีก็ทำเพราะเป็นการสอน นักศึกษา

15 ผลงานวิจัย มิได้มุ่งที่ผลลัพธ์ แต่ทุ่มเทเพื่อทำ ทำเป็นงานประจำทุกวัน ก็จะคล่องขึ้น

16 งานสร้างสรรค์ให้ ความสุข ไม่ท้อหรือเบื่อ

17 ตัวอย่าง สูตรผสมตะกั่วไร้พิษ การค้นหาลำดับโปรตีน วงจรคำนวณแบบเร็ว

18 Lead-free Solder Alloys Lead-based Solder Low cost and abundant supply Forms a reliable metallurgical joint Good manufacturability Excellent history of reliable use Toxicity Lead-free Solder No toxicity Meet Government legislations (WEEE & RoHS) Marketing Advantage (green product) Increased Cost of Non-compliant parts Variation of properties (Bad or Good)

19 Sn-Ag-Cu (SAC) Solder Advantage Sufficient Supply Good Wetting Characteristics Good Fatigue Resistance Good overall joint strength Limitation Moderate High Melting Temp Long Term Reliability Data

20

21

22

23 prabhas@chula.ac.th www.cp.eng.chula.ac.th/faculty/pjw/


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเล่าจากงานวิจัย A Story of a Search for Research ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 15 February 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google