งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเล่าจากงานวิจัย A Story of a Search for Research

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเล่าจากงานวิจัย A Story of a Search for Research"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องเล่าจากงานวิจัย A Story of a Search for Research
ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 15 February 2012

2 คิดงานวิจัย เรื่องเล่าจากงานวิจัย ทำงานวิจัย

3 ธรรมชาติงานวิจัยเป็นงานสร้างสรรค์

4

5 เช่นเดียวกับงานสร้างสรรค์อื่นๆ
ทักษะพื้นฐาน พัฒนาไปเรื่อยๆจนเชี่ยวชาญ มีองค์ประกอบครบ

6 ทักษะที่ต้องการ กระตือรือร้น จมอยู่ในความคิด จินตนาการ มองโลกในแง่ดี

7 รับรู้เรื่องในสาขาอื่น
กระตือรือร้น แสวงหาสิ่งใหม่ ฝึกทักษะใหม่ พบคนใหม่ รับรู้เรื่องในสาขาอื่น

8 เขียนแผนที่ บันทึกความคิด
จมอยู่ในความคิด คิดแล้วคิดอีก เปลี่ยนมุมมอง เขียนแผนที่ บันทึกความคิด

9 การพุ่งวาบของความคิด
จินตนาการ การพุ่งวาบของความคิด ใช้อารมณ์ มองโลกใบใหม่

10 มองโลกในแง่ดี ลองทำดูหลายๆแบบ ถ้ามีอุปสรรคมากทำอะไรได้ก็ทำ คิดว่าล้มเหลวก็ยังได้เรียนอะไรบ้าง

11 องค์ประกอบการทำวิจัย
โจทย์ ทุน คน เครื่องมือ

12 โจทย์ ไม่ใช่ทุกโจทย์ต้องมาจากอุตสาหกรรม ไม่ใช่ทุกโจทย์ต้องใช้ทุน ไม่ใช่ทุกโจทย์ต้องมีประโยชน์ ความอยากรู้อยากเห็นเป็นโจทย์ที่ดี

13 ทุน จำเป็นมากหรือน้อยแล้วแต่ชนิดของงาน แต่มีทุน ไม่ได้แปลว่าจะเกิดงานที่ดี งานวิจัยที่ไม่ต้องใช้ทุนก็มี

14 คน ทำคนเดียวสะดวกแต่เหงา ทำเป็นทีมสนุก เพราะมีหลายความคิด ทำเป็นทีมเพราะบางอย่างต้องใช้ความรู้หลายอย่าง บางทีก็ทำเพราะเป็นการสอนนักศึกษา

15 ผลงานวิจัย มิได้มุ่งที่ผลลัพธ์ แต่ทุ่มเทเพื่อทำ ทำเป็นงานประจำทุกวัน ก็จะคล่องขึ้น

16 งานสร้างสรรค์ให้ความสุข
ไม่ท้อหรือเบื่อ

17 ตัวอย่าง สูตรผสมตะกั่วไร้พิษ การค้นหาลำดับโปรตีน วงจรคำนวณแบบเร็ว

18 Lead-free Solder Alloys
Lead-based Solder Low cost and abundant supply Forms a reliable metallurgical joint Good manufacturability Excellent history of reliable use Toxicity Lead-free Solder No toxicity Meet Government legislations (WEEE & RoHS) Marketing Advantage (green product) Increased Cost of Non-compliant parts Variation of properties (Bad or Good)

19 Sn-Ag-Cu (SAC) Solder Advantage Sufficient Supply
Good Wetting Characteristics Good Fatigue Resistance Good overall joint strength Limitation Moderate High Melting Temp Long Term Reliability Data

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเล่าจากงานวิจัย A Story of a Search for Research

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google