งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Plant Senescence -Program cell death (PCD) - การตายของเซล์พืชเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น และเป็นองค์ประกอบของการตอบสนองต่อความเครียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Plant Senescence -Program cell death (PCD) - การตายของเซล์พืชเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น และเป็นองค์ประกอบของการตอบสนองต่อความเครียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Plant Senescence -Program cell death (PCD) - การตายของเซล์พืชเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น และเป็นองค์ประกอบของการตอบสนองต่อความเครียด จากสิ่งมีชีวิต (biotic stress) และสิ่งไม่มีชีวิต (abiotic stress) - เป็นกระบวนการที่มีการควบคุมตั้งแต่การเริ่มต้น (initiation) และการก่อให้เกิดการตายของเซลล์ (execution) โดยพืช - สรุป : เป็นกลไกในการควบคุมการตายของ cell อย่างเป็น ระบบ

2 - แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. การวาย (senescence) และ 2. Hypersensitive response (HR) การตายของ cell เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว -Senescence: เป็นกระบวนการที่ตายของ cell ของเนื้อเยื่อ พืชที่เกิดขึ้นช้า ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายของวงจรอายุ ของเนื้อเยื่อชนิดนั้น ๆ -HR: เป็นการตอบสนองต่อการเข้าทำลายของเชื้อโรคผ่าน การตอบสนองโดยสั่งการให้ cell ที่อยู่รอบๆ บริเวณที่เชื้อ โรคเข้าทำลายเพื่อเป็นการตัดการแพร่ระบาดและตัดการ ขนส่งอาหารไปให้เชื้อโรคนั้นๆ ได้เจริญเติบโต เป็นการ จำกัดบริเวณของการทำลายของเชื้อโรค เสมือนหนึ่งเป็น การฆ่าตัวตายหรือเสียสละตัวเองของ cell ที่อยู่ใกล้ๆ บริเวณที่เชื้อโรคเข้าทำลายเพื่อให้ cell หรือเนื้อเยื่อส่วน อื่นๆ อยู่รอด

3 ภาพข้างบนเป็นการแสดงกระบวนการ Apoptosis หรือ PCD ในเซลล์สัตว์ Chromatin condenses Nuclear and plasma membrane Apoptotic bodies are formed and engulfed by phagocytes Narcosis of damaged cells Rupture of membrane Release of cellular contents Tissue inflammation

4 Autophagy in Baker’s yeast -Autophagosomes –engulf cytosol (+organelles) then taken into vacuole and hydrolyzed by hydrolytic enzymes. Plant cell Yeast

5 PCD in cereal aleurone layer shows autophagy.

6 PCD processes in plant

7

8 Overview of Plant Senescence Senescence is PCD process w/ terminal stage of development in both vegetative and reproductive organs. เซลล์ที่วายจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในและยังมี กระบวนการ metabolism ปกติ Arabidopsis thaliana

9 4-O-clock flower 5-6 น.13-14 น. มีการวายภายใน 1 วัน

10 การวายเป็นกระบวนการที่มีการควบคุม อย่างเข้มงวดซึ่งมีกระบวนการ metabolism ใหม่ถูกสร้างขึ้นมา และกระบวนการ metabolism บางอย่าง ถูกปิดลง ขั้นตอนการเกิดการวาย

11 การวายในใบและผล - มีการเปลี่ยนแปลงของ organells ภายใน cell อย่างมาก -esp. plastids of mesophylls and parenchyma cells ในเปลือก (pericarp) -Chloroplasts of mesophyll cells ของใบและผลอ่อน เปลี่ยนเป็น gorontoplasts และ chromoplasts ก่อนที่โครงสร้างจะยุบตัว

12 YG= ระยะใบคลี่เต็มที่ ; MG1= ใบจากต้นที่ให้ดอก ; MG2= ใบจากต้นที่ให้ผล ; S1, S2, S3= ใบจากผลระยะต่าง ๆ SAG = Senescence-associated gene

13 Pathway of chlorophyll degradation

14 ในผลไม้ที่สุกและใบที่เปลี่ยนสีในพืชผลัดใบ การสูญเสีย chlorophyll จะเผยให้เห็น carotenoids ที่มีอยู่แล้วข้างในไม่ได้ เกิดจากการสังเคราะห์ใหม่

15 แต่บางชนิดมีการสังเคราะห์ carotenoids ขึ้นมาใหม่ผ่าน Isoprenoid pathway เช่น Lycopene ในมะเขือเทศและพริกหวาน

16 Pigment

17 Protein metabolism (photosynthesis)

18 Protein metabolism

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57


ดาวน์โหลด ppt Plant Senescence -Program cell death (PCD) - การตายของเซล์พืชเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น และเป็นองค์ประกอบของการตอบสนองต่อความเครียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google