งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขณะ Review quiz ให้กด เพื่อไปหน้าถัดไป 1. ใน pattern ของวงแหวนนิวตัน เมื่อ พิจารณาใกล้ขอบของ pattern พบว่าวง แหวนมืด Correct - Click anywhere to continue.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขณะ Review quiz ให้กด เพื่อไปหน้าถัดไป 1. ใน pattern ของวงแหวนนิวตัน เมื่อ พิจารณาใกล้ขอบของ pattern พบว่าวง แหวนมืด Correct - Click anywhere to continue."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขณะ Review quiz ให้กด เพื่อไปหน้าถัดไป 1. ใน pattern ของวงแหวนนิวตัน เมื่อ พิจารณาใกล้ขอบของ pattern พบว่าวง แหวนมืด Correct - Click anywhere to continue Incorrect - Click anywhere to continue You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely You must answer the question before continuing Enter A) อยู่ใกล้กันมากขึ้นและมีความบางของวงมากขึ้น B) อยู่ใกล้กันมากขึ้นแต่ความหนาของวงยังคงเท่ากัน C) อยู่ห่างเท่ากันแต่มีความบางของวงมากขึ้น D) อยู่ห่างกันมากขึ้นและมีความบางของวงมากขึ้น

2 2. เมื่อใส่ของเหลวแทนที่ช่องว่าง ( อากาศ ) ระหว่างเลนส์ และแผ่นแก้ว ในชุดทดลองวงแหวนนิวตัน พบว่า เส้นผ่าน ศูนย์กลางของวงแหวนที่ 10 เปลี่ยนจาก 1.50 เป็น 1.31 cm จงหาดัชนีหัก เหของของเหลว ขณะ Review quiz ให้กด เพื่อไปหน้าถัดไป Correct - Click anywhere to continue Incorrect - Click anywhere to continue You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely You must answer the question before continuing Enter A)1.12 B)1.25 C)1.31 D)1.50

3 3. ในชุดทดลองวงแหวนนิวตัน เลนส์นูนแกม ระนาบ ( n=1.52 ) เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 10.0 cm วางบนแผ่นแก้ว เมื่อแสง  = 650 nm ตกตั้งฉาก พบว่าเกิดวงแหวนสว่าง 55 วง โดยวงสุดท้าย เกิดที่ขอบของเลนส์พอดี จงหารัศมีความโค้งของเลนส์ ในหน่วยเมตร ขณะ Review quiz ให้กด เพื่อไปหน้าถัดไป Correct - Click anywhere to continue Incorrect - Click anywhere to continue You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely You must answer the question before continuing Enter A)25.5 B)35.8 C)40.6 D)70.6

4 4. ในชุดทดลองวงแหวนนิวตัน รัศมีความโค้ง ของเลนส์คือ 5 m และ เส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์คือ 20 mm จงหา ว่าเกิดวงแหวนนิวตันกี่วง สมมติ  = 589 nm ขณะ Review quiz ให้กด เพื่อไปหน้าถัดไป Correct - Click anywhere to continue Incorrect - Click anywhere to continue You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely You must answer the question before continuing Enter A)54 B)44 C)34 D)24

5 Interference Review QuizContinue คำถามทั้งหมด {total-questions} ตอบถูก {correct-questions} คิดเป็น {percent}

6 Click here


ดาวน์โหลด ppt ขณะ Review quiz ให้กด เพื่อไปหน้าถัดไป 1. ใน pattern ของวงแหวนนิวตัน เมื่อ พิจารณาใกล้ขอบของ pattern พบว่าวง แหวนมืด Correct - Click anywhere to continue.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google