งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2. การเคลื่อนที่แบบหมุน. 2 ตัวแปรในการเคลื่อนที่ แบบหมุน มุม  x y z x y r l [Rad]  ll.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2. การเคลื่อนที่แบบหมุน. 2 ตัวแปรในการเคลื่อนที่ แบบหมุน มุม  x y z x y r l [Rad]  ll."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 2. การเคลื่อนที่แบบหมุน

2 2 ตัวแปรในการเคลื่อนที่ แบบหมุน มุม  x y z x y r l [Rad]  ll

3 3 ความเร็วเชิงมุม z x y [Rad/s] x y  ll ll ll

4 4 ความเร่งเชิงมุม z x y [Rad/s 2 ] x  ll ll ll y aTaT

5 5 a net aCaC aTaT v1v1 v2v2 r1r1 r2r2 “ ความเร็ว เปลี่ยนขนาด เกิดความเร่งสัมผัส ” v1v1 v2v2 VV r1r1 r2r2 rr “ ความเร็ว เปลี่ยนทิศ เกิดความเร่งสู่ศูนย์กลาง ”

6 6 การหมุนที่มี  คงที่ = คงที่   t  

7 7 Ex ล้อขนาดรัศมี 30 cm ถูกเร่งจากหยุดนิ่ง ด้วย  คงที่ 0.6 rad/s 2 จงหาความเร่งสุทธิของจุดๆหนึ่งที่ขอบล้อขณะที่ วิ่งไปได้ 2 วินาที  v  =  0 +  t = 0.6(2) = 1.2 rad/s a C = v 2 /r =  2 r  =1.2 2 0.3 = 0.43 rad/s 2 a T =  r  =0.18 rad/s 2 a net = (0.43 2 + 0.18 2 ) 1/2 = 0.46 rad/s 2 aCaC aTaT a net 23 o

8 8 พลศาสตร์ของ การหมุน  x y r FTFT m aTaT ( จุดอนุภาค ) โดยที่ I - moment of inertia ความเฉื่อยต้านการหมุน ( รอบจุดอ้างอิง )

9 9 กรณีวัตถุเกร็ง R FTFT a T,1 r1r1 o m1m1

10 10 Download ได้ จาก web

11 11 Ex 10.0 kg จงหาความตึงในเส้นเชือกและ ความเร่งเชิงมุมของแผ่นจาน 10 cm 2.0 kg 10.0 kg 10 cm 2.0 kg T T mg

12 12 T mg a T  R M Rad/s 2 ( เชือกไม่ยืด - หด )

13 13 โมเมนตัมเชิงมุม o r prpr  ผลจาก P ตามแนวกวาดมุม

14 14 O  riri vivi pipi mimi L0L0 riri เป็นจริงเฉพาะบางรูปทรงและบางลักษณะการหมุน

15 15 การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม และ “ อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าทอร์คสุทธิ ” “ ถ้าไม่มีภายทอร์คเนื่องจากแรงภายนอกกระทำ โมเมนตัมเชิงมุมระบบมีค่าคงที่เสมอ ”

16 16 ขณะที่แมวบิดตัวกลับลงสู่พื้นใน ท่ายืน อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม หรือไม่ ? ท่อนหัวและ ท่อนหาง บิดตัวในทิศ ตรงกันข้าม Download ได้ จาก web

17 17 Physics of ballet เริ่มต้น หมุน หดมือเข้า กางมือ ออก การหมุน หยุดลง หดมือเข้า หมุนต่อ


ดาวน์โหลด ppt 1 2. การเคลื่อนที่แบบหมุน. 2 ตัวแปรในการเคลื่อนที่ แบบหมุน มุม  x y z x y r l [Rad]  ll.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google