งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. การเคลื่อนที่แบบหมุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. การเคลื่อนที่แบบหมุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. การเคลื่อนที่แบบหมุน
2. การเคลื่อนที่แบบหมุน

2 ตัวแปรในการเคลื่อนที่แบบหมุน
z มุม [Rad] y x Dl y r Dq l q x

3 Dl Dl Dl y Dq [Rad/s] Dq Dq ความเร็วเชิงมุม x z y x

4 x Dq Dl y ความเร่งเชิงมุม [Rad/s2] z aT y x

5 “ความเร็ว เปลี่ยนขนาด เกิดความเร่งสัมผัส”
v1 v2 r1 r2 “ความเร็ว เปลี่ยนขนาด เกิดความเร่งสัมผัส” v1 v2 DV r1 r2 Dr “ความเร็ว เปลี่ยนทิศ เกิดความเร่งสู่ศูนย์กลาง” anet aC aT

6 การหมุนที่มี a คงที่ = คงที่ w w w w0 t

7 Ex ล้อขนาดรัศมี 30 cm ถูกเร่งจากหยุดนิ่งด้วย a คงที่ 0
Ex ล้อขนาดรัศมี 30 cm ถูกเร่งจากหยุดนิ่งด้วย a คงที่ rad/s จงหาความเร่งสุทธิของจุดๆหนึ่งที่ขอบล้อขณะที่วิ่งไปได้ 2 วินาที w v w = w0+a t = 0.6(2) = 1.2 rad/s aC = v2/r = w2r = = 0.43 rad/s2 aT = ar =0.18 rad/s2 anet = ( )1/2 = 0.46 rad/s2 aC aT anet 23o

8 ความเฉื่อยต้านการหมุน (รอบจุดอ้างอิง)
พลศาสตร์ของการหมุน y FT (จุดอนุภาค) aT m r q x โดยที่ I - moment of inertia ความเฉื่อยต้านการหมุน (รอบจุดอ้างอิง)

9 กรณีวัตถุเกร็ง FT R aT,1 m1 r1 o

10 Download ได้จาก web

11 Ex จงหาความตึงในเส้นเชือกและ ความเร่งเชิงมุมของแผ่นจาน 2.0 kg 10 cm
T mg 10.0 kg

12 T a R (เชือกไม่ยืด-หด) M T mg a Rad/s2

13 โมเมนตัมเชิงมุม q pr r o ผลจาก P ตามแนวกวาดมุม

14 เป็นจริงเฉพาะบางรูปทรงและบางลักษณะการหมุน
O w ri vi pi mi L0 เป็นจริงเฉพาะบางรูปทรงและบางลักษณะการหมุน

15 การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
และ “อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าทอร์คสุทธิ” “ถ้าไม่มีภายทอร์คเนื่องจากแรงภายนอกกระทำ โมเมนตัมเชิงมุมระบบมีค่าคงที่เสมอ”

16 ขณะที่แมวบิดตัวกลับลงสู่พื้นในท่ายืน อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม หรือไม่?
ขณะที่แมวบิดตัวกลับลงสู่พื้นในท่ายืน อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม หรือไม่? ท่อนหัวและท่อนหาง บิดตัวในทิศตรงกันข้าม Download ได้จาก web

17 Physics of ballet กางมือออก เริ่มต้น หมุน การหมุนหยุดลง หดมือเข้า
หมุนต่อ


ดาวน์โหลด ppt 2. การเคลื่อนที่แบบหมุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google