งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น (Law of Conservation of Linear Momentum) กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น (Law of Conservation of Linear Momentum) พิจารณาการชนของวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น (Law of Conservation of Linear Momentum) กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น (Law of Conservation of Linear Momentum) พิจารณาการชนของวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น (Law of Conservation of Linear Momentum) กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น (Law of Conservation of Linear Momentum) พิจารณาการชนของวัตถุ 2 ก้อน

2 แสดงว่า ระบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วย มวลสองก้อนวิ่งมาชนกัน แรงซึ่งเกิด จากการชนเป็นแรงภายในระบบซึ่งไม่มี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของ ระบบ หรือถ้ามีแรงภายนอกมากระทำ ขณะชนกันถือว่ามีค่าน้อยมากเมื่อ เทียบกับแรงภายใน แสดงว่าโมเม นตัมของระบบก่อนชน (Momentum of a System Collision Initial) เท่ากับ โมเมนตัมของระบบหลังชน (Momentum of a System Collision Final)

3 จะได้ ว่า แสดงว่า ความเร็วของจุดศูนย์กลาง มวลมีค่าคงที่ตลอดตั้งแต่ก่อนการชน ถึงหลังการชนและไม่เปลี่ยนแปลง หรือ


ดาวน์โหลด ppt กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น (Law of Conservation of Linear Momentum) กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น (Law of Conservation of Linear Momentum) พิจารณาการชนของวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google