งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติที่ดีในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทำงานครั้งเดียว ได้ผลทวีคูณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติที่ดีในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทำงานครั้งเดียว ได้ผลทวีคูณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บคณะให้ไว ...ส่งข่าวลงเทวาลัยแล้วยังไงต่อ..
แนวปฏิบัติที่ดีในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทำงานครั้งเดียว ได้ผลทวีคูณ จัดทำโดย อ.เนณุภา สุภเวชย์ นางพรลภัส เชวงวณิชยา นางกัญญ์กนก สิงหฤกษ์

2 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บคณะให้ไว ...ส่งข่าวลงเทวาลัยแล้วยังไงต่อ..
โดยปกติแล้ว ภาควิชาประชาสัมพันธ์ข่าว โดยส่งข่าวลงจดหมายข่าวเทวาลัย และอาจประชาสัมพันธ์ทางสื่ออื่นๆอีก...

3 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น...
คณะส่งจดหมายข่าวเทวาลัยไปยังหน่วยงานต่างๆ คณะนำจดหมายข่าวขึ้นเว็บไซต์ + ปฏทินกิจกรรม คณะนำข้อมูลไปลงระบบข้อมูลกิจกรรมคุณภาพฯ ของฝ่ายประกันคุณภาพ

4 แต่ข่าวกิจกรรมนั้นๆ ไม่ได้ขึ้นหน้า 1 ของเว็บคณะฯ
ต้องเข้าไปหน้าจดหมายข่าวเทวาลัย หรือหน้าปฏิทินกิจกรรม...

5 ซึ่งรายละเอียดน้อย และไม่มีภาพประกอบสวยๆ

6 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้นำไฟล์ที่ส่งลงเทวาลัย ขึ้นระบบข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย
เนื่องจากข่าวจากระบบจะปรากฏที่ หน้าแรกของเว็บคณะฯด้วย...

7 ดังนั้น ... Before

8 ดังนั้น ... After

9 สรุปแนวปฎิบัติที่ดีในการประชาสัมพันธ์
เมื่อพ้นวันจัดกิจกรรมจริงแล้ว อย่าลืมส่งรายงานกิจกรรมคุณภาพประจำวัน จำนวนคนที่เข้าร่วมจริงให้ด้วย

10 แบบฟอร์มนี้ดาวน์โหลดได้จาก เมนูอาจารย์-บุคลากร เลือกเมนูงานประกันคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติที่ดีในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทำงานครั้งเดียว ได้ผลทวีคูณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google