งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการใช้สื่อ การเคลื่อนไหวทาง สังคม. ปัญหาของฉัน ใครอยาก รู้ ? ● กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดว่าต้องการสื่อสารถึงใคร ● กำหนด ‘ สาร ’ ที่ต้องการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการใช้สื่อ การเคลื่อนไหวทาง สังคม. ปัญหาของฉัน ใครอยาก รู้ ? ● กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดว่าต้องการสื่อสารถึงใคร ● กำหนด ‘ สาร ’ ที่ต้องการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการใช้สื่อ การเคลื่อนไหวทาง สังคม

2 ปัญหาของฉัน ใครอยาก รู้ ? ● กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดว่าต้องการสื่อสารถึงใคร ● กำหนด ‘ สาร ’ ที่ต้องการสื่อสาร ● กำหนด ‘ ช่องทางการสื่อสาร ’

3 รูปแบบและกระบวนการสื่อสาร จากการชุมนุม สู่ตัวอักษร

4 เรื่องของคนอุดร ? ยกป้าย... ภาพเป็นข่าว

5 เรื่องของแรงงาน ? เดินรณรงค์

6 เรื่องของโรฮิงญา ?

7 เรื่องของเธอ ? รณรงค์เชิงสัญลักษณ์

8 สื่อสาธารณะ

9 โปสการ์ด.. ส่งถึงใคร ? ต้องการให้ใครมีส่วนร่วมบ้าง ?

10 จัดกิจกรรม ● อย่าลืมให้ ความสำคัญกับ สถานที่จัดงาน

11 การรณรงค์โดยใช้บุคคลสำคัญเป็น Presenter

12 รณรงค์ออนไลน์

13

14

15 การรณรงค์หาทุน การผลิตของที่ระลึก ต้องคำนึงถึง แรงจูงใจที่จะให้คน ซื้อด้วย

16

17

18 รณรงค์แบบไหน D? • 1. ใบแถลงข่าว + รูป • 2. จดหมายเปิดผนึก • 3. พานักข่าวลงพื้นที่ • 4. ผลิตสื่อรณรงค์ • โปสเตอร์, เสื้อยืด, แก้วน้ำ, เข็มกลัด ฯลฯ • 5. จัดกิจกรรม • 6. ชุมนุมประท้วง, ปิดถนน ฯลฯ • 7. ล็อบบี้ • 8. เขียนบทความ พิมพ์หนังสือ

19 ข้อแนะนำ • ปัจจุบัน มีช่องทางการสื่อสารเพื่อการรณรงค์มากขึ้น ไม่ จำเป็นต้องยึดติดกับสื่อกระแสหลัก และการณรงค์รูป แบบเดิมๆ • การณรงค์ผ่านเครือข่ายทางสังคม เช่น เว็บไซด์ข่าว ออนไลน์, facebook, twitter, ฯลฯ • การผลิตสื่อรณรงค์ ควรคำนึงถึงความสวยงาม และการใช้ งานด้วย • การจัดกิจกรรมรณรงค์ ควรพัฒนารูปแบบให้ดึงดูดความ สนใจผู้เข้าร่วมจากแวดวงอื่นๆ • อย่ารณรงค์ด้วยการยัดเยียดข้อมูลให้สื่อ และสังคม


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการใช้สื่อ การเคลื่อนไหวทาง สังคม. ปัญหาของฉัน ใครอยาก รู้ ? ● กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดว่าต้องการสื่อสารถึงใคร ● กำหนด ‘ สาร ’ ที่ต้องการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google