งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพบปะกันในชีวิตประจำวันตามปกติแล้วจะมีการ ทักทายกันตามธรรมเนียม สำหรับประชาชนที่พูดภาษาอังกฤษ มักจะใช้คำหรือ ข้อความที่มีความหมายว่า “ สวัสดี ” ในช่วงเวลาและกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพบปะกันในชีวิตประจำวันตามปกติแล้วจะมีการ ทักทายกันตามธรรมเนียม สำหรับประชาชนที่พูดภาษาอังกฤษ มักจะใช้คำหรือ ข้อความที่มีความหมายว่า “ สวัสดี ” ในช่วงเวลาและกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพบปะกันในชีวิตประจำวันตามปกติแล้วจะมีการ ทักทายกันตามธรรมเนียม สำหรับประชาชนที่พูดภาษาอังกฤษ มักจะใช้คำหรือ ข้อความที่มีความหมายว่า “ สวัสดี ” ในช่วงเวลาและกับ บุคคลที่แตกต่างกันดังนี้

3 Good morning Good morning แปลว่า สวัสดี ( ตอนเช้า ) ใช้กับบุคคลโดยทั่วไป ตั้งแต่เวลาเช้าหรือหลังเที่ยงคืนถึงเวลาเที่ยงวัน หรือเวลาอาหารกลางวัน

4 Good morning Pat. สวัสดีตอนเช้าจ๊ะแพท Good morning Ben. สวัสดีตอนเช้าจ๊ะเบน

5 Good afternoon Good afternoon แปลว่า สวัสดี ( ตอนบ่าย ) ใช้กับ บุคคลโดยทั่วๆไป ตั้งแต่หลังเวลาเที่ยงวันหรือเวลาอาหารกลางวันจน ไปถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน หรือราวหกโมงเย็น

6 Good afternoon. สวัสดีตอนกลางวัน Good afternoon. สวัสดีตอนกลางวัน

7 Good evening Good evening แปลว่า สวัสดี ( ตอนค่ำ ) ใช้กับบุคคล โดยทั่ว ๆ ไปตั้งแต่เวลาหลังหกโมงเย็นไปแล้ว

8 Good evening. สวัสดีตอนเย็น Good evening. สวัสดีตอนเย็น

9 Hello / Hi Hello และ Hi แปลว่า สวัสดี ใช้กับบุคคลที่ สนิทเป็นกันเองหรือ ในการทักทายที่มิได้เป็นพิธีการ เราจะไม่ใช้กับ ผู้ใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามอาจใช้กับพ่อแม่ หรือผู้ที่สนิท กันได้ในบางโอกาส สำหรับการตอบนั้น ผู้ตอบก็กล่าว เช่นเดียวกับผู้ทักทาย

10

11 http://priwaneng1.blogspot.com/2012/09/gree tings.html http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=633 46d2e3a21bf63 อ้างอิง

12 จัดทำโดย เด็กหญิงผกามาศ ยอดสง่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt การพบปะกันในชีวิตประจำวันตามปกติแล้วจะมีการ ทักทายกันตามธรรมเนียม สำหรับประชาชนที่พูดภาษาอังกฤษ มักจะใช้คำหรือ ข้อความที่มีความหมายว่า “ สวัสดี ” ในช่วงเวลาและกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google