งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โทรศัพท์ในทางธุรกิจนั้นเหมือนกับการใช้ โทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ อย่างอื่น ตรงที่จะมีบทให้เรา เล่นอยู่สองบทคือ บทผู้เรียกสายและบทผู้รับสาย แต่ ภาษาที่พูดในทางธุรกิจนี้จะแตกต่างไปจากภาษาที่เรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โทรศัพท์ในทางธุรกิจนั้นเหมือนกับการใช้ โทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ อย่างอื่น ตรงที่จะมีบทให้เรา เล่นอยู่สองบทคือ บทผู้เรียกสายและบทผู้รับสาย แต่ ภาษาที่พูดในทางธุรกิจนี้จะแตกต่างไปจากภาษาที่เรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การใช้โทรศัพท์ในทางธุรกิจนั้นเหมือนกับการใช้ โทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ อย่างอื่น ตรงที่จะมีบทให้เรา เล่นอยู่สองบทคือ บทผู้เรียกสายและบทผู้รับสาย แต่ ภาษาที่พูดในทางธุรกิจนี้จะแตกต่างไปจากภาษาที่เรา ใช้พูดทางโทรศัพท์ ในกรณีทั่วๆไปบ้างเล็กน้อย กล่าวคือ การใช้โทรศัพท์ในทางธุรกิจจะเป็นภาษาพูดที่ ค่อนข้างเป็นงานเป็นการ มีความจริงจังมากขึ้น มีลูกเล่น น้อยหรือแทบจะไม่มีเลย อย่างเช่นในกรณีที่มีคน โทรศัพท์มาที่บ้าน เมื่อรับสาย เราอาจจะพูดทักทายไป เพียง hello หรือ hi เท่านั้น แต่การพูดทักทายทาง โทรศัพท์ในวงธุรกิจนั้นแตกต่างกันไป หากคุณเป็น ผู้เรียกสาย คุณมักไม่ได้คุยกับบุคคลที่ต้องการในทันที แต่จะพบโอเปอเรเตอร์ หรือผู้รับสาย ( บางหน่วยงานอาจ ไม่มีโอเปอเรเตอร์ไว้รับสายเป็นการเฉพาะ แต่ให้ พนักงานช่วยกันรับสาย ) เป็นด่านแรก คำพูดที่ใช้ในการ ทักทายก็แตกต่างกันออกไป หรือหากคุณเป็นผู้รับสาย กรณีที่คุณเป็นโอเปอเรเตอร์ และไม่ใช่โอเปอเรเตอร์ ก็มี วิธีพูดที่แตกต่างกันออกไป

3 การทักทายกันทางโทรศัพท์ในการติดต่อทาง ธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ มีดังนี้เมื่อรับสายในห้องทำงานรวม  ชื่อบริษัท / ชื่อกอง / ชื่อแผนก ซึ่งอาจสลับที่ กัน Good morning / afternoon/evening และอาจปิด ท้ายด้วย May/Can/Could I help you ? เช่น Thai Airways. Good morning. Good afternoon. Customer Service. Can I help you? สำหรับการพูดชื่อบริษัทนั้นนิยมไม่นิยมพูดชื่อ เต็ม เช่น Thai Airways International Public Company Limited โดยเฉพาะสามคำหลัง คือ Public Company Limited นั้นไม่เป็นที่นิยมพุดกัน นอกจากนี้ คำกล่าว สวัสดี ก็นิยมใช้ Good morning / afternoon /evening แทน Hello หรือ Hi ที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเองมากไป

4 เมื่อรับสายในห้องทำงานส่วนตัว  ชื่อและนามสกุล ตามด้วย May I help you?  ชื่อและนามสกุล ’s office อาจตามด้วย May I help you? เช่น John Campisi. May I help you> Good morning. Mr.Nolan Mayer’soffice. May I help you? Bob Ivy’s office.

5 ในกรณีที่คุณเป็นผู้เรียกสาย หลังจากที่ผู้รับสายปลายทางได้กล่าวทักทายแล้ว คุณอาจเลือกพูดอย่างใดอย่างหนึ่งตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ ในสถานการณ์ทั่วไป ( เมื่อผู้รับไม่ใช่ โอเปอเรเตอร์ )  Good morning/afternoon/evening. This is ชื่อและนามสกุลของเรา of ชื่อบริษัท  My name is ชื่อและนามสกุลของเรา. I’m calling from ชื่อบริษัท  This is ขื่อและนามสกุล (speaking) เช่น  Good morning. This is Paul Burke of Nestle.  My name is Jill Brown. I’m calling from Fedmart.  This is Clark Kent.

6 ในกรณีที่โอเปอเรเตอร์เป็นผู้รับ เราไม่จำเป็นต้อง แจ้งชื่อหรือชื่อบริษัทจองเราให้โอเปอเรเตอร์ทราบ เรา สามารถแจ้งวัตถุประสงค์ของการโทรศัพท์ไปได้เลยว่า ต้องการพูดกับใครหรือติดต่อกับหมายเลขใด แต่หากจะ กล่าว Good morning/ afternoon /evening ก่อนที่จะแจ้ง วัตถุประสงค์ให้โอเปอเรเตอร์ทราบก็ไม่เป็นการเสียหาย และกลับเป็นสิ่งที่ดี

7 สถานการณ์ตัวอย่างการทักทายเมื่อเริ่มพูดโทรศัพท์ 1. เมื่อรับสายในห้องทำงานรวม ผู้รับ Good morning. IBM. May I help you? ผู้เรียก Good morning. My name is Larry Brown. I’m calling from Sony. 2. เมื่อรับสายในห้องทำงานส่วนตัว ผู้รับ John Campsiri’s office. Can I help you? ผู้เรียก Good morning. This is Steve Ellis of Chrysler. 3. เมื่อโอเปอเรเตอร์เป็นผู้รับสาย ผู้รับ Operator ผู้เรียก Good afternoon

8 เมื่อรับโทรศัพท์ในห้องทำงาน รวมและใช้ชื่อบริษัท GoodI help you Example:Norcom. Good morning. May I help you? 1.IBM. ……….. afternoon. Can …………….? 2.Xerox, ………….. evening. Could …………..? 3.Nestle. ………… morning. Can …………..? 4.CP. ………….. afternoon. May …………..? 5.Telecom. ……….. evening. Could …………?

9 เมื่อรับโทรศัพท์ในห้องทำงานรวมและใช้ ชื่อฝ่ายหรือชื่อแผนก Good Example: Good morning. Customer Service. Can I help you help you? 1.……. afternoon. Guest Relations. May ……….? 2.……. evening. Advertising Department. Can……? 3.……. morning. Sales Section. Could …….? 4.……. afternoon. Marketing Division. May …….? 5.……. evening. Personnel Section. Can ……….?

10 เมื่อรับโทรศัพท์ในห้อง ทำงานส่วนตัว I help you Exercise 3 : Marc Platt. May I help you? 1.Susan Jones. Can …………? 2.Brian Forster. Could ……….? 3.Jodie Bloom. May …….? 4.Kate Mos. Could ………? 5.Alex Schroeder. Can ………..?

11 ในกรณีที่เราเป็นฝ่าย เรียกสาย Nolan Mayer’s office. May I help you? Example : ผู้รับ Nolan Mayer’s office. May I help you? Good morning ผู้เรียก Good morning. This is Melody Bradford of IBM. 1. ผู้รับ ……………………………..? ผู้เรียก ……………….. My name is Judy Holiday. I’m calling from JC Penny. 2. ผู้รับ ……………………………………? ผู้เรียก ………………….. This is David Simon of Ford.

12 3. ผู้รับ ………………………..? ผู้เรียก ………………. This is Dawn Pearson speaking. 4. ผู้รับ ………………………..? ผู้เรียก ……… I’m Bobby Burke. I’m calling from Fed Express. 5. ผู้รับ ………………………? ผู้เรียก ……………. This is Amy Grant speaking. I’m calling from Foodmart.

13


ดาวน์โหลด ppt การใช้โทรศัพท์ในทางธุรกิจนั้นเหมือนกับการใช้ โทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ อย่างอื่น ตรงที่จะมีบทให้เรา เล่นอยู่สองบทคือ บทผู้เรียกสายและบทผู้รับสาย แต่ ภาษาที่พูดในทางธุรกิจนี้จะแตกต่างไปจากภาษาที่เรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google