งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แจ้งวัตถุประสงค์ ในการโทรศัพท์มา Explaining Purpose of Call.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แจ้งวัตถุประสงค์ ในการโทรศัพท์มา Explaining Purpose of Call."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แจ้งวัตถุประสงค์ ในการโทรศัพท์มา Explaining Purpose of Call

2 หลังจากที่ได้กล่าวทักทายกันเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นบทของผู้เรียกสายที่จะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ ของการโทรศัพท์มาในครั้งนี้ให้ผู้รับสายได้ทราบ ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ๆคือ 1. ต้องการพูดสายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ 2. ต้องการสอบถามข้อมูล ในบทนี้ จะกล่าวถึงการโทรศัพท์เพื่อการสอบถามข้อมูล ( asking for information) ก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้เสมอในการติดต่อธุรกิจขั้นเริ่มแรก

3 คำพูดที่มักใช้ถามเพื่อขอรายละเอียดข้อมูล นั้น ได้แก่
I’m calling about/for………. I’m calling to ask about ………….. I’d like some information on / about ……….. Can / Could you tell/give ………..? I’m phoning to let you know the details of …………………. It’s about …….. I’m ringing to tell you about ……… Can you give me a/an idea/detail/scope of ……………? I’m calling to ……….*

4 หลังคำพูดเกือบทั้งหมด (ยกเว้นที่มีเครื่องหมาย
หลังคำพูดเกือบทั้งหมด (ยกเว้นที่มีเครื่องหมาย *) จะเป็นคำนาม ซึ่งก็คือ เรื่องราวหรือข้อมูลทั้งหลายที่เราต้องการทราบนั่นเอง ตัวอย่างเช่น I’m calling for some information on your new merchandise. I’d like some information about your bubble jet printer. Can you give me some detail of your company’s on site service? Could you tell me the price structure of your products ?

5 สำหรับ I’m calling to …. นั้นจะตามด้วยคำกริยา ที่จะบอกผู้รับสายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่เราโทรศัพท์มา เช่น to inquire (สอบถาม) to complain (ร้องเรียน) to request (ขอให้ช่วย) to inform(แจ้งเพื่อทราบ) ฯลฯ เช่น I’m calling to inquire about your company’s overdue payment. I’m calling to request that delivery be made sometime next week.

6 สถานการณ์ตัวอย่าง ในการแจ้งให้ผู้รับสายทราบวัตถุประสงค์นี้ผู้เรียกสายกระทำทันทีที่กล่าวทักทาย และแนะนำตัวไปด้วย เช่น ผู้รับ Good morning. IBM. May I help you? ผู้เรียก Good morning. This is Steve Ellis of Chrysler. I’d like some information on your new PC. 2. ผู้รับ Alex Schroeder’s office. Can I help you? ผู้เรียก Good afternoon. This is Tracy Austin calling from Rand Corporation. Could you give me some information on your training programs?

7 Exercise 1 การขอรายละเอียดข้อมูล Example A: Stardust Company. Can I help you? B: I’m calling to ask about your new merchandise. A: ………………….. ? B: I’m calling about …………………………… A: …………………….? B: I’d like some information on ………………….

8 A: …………………………..? B: Could you tell me something about …… A: ……………………….? B: Can you give me details of ………………? A: ………………………….? B: I’m phoning to inquire about …………..

9 Exercise 2 ประโยคใช้ขอรายละเอียดข้อมูล Example: I’d like some information about the service you have. I’m calling for some information on …………. It’s in connection with …………… It’s about ………….. I’m calling about ………………. I’d like to ask about ………………

10 Exercise 3 การขอรายละเอียดข้อมูล Example : A: Kevin Arnold’s office . Can I help you? B: Hello. This is Judie Bloom of Colgate. I’d like some information about your merchandise. A: ……………May ……………? B: Good morning. I’m Neil Brown from ………. I’m calling to ask about ……………….

11 2. A: …………………… Could ……….? B: Good afternoon. My name is Susan Fowler. I’m calling from ……………. I’m calling about …………….. A: ………….. Can …………? B: Good evening. This is Chris Columbus calling from ………… Could you tell me something about ………..?

12 Go to the next lesson


ดาวน์โหลด ppt แจ้งวัตถุประสงค์ ในการโทรศัพท์มา Explaining Purpose of Call.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google