งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนอยู่ที่ โรงเรียนบดินทร เดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) เรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนอยู่ที่ โรงเรียนบดินทร เดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) เรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เรียนอยู่ที่ โรงเรียนบดินทร เดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) เรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 ชื่อจริง : วรางคณา นามสกุล : ช้างศิริกุลชัย ชื่อเล่น : เจิน เกิดวันที่ : ๒๒ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๓๕ อายุ : ๑๙ ปี ชื่อจริง : วรางคณา นามสกุล : ช้างศิริกุลชัย ชื่อเล่น : เจิน เกิดวันที่ : ๒๒ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๓๕ อายุ : ๑๙ ปี Jern =]

5 กำลังศึกษาอยู่ ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development) กำลังศึกษาอยู่ ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development)

6 และนี่ก็คือ เพื่อนๆของฉัน

7 ยังไม่หมด นะ ^^

8 แบบ สวย หล่อ ?

9

10 แบบ รั่วๆ !!!

11 และนี่ก็คือ พวก เรา


ดาวน์โหลด ppt เรียนอยู่ที่ โรงเรียนบดินทร เดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) เรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google