งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ ( หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์ ) ผู้เป็นบิดา ของหม่อมหลวงบัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ ( หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์ ) ผู้เป็นบิดา ของหม่อมหลวงบัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ ( หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์ ) ผู้เป็นบิดา ของหม่อมหลวงบัว ณ บ้านเลขที่ ๑๘๐๘ ถนนพระราหก ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ขณะนั้น เป็นระยะที่ประเทศ เพิ่งเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบ ประชาธิปไตย ก่อนหน้านั้นพระบิดาของ พระองค์ ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการ ทหารบก มียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัต รมงคล กิติยากร หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ หม่อม เจ้านักขัตรมงคลต้อง ทรงออกจากราชการ ทหาร โดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ ไป รับราชการ ในตำแหน่งเลขานุการเอก ประจำสถานทูต สยาม ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ส่วนหม่อมหลวงบัว ยังคง พำนักอยู่ในประเทศไทย จนให้ กำเนิด หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไป สมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้ อยู่ใน ความดูแลของเจ้าพระยาวงศา นุประพันธ์ และ ท้าววนิดา พิจาริณี ผู้เป็นบิดาและ มารดาของหม่อมหลวงบัว

3


ดาวน์โหลด ppt ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ ( หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์ ) ผู้เป็นบิดา ของหม่อมหลวงบัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google