งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย เสนอต่อ น.ส.ธัญนาถ ยกชม เลขที่ 3 ม.6/7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย เสนอต่อ น.ส.ธัญนาถ ยกชม เลขที่ 3 ม.6/7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย เสนอต่อ น.ส.ธัญนาถ ยกชม เลขที่ 3 ม.6/7
น.ส.ธัญนาถ ยกชม เลขที่ 3 ม.6/7 น.ส.เพ็ญประภา วุฒิจักร เลขที่ 6 ม.6/7 น.ส.ศลิษา อังศรีประเสริฐ เลขที่ 10 ม.6/7 เสนอต่อ อาจารย์ธรรมนูญ ผุยรอด

3 ผู้ก่อตั้ง Google Sergey Brin Larry Page

4 มอง Internet ให้เป็นกราฟ??

5 Graph theory ในกราฟปกติ เส้นเชื่อมกราฟ (Edge) จะเป็นตัวบ่งถึงความสัมพันธ์กันระหว่าง จุด (Vertex) ซึ่งโดยปกติแล้ว เราจะรู้และนับจำนวนได้ว่า จากจุดจุดหนึ่ง เส้นเชื่อมลากไปยังจุดอื่นๆ อีกกี่จุด และมีกี่จุดที่ลากมาหาตัวเอง

6 แต่ว่า…

7 แต่ว่า… ? ? ? ? ?

8 ทำยังไงถึงจะรู้ว่า ลิงค์ใดบ้างที่ลิงค์มายังเว็บหนึ่งๆ???
เรื่องของการลิงค์ไปลิงค์มาของเอกสารนี่ มีกันมานานแล้วในวงการวิชาการ ก็คือเรื่องของ ผลงานวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานต้องอ้างอิงถึง ที่มาเพื่อให้องค์ความรู้ใหม่ที่ตีพิมพ์ ตัวชี้วัด Citation index

9 ด้วยความรู้นี้เขาจึงต้องวาด กราฟของอินเตอร์เน็ต ขึ้นมา
กราฟและการคำนวณหา จำนวนลิงค์มีความซับซ้อน กราฟมีการเจริญเติบโตเรื่อยๆ สูตรการคำนวณเพื่อให้คะแนนแต่ ละหน้าก็จะมีความซับซ้อนด้วย

10 Crawler จำนวนหน้าเว็บทั่วโลกก็มีอยู่ประมาณ 10 ล้านหน้า
การสร้างกราฟของอินเตอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ Page เขียนโปรแกรมเล็กๆ ประเภท Crawler Crawler ทำหน้าที่ไปดึงเว็บเพจต่างๆมา ทำการแยกข้อมูล และลิงค์ออกมา

11 จาก BackRub สู่ Google Pagerank เป็นการให้คะแนนหน้าเวปเพจต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียงเวปเพจเมื่อผู้ใช้ต้องการค้นหา วิธีการนี้จะทำให้ผู้ค้นหาได้ข้อมูลที่ดีขึ้น และเจาะจงมากขึ้นนั่นเอง เมื่อเปิดเวปเพจหน้าหนึ่ง เพจนั้นจะถูกอ้างอิงมาจากหน้าเวปอื่นๆ ดังนั้น ยิ่งถ้ามีเวปอื่นๆ อ้างอิงเพจนั้นมาก แสดงว่าเพจนั้นได้รับความนิยมสูง เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ จึงทำให้มี Pagerank สูง

12 จาก BackRub สู่ Google วิธีการคิด Pagerank นั้น ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ เพราะมีการศึกษา Citation index และมีการเพิ่มหรือลดคะแนนพิเศษด้วย หากว่าลิงค์ที่ลิงค์มาหาหน้าใดหน้าหนึ่ง เป็นลิงค์ที่มีคะแนนสูง เป็นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือ เว็บที่ถูกลิงค์ ก็จะย่อมได้คะแนนสูงด้วย และหากนำเว็บมาเรียงลำดับกัน เว็บที่ได้คะแนนสูงกว่า ก็จะอยู่ลำดับต้นๆ ส่วนเว็บที่มีคะแนนต่ำก็จะอยู่ท้ายๆ

13 Referrence http://www.google.com/technology/


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย เสนอต่อ น.ส.ธัญนาถ ยกชม เลขที่ 3 ม.6/7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google