งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำ โดย น. ส. ธัญนาถ ยกชม เลขที่ 3 ม.6/7 น. ส. เพ็ญประภา วุฒิจักร เลขที่ 6 ม.6/7 น. ส. ศลิษา อังศรีประเสริฐ เลขที่ 10 ม.6/7 เสนอ ต่อ อาจารย์ ธรรมนูญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำ โดย น. ส. ธัญนาถ ยกชม เลขที่ 3 ม.6/7 น. ส. เพ็ญประภา วุฒิจักร เลขที่ 6 ม.6/7 น. ส. ศลิษา อังศรีประเสริฐ เลขที่ 10 ม.6/7 เสนอ ต่อ อาจารย์ ธรรมนูญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำ โดย น. ส. ธัญนาถ ยกชม เลขที่ 3 ม.6/7 น. ส. เพ็ญประภา วุฒิจักร เลขที่ 6 ม.6/7 น. ส. ศลิษา อังศรีประเสริฐ เลขที่ 10 ม.6/7 เสนอ ต่อ อาจารย์ ธรรมนูญ ผุยรอด

3 ผู้ก่อตั้ง Google Sergey Brin Larry Page

4 มอง Internet ให้ เป็นกราฟ ??

5 Graph theory ในกราฟปกติ เส้น เชื่อมกราฟ (Edge) จะเป็นตัวบ่งถึง ความสัมพันธ์กัน ระหว่าง จุด (Vertex) ซึ่งโดย ปกติแล้ว เราจะรู้ และนับจำนวนได้ ว่า จากจุดจุดหนึ่ง เส้นเชื่อมลากไปยัง จุดอื่นๆ อีกกี่จุด และมีกี่จุดที่ลากมา หาตัวเอง

6 แต่ว่า …

7 ? ? ? ? ?

8 ทำยังไงถึงจะรู้ว่า ลิงค์ใดบ้างที่ลิงค์มายัง เว็บหนึ่งๆ ??? เรื่องของการลิงค์ไปลิงค์มาของเอกสารนี่ มีกันมา นานแล้วในวงการวิชาการ ก็คือเรื่องของ ผลงานวิชาการ การตีพิมพ์ผลงาน ต้องอ้างอิงถึง ที่มาเพื่อให้องค์ ความรู้ใหม่ที่ตีพิมพ์ Citation index ตัวชี้ วัด

9 ด้วยความรู้นี้เขาจึงต้องวาด กราฟ ของอินเตอร์เน็ต ขึ้นมา กราฟและการ คำนวณหา จำนวนลิงค์มี ความซับซ้อน กราฟมีการ เจริญเติบโต เรื่อยๆ สูตรการคำนวณเพื่อให้คะแนนแต่ ละหน้าก็จะมีความซับซ้อนด้วย

10 การสร้างกราฟของ อินเตอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ Page เขียน โปรแกรมเล็กๆ ประเภท Crawler จำนวนหน้าเว็บทั่วโลกก็มีอยู่ประมาณ 10 ล้านหน้า Craw ler ทำหน้าที่ไปดึงเว็บเพจต่างๆมา ทำการแยกข้อมูล และลิงค์ออกมา

11 จาก BackRub สู่ Google Pagerank เป็น การให้คะแนนหน้า เวปเพจต่างๆ เพื่อใช้ ในการเรียงเวปเพจ เมื่อผู้ใช้ต้องการ ค้นหา วิธีการนี้จะทำ ให้ผู้ค้นหาได้ข้อมูลที่ ดีขึ้น และเจาะจงมาก ขึ้นนั่นเอง เมื่อเปิดเวปเพจหน้าหนึ่ง เพจนั้นจะถูกอ้างอิงมา จากหน้าเวปอื่นๆ ดังนั้น ยิ่งถ้ามีเวปอื่นๆ อ้างอิง เพจนั้นมาก แสดงว่าเพจนั้นได้รับความนิยมสูง เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ จึงทำให้มี Pagerank สูง

12 จาก BackRub สู่ Google วิธีการคิด Pagerank นั้น ถือว่ามีความ น่าเชื่อถือ เพราะมี การศึกษา Citation index และมีการเพิ่ม หรือลดคะแนนพิเศษ ด้วย หากว่าลิงค์ที่ลิงค์มาหาหน้าใดหน้าหนึ่ง เป็นลิงค์ที่ มีคะแนนสูง เป็นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือ เว็บที่ถูก ลิงค์ ก็จะย่อมได้คะแนนสูงด้วย และหากนำเว็บมา เรียงลำดับกัน เว็บที่ได้คะแนนสูงกว่า ก็จะอยู่ลำดับ ต้นๆ ส่วนเว็บที่มีคะแนนต่ำก็จะอยู่ท้ายๆ

13 Referrence http://www.google.com/technol ogy/ http://www.vcharkarn.com/in clude/article/showarticle.php? Aid=317&page=3 http://www.webworkshop.net/ pagerank.html


ดาวน์โหลด ppt จัดทำ โดย น. ส. ธัญนาถ ยกชม เลขที่ 3 ม.6/7 น. ส. เพ็ญประภา วุฒิจักร เลขที่ 6 ม.6/7 น. ส. ศลิษา อังศรีประเสริฐ เลขที่ 10 ม.6/7 เสนอ ต่อ อาจารย์ ธรรมนูญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google