งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่ม เครือข่ายพระธาตุบังพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่ม เครือข่ายพระธาตุบังพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่ม เครือข่ายพระธาตุบังพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่ปรึกษา คุณครูจารุวรรณ บุตรสีทัด คุณครูปัญญกาญจน์ ไชยชนะ คุณครูอรุณวรรณ ทะแพงพันธ์

3 1. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาหม่อง 2. สรรพคุณยาหม่อง 3. คุณสมบัติของสาร 4. การผลิต 5. เทคนิคในการผลิต 6. การเก็บรักษา ความสำคัญ / สาระการ เรียน รู้

4 ผลการเรียนรู้ 1. มีทักษะและปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน 2. มีนิสัยรักการทำงานและฝึกความอดทน 3. ตระหนักเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความสำคัญและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ยาหม่องได้ 2. เพื่อให้ผู้ใช้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาหม่อง 3. สามารถผลิตยาหม่องใช้เองได้ 4. เพื่อส่งเสริมรายได้ในครอบครัว

6 วัสดุ - อุปกรณ์ ในการผลิตยาหม่อง 1. ขี้ผึ้งบริสุทธิ์ 400 กรัม 2. วาสลีน 500 กรัม 3. เมนทอลเกล็ด 500 กรัม 4. พิมเสน 400 กรัม 5. การบูร 800 กรัม 4. ขวดแก้ว 15 CC. 200 ขวด 5. กระทะไฟฟ้า 6. หม้อ 7. ทัพพี 8. ครกบดยา

7 วัสดุ - อุปกรณ์ ในการผลิตยาหม่อง

8 คุณสมบัติของสาร วาสลีนและขี้ผึ้ง วาสลีนกับขี้ผึ้ง ช่วยทำให้ตัวยารวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าต้องการให้ยาหม่องอ่อนก็เติมวาสลีนมาก ๆ

9 คุณสมบัติของสาร เมนทอลเกล็ด เมนทอลเกล็ด เมนทอล มีกลิ่นหอมเย็นแก้วิงเวียนศีรษะ

10 คุณสมบัติของสาร พิมเสน, การบูร พิมเสน, การบูร พิมเสน มีกลิ่นหอมใช้ดมบำรุงหัวใจทำให้เส้นเลือดขยายตัว การบูร ช่วยระงับอาการปวด

11 ขั้นตอนที่ 1 นำเมนทอล พิมเสน การบูร มาละลายให้เป็นเนื้อ เดียวกันโดยใช้ครกบดยา ขั้นตอนการสอน

12 ขั้นตอนที่ 2. นำขี้ผึ้งบริสุทธิ์และวาสลีนมาตุ๋นในน้ำร้อน โดยใช้กระทะไฟฟ้า

13 ขั้นตอนที่ 3. นำขั้นตอนที่ 1 เทลงในขั้นตอนที่ 2 คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

14 ขั้นตอนที่ 4. เทใส่ภาชนะที่ต้องการในขณะที่ยังร้อนอยู่

15 ... ข้อเสนอแนะ... ในการผสมสารในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ต้องไม่ผสมในไฟที่ร้อนจัดเพราะ ส่วนผสม เมนทอล พิมเสน การบูร กลิ่นจะระเหยได้ง่ายเมื่อร้อนมากๆ

16 ผลงานที่สำเร็จ ของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2

17 การวัดผลประเมินผล การสังเกตการปฏิบัติงาน - ลักษณะนิสัยการทำงาน - ความสามารถในการทำงาน - ความรับผิดชอบในหน้าที่

18 ขอขอบคุณ.. สวัสดี … ครับ.. ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่ม เครือข่ายพระธาตุบังพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google