งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกิดขึ้นได้ อย่างไรคะ เพื่อน ๆ สังเกตไหมคะ 1. เรียงเลขโดดทั้ง 4 ตัวจากมาก ไปหาน้อยจะได้จำนวนที่มาก ที่สุด 2. เรียงเลขโดดทั้ง 4 ตัวจากน้อย ไปหามากจะได้จำนวนที่น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกิดขึ้นได้ อย่างไรคะ เพื่อน ๆ สังเกตไหมคะ 1. เรียงเลขโดดทั้ง 4 ตัวจากมาก ไปหาน้อยจะได้จำนวนที่มาก ที่สุด 2. เรียงเลขโดดทั้ง 4 ตัวจากน้อย ไปหามากจะได้จำนวนที่น้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกิดขึ้นได้ อย่างไรคะ

3 เพื่อน ๆ สังเกตไหมคะ 1. เรียงเลขโดดทั้ง 4 ตัวจากมาก ไปหาน้อยจะได้จำนวนที่มาก ที่สุด 2. เรียงเลขโดดทั้ง 4 ตัวจากน้อย ไปหามากจะได้จำนวนที่น้อย ที่สุด เพื่อน ๆ สังเกตไหมคะ 1. เรียงเลขโดดทั้ง 4 ตัวจากมาก ไปหาน้อยจะได้จำนวนที่มาก ที่สุด 2. เรียงเลขโดดทั้ง 4 ตัวจากน้อย ไปหามากจะได้จำนวนที่น้อย ที่สุด

4 7 6 4 1_ 1 4 6 7 6 1 7 4 7 6 4 1_ 1 4 6 7 6 1 7 4

5 ถ้าเพื่อน ๆ อยาก ทราบ เรามาทดลองทำ กันดีกว่าค่ะ ถ้าเพื่อน ๆ อยาก ทราบ เรามาทดลองทำ กันดีกว่าค่ะ

6 เราขอกำหนดเลขโดด 1, 3, 5, 8 ค่ะ

7 8 5 3 1_ 1 3 5 8 7 1 7 3 8 5 3 1_ 1 3 5 8 7 1 7 3

8 ย้อยกลับไปทำตามขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง จนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นเลข โดด 1, 4, 6, 7 ค่ะ ย้อยกลับไปทำตามขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง จนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นเลข โดด 1, 4, 6, 7 ค่ะ

9 8 5 3 1_ 1 3 5 8 7 1 7 3 8 5 3 1_ 1 3 5 8 7 1 7 3

10


ดาวน์โหลด ppt เกิดขึ้นได้ อย่างไรคะ เพื่อน ๆ สังเกตไหมคะ 1. เรียงเลขโดดทั้ง 4 ตัวจากมาก ไปหาน้อยจะได้จำนวนที่มาก ที่สุด 2. เรียงเลขโดดทั้ง 4 ตัวจากน้อย ไปหามากจะได้จำนวนที่น้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google